X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42526
Przesłano:

Pasowanie na Świetlika

Scenariusz zajęć
„Pasowanie na Świetlika”

Data:
Klasa:
Miejsce: świetlica szkolna

CELE:
• rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy,
• utrwalenie zasad i norm panujących w świetlicy,
• doskonalenie umiejętności ruchowych poprzez udział w zadaniach
• integracja grupy świetlicowej,

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

• umiejętnie uczestniczy we wspólnej zabawie
• wypowiada się na forum grupy
• zapoznaje się z normami panującymi w świetlicy
• umiejętnie współpracuje z kolegami

METODY: praktyczne działanie

FORMY PRACY: grupowa, indywidualna

MATERIAŁY i POMOCE DYDAKTYCZNE:

chusta animacyjna, wiaderko z piłką, książka z zagadkami, cytryna, karteczki z wypisanymi cechami świetlika (pozytywnymi i negatywnymi), dekoracja sali, ping- pong, włóczka

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Bardzo serdecznie witamy Panią Dyrektor, ale przede wszystkich Was – uczniów klas pierwszych. Spotykamy się dzisiaj, aby podczas uroczystości „Pasowania na Świetlika” przyjąć Was do społeczności świetlicy. Zanim staniecie się Świetlikami weźmiecie udział w kilku zadaniach, które sprawdzą waszą wiedzę, umiejętności i gotowość do przyjęcia do społeczności szkolnej świetlicy.

1. Powitanie wszystkich dzieci.

Dzieci stoją w kole trzymając za ręce. Na polecenie nauczyciela przyszłe świetliki przedstawiają się, mówiąc swoje imiona. Nauczyciel mówi przywitanie:

Witamy pierwszoklasistów, którzy lubią dobrą zabawę.
Witamy tych, którzy chcą zostać świetlikami.

2. Przebiegu uroczystości.

Zadanie nr 1 – „zgaduj zgadula”

Dzieci, siedząc w kole, próbują udzielić odpowiedzi na zagadki przeczytane przez nauczyciela

Zadanie nr 2 - „zręczność to ja”

Uczniowie przechodzą pod chustą animacyjną, następnie rzucają piłką do celu. Po wykonaniu zadania każdy z uczniów po kolei dmuchając przeprowadza piłeczkę ping- pongową przez przygotowany tor

Zadanie nr 3 - „sieć świetlicowych więzi”

Uczniowie siedzą w kręgu. Nauczyciel podaje pierwszemu dziecku włóczkę; po kolei każde dziecko podaje włóczkę kolejnej osobie, trzymając jej koniec – w ten sposób tworzymy świetlicową wspólnotę więzi

Zadanie nr 4 - „Cechy prawdziwego świetlika”

Zadaniem pierwszoklasistów jest wybranie pozytywnych cech prawdziwego świetlika spośród rozłożonych kartek. Pozytywne cechy wywieszone zostają na tablicy magnetycznej.

DOBRZE SIĘ UCZY, RADZI SOBIE W KŁOPOTLIWYCH SYTUACJACH
JEST GRZECZNY, SPRAWIEDLIWY I UCZCIWY, ZNA MAGICZNE SŁOWA
POTRAFI BAWIĆ SIĘ Z INNYMI , ŻUJE GUMĘ W ŚWIETLICY
NIE BIERZE UDZIAŁU W KONKURSACH ŚWIETLICOWYCH
NIE ODRABIA PRACY DOMOWEJ, UŻYWA BRZYDKICH SŁÓW

Zadanie nr 5 - „Regulamin świetlicy to mój przyjaciel”

Nauczyciel czyta zasady dotyczące zachowanie w świetlicy. Po każdym przeczytanym punkcie regulaminu uczniowie głośno mówią PRZYRZEKAMY.

w świetlicy zadbamy o porządek i czystość
w świetlicy będziemy dbać o zabawki
w świetlicy będziemy mili wobec kolegów
w świetlicy będziemy odnosić się z szacunkiem do wychowawców
w świetlicy będziemy wykonywać polecenia nauczycieli
w świetlicy postaramy się zachowywać cicho
w świetlicy odrobimy lekcje i będziemy brać udział w zajęciach świetlicowych

Zadanie nr 6 – „Uśmiechnij się”

Zadaniem świetlików jest zjedzenie plasterka cytryny z uśmiechem na ustach.

3. Uroczyste wstąpienie pierwszoklasistów do grona świetlików

Brawo!! Gratuluję zaliczenia wszystkich zadań. Mam nadzieję, że będziecie przestrzegać regulaminu świetlicy.

Drogie pierwszaki!
Proszę wstańcie, podnieście do góry prawą rękę. Powtarzajcie za nauczycielem tekst ślubowania. Po ślubowaniu uczniowie mówią ŚLUBUJEMY

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ:

BYĆ ZAWSZE UŚMIECHNIĘTYM I KOLEŻEŃSKIM,
DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ KOLEGÓW
DBAĆ O PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ W ŚWIETLICY.
OBIECUJĘ: BAWIĆ SIĘ, UCZYĆ SIĘ, ODRABIAĆ LEKCJE, SZANOWAĆ SWOJE PANIE.

4. Odcisk palca na dyplomie – każdy świetlik ‘składa odcisk swojego palca’ na pamiątkowym dyplomie, co zobowiązuje do przestrzegania regulaminu świetlicy.

5. Wręczenie każdemu dziecku „Dyplomu świetlika” .

6. Pamiątkowe zdjęcie do kroniki świetlicowej.

Zajęcia prowadzone przez:

...................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.