X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42525
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

Indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju

Imię i nazwisko dziecka: X.Z, wiek: 6 lat
Rok szkolny: 2019/2020
Program sporządzono na podstawie obserwacji pedagogicznej oraz Opinii nr ...... Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
Mocne strony dziecka: dobrze rozwinięta percepcja wzrokowa i pamięć wzrokowa, uwaga selektywna, spostrzegawczość.
Trudności dziecka: trudności w rozumowaniu logiczno-matematycznym (klasyfikowanie, wyłączanie obiektów niepasujących do danej kategorii, dodawanie i odejmowanie), słaba pamięć słuchowa i pamięć fonologiczna, trudności w formułowaniu ustnych wypowiedzi poprawnych językowo, osłabione funkcje wzrokowo-przestrzenne (koordynacja wzrokowo – ruchowa, umiejętności grafomotoryczne) i słuchowo-językowe, trudności w kontroli i regulacji emocji, niska dojrzałość emocjonalna.
Cele ogólne:
• rozwijanie rozumowania logiczno-matematycznego,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• doskonalenie umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi,
• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i sprawności manualnej,
• utrwalanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego,
• uczenie sposobów nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych,
• ukazywanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach nowych, stresujących,
• prezentowanie i modelowanie właściwego postępowania,
• rozwijanie odporności na frustrację,
• uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami i odreagowania ich w bezpieczny sposób,
• chwalenie za postępy i zaangażowanie podczas zajęć.
Cele szczegółowe (dziecko):
• potrafi prawidłowo przeliczać elementy,
• dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,
• dostrzega podobieństwa między obiektami i grupuje je w zbiory,
• dostrzega obiekty niepasujące do danej kategorii,
• dzieli zdania na wyrazy,
• wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie,
• dokonuje syntezy i analizy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej,
• buduje poprawne wypowiedzi,
• sprawnie wykonuje zadania wymagające koordynacji wzrokowo-ruchowej (wycinanie, kolorowanie, pisanie po śladzie i samodzielne),
• prawidłowo chwyta narzędzie pisarskie,
• nawiązuje bliskie relacje z rówieśnikami,
• zgodnie bawi się z kolegami,
• odreagowuje napięcie w bezpieczny sposób,
• potrafi nazwać własne stany emocjonalne.
Planowane działania:
1. Ćwiczenia rozwijające rozumowanie logiczno-matematyczne:

• Układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń. (Wskazywanie przyczyny i skutku zdarzenia).
• Określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby: z przodu , z tyłu, przed, za, nad, pod, po lewej, po prawej.
• Prawidłowe posługiwanie się określeniami: między, obok, na, w – zabawa „Gdzie schował się miś?”, układanie zabawek wg poleceń nauczyciela.
• Przeliczanie przedmiotów i dźwięków.
• Rozwiązywanie zagadek matematycznych – dodawanie i odejmowanie obiektów.
• Wyszukiwanie obiektów niepasujących do danej kategorii.
• Klasyfikowanie obiektów w zależności od ich przeznaczenia i pojęcia nadrzędnego.
• Dobieranie obrazków przedstawiających pokrewne przedmioty (np. igła - naparstek, nóż - widelec, rower - koło).
• Zabawy loteryjką obrazkową „Przeciwieństwa” – nazywanie cechy przedstawionej na obrazku i wyszukiwanie obrazka z pojęciem antagonistycznym,
• Zabawy układanką „Skojarzenia” – dobieranie trzech obrazków pasujących do siebie.
• Zabawy układanką „Zwierzęta i ich środowisko – dobieranie środowiska życia i pokarmu do zwierzęcia.

2. Ćwiczenia słuchowo – językowe:

• Tworzenie rymów,
• Wybieranie rymujących się par wyrazów.
• Powtarzanie krótkich zdań i wyrazów po innej osobie.
• Nauka rymowanek, wierszyków, piosenek.
• Powtarzanie wyrazów różniących się jedną głoską.
• Różnicowanie dźwięków.
• Wskazywanie odpowiedniego obrazka po wcześniejszym usłyszeniu słowa.
• Odgadywanie nazwy na podstawie pierwszej sylaby.
• Składanie wyrazów z sylab czy głosek.
• Układanie słów rozpoczynających i kończących się określona sylabą i mających tę sylabę w środku.
• Analiza i synteza wyrazów dwu- i trzy- sylabowych.
• Układanie wyrazów z liter ruchomego alfabetu.
• Wyodrębnianie zdań z mowy.
• Układanie zdań i dzielenie ich na wyrazy.
• Opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych.
• Rozwijanie zasobu słownictwa biernego i czynnego poprzez słuchanie tekstów literatury dziecięcej.

3. Ćwiczenia grafomotoryczne:

• Malowanie farbami.
• Ugniatanie i formowanie plasteliny lub ciastoliny.
• Przewlekanie sznurowadeł przez otwory w deseczce.
• Pogrubianie konturów mazakiem na mniejszych formatach papieru.
• Rysowanie na dowolny lub określony temat.
• Wypełnianie rysunku konturowego kolorem.
• Cięcie dowolne, po liniach prostych i po kole.
• Kalkowanie wzorów prostych obrazków.
• Tworzenie form przestrzennych z papieru.
• Rysowanie mazakiem na płaszczyźnie pionowej.
• Rysowanie po śladach.
• Pisanie szlaczków.

4. Zajęcia o charakterze terapeutycznym:

• Rozmowy na temat „Co lubisz, czego nie lubisz?”, „Czego się boisz?”, „Co cię smuci, a co sprawia ci radość?”
• Słuchanie bajek i opowiadań terapeutycznych.
• Rozmowy w oparciu o wykorzystaną literaturę.
• Uczenie pozytywnych sposobów rozładowania trudnych emocji.
• Ćwiczenia relaksacyjne.
• Prowadzenie rozmów wychowawczych.
• Uczenie współpracy z rówieśnikami poprzez zabawy prowadzone w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
• Zachęcanie do zabaw z rówieśnikami.
• Nazywanie stanów emocjonalnych osób przedstawionych na zdjęciach i obrazkach.
• Dowartościowanie dziecka poprzez przydzielanie mu roli dyżurnego,
• Chwalenie w sytuacjach, w których chłopiec zachował się zgodnie z normami społecznymi i grupowymi.
Ewaluacja programu:
Ewaluacja programu będzie dokonywana w oparciu o obserwacje pedagogiczne, analizę wytworów dziecka oraz diagnozę gotowości szkolnej dziecka.
Opracowała:
Marzena Bania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.