X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42461
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kształtowania pojęć matematycznych z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

„ Kształtowania pojęć matematycznych z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej”- konspekt sytuacji edukacyjnej przeprowadzonej przez nauczycielkę Edytę Nowicką

Cele ogólne:
- kształtowanie umiejętności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw
- kształtowanie wrażliwości muzycznej
- doskonalenie umiejętności liczenia
- doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej

Cele szczegółowe: dziecko:
- przestrzega wspólnie ustalonych zasad zabawy w wyznaczonym miejscu
- stosuje się do obowiązujących reguł w zabawach ruchowych
- swobodnie, według własnego pomysłu interpretuje muzykę ruchem
- słucha utworów muzyki klasycznej w czasie wspólnych zabaw
- wyznacza wynik dodawania i odejmowania w zakresie 6 za pomocą klamerek
- rozróżnia błędne liczenie od poprawnego przeliczając zwierzęta na tablicy
- przelicza zwierzęta i zaznacza ich ilość za pomocą spinacza w odpowiedniej części na kole
- liczy usłyszane dźwięki i pokazuje na palcach liczę uderzeń w instrument
- dokłada do 5- ciu kropki ( zakrętki od butelek) biedronkom
- liczy kropki i przykleja odpowiednią liczbę zwierząt na kartonie
- wskazuje obrazki do usłyszanych odgłosów zwierząt
- kreśli rękoma linie pionowe w rytm muzyki nad kartką i kredkami na kartce

Formy pracy: z całą grupą, indywidualna

Elementy metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Elementy metody – Edukacja przez ruch- wg. D. Dziamskiej
Metody pracy:
- percepcyjna –pokaz
- czynna – zadania stawiane do wykonania
- słowne

Pomoce dydaktyczne: obrazki zwierząt dla każdego dziecka: pszczoła, żaba, bocian, pierwiosnek, świerszcz, koła z kropkami, klamerki, tekturki, płyta Cd z odgłosami zwierząt, kolorowe chustki, utwory muzyki klasycznej P. Czajkowskiego – Walc Kwiatów, Jezioro Łabędzie, tamburyn, zakrętki od butelek, karta pracy z narysowanymi biedronkami, muzyka „Zabawy z linią” D. Dziamskiej, kartony, kredki, kleje, obrazki: motyli, pszczół, kwiatów

Przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie „ Iskierka przyjaźni”- Dzieci wraz z nauczycielem siedzą w kole trzymając się za ręce. Prowadząca mówi: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk” lekko ściska dłoń dziecka „puszczając” iskierkę przyjaźni. Kolejno dzieci przekazują ją sobie uściskiem, aż wróci ona do prowadzącego.

2. Zabawa dydaktyczna „ Zwierzęta na łące”- Nauczyciel rozdaje dzieciom obrazki zwierząt żyjących na łące: pszczoła, żaba, bocian, pierwiosnek, świerszcz, a następnie włącza płytę Cd z odgłosami tych zwierząt. Dzieci uważnie słuchają nagrania i wskazują po kolei obrazki tych zwierząt, których są to odgłosy. Następnie każde dziecko otrzymuje koło podzielone na 6 równych części z rożną ilością kropek oraz 1 klamerkę. Na tablicy przedstawiona jest łąka z jej mieszkańcami, dzieci przeliczają zwierzęta i zaznaczają ich ilość za pomocą klamerki w odpowiedniej części na kole.

3. Zabawa ruchowa z elementem liczeniem- „ Pomachaj- kucnij”- improwizacja ruchowa z wykorzystaniem kolorowych chustek do utworu P. Czajkowskiego „Walc Kwiatów”. Na przerwę w muzyce nauczyciel mówi np. 5 bocianów, zadaniem dzieci jest policzenie bocianów na łące. Jeśli na łące jest tyle bocianów ile mówi nauczyciel machają chustkami, jeśli nie- kucają i przykrywają chustkami głowy.

4. Zagadki matematyczne „ Rachunki Pani Wiosny”- liczenie z wykorzystaniem klamerek. Każde dziecko otrzymuje klamerki oraz tekturkę, na której będzie je przypinać. Na początek nauczyciel mówi: przypnij dwie klamerki i jeszcze trzy klamerki... Pokaż... Policz... Ile masz razem?, masz pięć przypiętych klamerek, zdejmij cztery... Ile zostało? Następnie dzieci słuchają zagadek matematycznych Pani Wiosny i wykonują obliczenia – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

5. Zabawa ruchowa „Ile kropek ma biedronka”- dzieci poruszają się w rytm muzyki P. Czajkowskiego „Jezioro Łabędzie” na dywanie. Na przerwę w muzyce zatrzymują się, a nauczyciel mówi: ile kropek ma biedronka i wystukuje określoną liczbę dźwięków na instrumencie. Dzieci liczą ile razy nauczyciel zagrał na instrumencie, pokazują na palcachi mówią np.: trzy. Zabawę powtarzamy kilka razy.

6. Zabawa matematyczna „Biedronka Pięciokropka”- dzieci otrzymują kartę pracy
z narysowanymi biedronkami oraz zakrętki od butelek. Zadaniem dzieci jest uzupełnić kropki za pomocą zakrętek tak, aby każda biedronka miała ich po pięć.

7. Praca przy stolikach- „Wiosenna łąka”- dzieci rytmicznie przy muzyce D. Dziamskiej „Zabawy z linia” kreślą linie pionowe z góry na dół nad kartką w powietrzu: jedną ręką, drugą, równocześnie dwoma rękoma, naprzemiennie raz jedną, raz drugą, a następnie ręką wiodącą kreślą linie na kartce zielona kredką. Po wykonaniu kresek na całej kartce każde dziecko otrzymuje obrazki: motyla, pszczoły oraz kwiatka z podaną liczbą kropek. Dzieci przyklejają na karton tyle motyli, pszczół i kwiatów zgodnie z podaną liczbą kropek,
a następnie kolorują je. Po wykonaniu zadania nauczyciel zestawia wszystkie prace w jedną wspólną na tablicy „Wiosenna łąka”.

8. Ewaluacja zajęć - "Wiosenny kwiat"- każde dziecko otrzymuje naklejkę przedstawiającą mieszkańców łąki. Nauczyciel prosi, aby jeśli zajęcia się podobały, nakleić otrzymaną naklejkę na tablicę z wiosennym kwiatem, jeśli się nie podobały odłożyć naklejkę do koszyczka. Sprawdzenie ilu dzieciom podobały się zajęcia.

9. Zakończenie zajęć, podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.