X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42460
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Rozwijanie postaw ekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym

Rozwijanie postaw ekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym”- konspekt sytuacji edukacyjnej przeprowadzonej przez nauczycielkę Edytę Nowicką

Cele ogólne:
- kształtowanie umiejętności w zakresie rozumienia konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
- kształtowanie postaw proekologicznych

Cele szczegółowe: dziecko:
- przyporządkowuje zachowania przedstawione na ilustracjach do znaków umownych symbolizujących dobre i złe zachowania proekologiczne
- wymienia korzyści płynące z lasu
- określa jak należy zachowywać się w lesie
- segreguje odpady według ich rodzaju do odpowiedniego pojemnika
- dopasowuje obrazki przedmiotów z różnych tworzyw ( plastik, szkło, papier) do pojemnika w odpowiednim kolorze
- określa rodzaj materiału, z którego wykonany jest dany przedmiot i koloruje pojemniki na odpowiedni kolor

Formy pracy: z całą grupą, grupowa, indywidualna

Metody pracy:
- percepcyjna – pokaz
- czynna – zadania stawiane do wykonania
- słowne

Pomoce dydaktyczne: ilustracje przedstawiające dobre i złe zachowania w lesie; obrazek uśmiechniętej i smutnej buzi; zielone i czerwone karteczki; płyta z muzyką „Marsz Radetzkiego” ;przedmioty- śmieci takie jak np.: pudełko po chusteczkach, puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, papierowy talerzyk, plastikowe kubki; pojemniki na plastik, szkło i papier; białe kartony z pojemnikami; kleje; obrazki różnych przedmiotów: słoik po dżemie, szklana butelka, opakowania po perfumach, kubeczki po jogurtach, pojemnik na zabawki, plastikowa torebka, papierowe rolki po papierze, gazety, książka; karta pracy „Pokoloruj pojemniki i przyklej obrazki”; kredki.

Przebieg zajęć:

1.Zabawa na powitanie „Witamy się różnymi częściami ciała”- dzieci witają się ze sobą różnymi częściami ciała: kolanami, łokciami, nosami, plecami, brzuchami, mówią sobie: dzień dobry, witaj itp.

2.Zabawa dydaktyczna „ Wesoły i smutny las” - nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje przedstawiające dobre i złe zachowania w lesie. Wspólne omówienie ilustracji i określanie, które sytuacje na obrazkach sprzyjają lasom, a które im zagrażają i dlaczego? Umieszczanie ilustracji odpowiednio pod obrazkiem uśmiechniętej lub smutnej buzi. Wypowiedzi dzieci na temat: Czy musimy dbać o las? Dlaczego? Co nam i zwierzętom daje las?

3.Zabawa dydaktyczna „Prawda- fałsz ”- każde dziecko otrzymuje zielona i czerwona karteczkę. Dzieci maszerują w rytm muzyki do utworu „Marsz Radetzkiego” trzymając
w ręku karteczki. Na przerwę w muzyce dzieci zatrzymują się, a nauczyciel mówi stwierdzenia dotyczące zasad zachowania w lesie oraz tego, co nam daje las np.; krzyczymy w lesie, nie palimy ogniska w lesie, las nam daje czyste powietrze. Jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe dzieci podnoszą do góry zieloną karteczkę, jeśli fałszywe- czerwoną.

4. Zabawa dydaktyczna „ Wiem do którego kosza”. Nauczyciel przynosi na dywan pudełko wypełnione różnymi przedmiotami i mówi, że nie wszyscy szanują oraz dbają o las
i wiele przedmiotów z pudełka można znaleźć podczas wycieczki do lasu. Nauczyciel wykłada przedmioty na dywan i zadaje dzieciom pytanie: Co to są? Co możemy zrobić z tymi śmieciami? Na czym polega segregacja śmieci? Następnie pokazuje specjalne pojemniki do segregowania śmieci, podkreśla potrzebę segregacji oraz wyjaśnia dzieciom jakie odpady można do nich wkładać. Każde dziecko wybiera jedną rzecz i wrzuca do odpowiedniego pojemnika.

5. Praca grupowa „ Który obrazek?” - nauczyciel dzieli dzieci na 3 grupy. Każda z grup otrzymuje karton z narysowanym pojemnikiem na śmieci- zielonym, niebieskim lub żółtym oraz ilustracje różnych przedmiotów. Zadaniem dzieci jest wybrać spośród wszystkich ilustracji i przykleić na karton tylko te, które można wyrzucić do pojemnika znajdującego się na ich kartonie.

6. Praca przy stolikach „ Pokoloruj pojemniki i przyklej obrazki ”- każde dziecko otrzymuje kartę pracy. Zadaniem dzieci jest pokolorowanie pojemników na śmieci na odpowiedni kolor oraz przyklejenie pod pojemnikami odpowiednich obrazków.

7.Zakończenie zajęć, podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.