X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42440
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program własny "Mali Einsteini"

PROGRAM WŁASNY
Jestem małym Einsteinem

Opracowała: mgr Katarzyna Kalinowska
Przedszkole nr 421, ul. Cegłowska 13a, 01- 803 Warszawa.

Warszawa, 2020 r.

Charakterystyka programu

Program będzie realizowany w grupie III „Tygryski” – 4latki w roku szkolnym 2019/ 2020.
Harmonogram zajęć: Ilość zajęć przewidziana na realizację programu – 10 zajęć dydaktyczno- wychowawczych, raz w miesiącu (może ulec zwiększeniu w wypadku, gdy uczniowie okażą szczególne zainteresowanie prowadzonymi zajęciami). Zajęcia będą się opierały przede wszystkim na zrozumieniu wykonywanych doświadczeń oraz odniesieniu ich wyniku do życia codziennego.
Temat który podejmuję w swoim programie wynika z dużego zainteresowania nauką przyrodniczą zwłaszcza w środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zjawiska przyrodnicze są przyjmowane przez dzieci z wielkim zainteresowaniem i podziwem. Do napisania programu zainspirowało mnie również wprowadzenie elementów metody eksperymentów i doświadczeń do codziennych zajęć w ubiegłych latach - dzieci z wielkim zaangażowaniem obserwowały prowadzone doświadczenie, a później z niecierpliwością oczekiwały na jego efekty (czasami nawet kilka dni).
Realizacja programu zaspokoi dziecięce potrzeby, zapewnieni dzieciom lepsze szanse edukacyjne oraz zachęci do samodzielności, myślenia (ciekawości badawczej), porównywania, analizowania, opowiadania, uruchomi ich wyobraźnię. W czasie prowadzonych zajęć chciałabym też pracować z dziećmi nad umiejętnością pogodzenia się z porażką - tak jak nie każdy eksperyment może przebiec pomyślnie, tak samo w życiu nie wszystko wychodzi po naszej myśli. Dzięki temu dzieci nie będą się poddawać przy najmniejszej porażce, a dodatkowo będą się starały zamienić ją w sukces.
Ponieważ program „Jestem małym Einsteinem” został dobrze przyjęty przez dzieci w ubiegłym roku szkolnym, dlatego postanowiłam ponownie go wykorzystać, jednak nieznacznie go modyfikując i dostosować do rozwoju dziecka czteroletniego.
Podczas prowadzonych zajęć będę szczególną uwagę zwracać na bezpieczeństwo dzieci.
Program autorski Jestem małym Einsteinem jest zgodny z celami wychowania przedszkolnego zawartymi w podstawie programowej.

Cele ogólne:

Dzieci:
- budzenie zainteresowań naukowych i ciekawości badawczej
- rozwijanie twórczej działalności
- rozwijanie samodzielnego myślenia, porównywania, analizowania i wyciągania wniosków
- nabywanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń, przetwarzanie ich;
- rozbudzenie ciekawości świata, umiejętności poszukiwania odpowiedzi na pytania przyrodnicze;
- wyrabianie umiejętności dyskutowania i przekazywania swoich racji popartych własnymi doświadczeniami
- nawiązywanie współpracy i właściwych relacji w grupie/zespole
Nauczyciel:
Dzięki wprowadzeniu powyższego programu, będę mogła w dalszym ciągu budować własne doświadczenie, co pozwoli mi doskonalić i wprowadzać w życie nowe pomysły, a także zdobyć umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod i form pracy oraz wykorzystania innowacyjnych środków dydaktycznych. Podczas trwania programu chciałabym także współpracować z innymi nauczycielami (także tymi na forum pedagogicznym) w zakresie wymiany informacji, poglądów, refleksji pedagogicznej.

Sposoby osiągania celów
Metody: zabawowe, twórcze, zadaniowe, z elementami odkrywania, eksperymentowania, obserwowania, doświadczania, wykorzystanie metody projektu, projektowanie sytuacji edukacyjnych.
Miejsce realizacji: sala przedszkolna, ogród przedszkolny.

Założenia programu:
- Rozwijanie sfery poznawczej, intelektualnej i emocjonalnej
- Program został opracowany dla dzieci 6-letnich z możliwością dostosowania dla dzieci młodszych
- Program ma na celu przede wszystkim rozwijanie samodzielności, kreatywności, umiejętności praktycznego i kreatywnego myślenia oraz umiejętności koncentracji uwagi.
- Program wykorzystuje aktywizujące metody i techniki pracy
- Program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i obejmuje treści nauczania wymienione poniżej

Treści nauczania
L.p. Tematy zajęć Czas realizacji Cele ogólne Pomoce dydaktyczne

1. Jak wybucha wulkan?
0,5 h
• wie czym są wulkany i potrafi powiedzieć nazwy największych wulkanów
• potrafi opowiedzieć jak przebiega wybuch wulkanu
Butelka, ocet, soda, czerwony barwnik spożywczy.
2. Jakie jest podobieństwo między skorupkami jajek, a naszymi zębami
0,5
• wie, że skorupka jajka oraz kości (zęby) składają się z wapnia
• wie, że wapń jest bardzo ważny dla rozwoju człowieka
• zna źródła wapnia
Surowe jajko x2, pasta do zębów, 2 większe naczynia, ocet.
3. Kryształy
0,5
• wie, co to są stalaktyty i stalagmity, jak powstają i gdzie można je spotkać
• zna właściwości chemiczne i fizyczne soli
• potrafi korzystać z lupy
Gorąca woda, szklane naczynie, sznurek, koralik lub guzik, sól.
4. Zabawy z wodą
1h
• zna trzy stany skupienia wody (lód, woda, para wodna)
• potrafi wskazać cechy fizyczne trzech stanów skupienia wody
• maluje kostkami lodu
• wie, że woda ma wpływ na kształt przedmiotów
Woda, kostki lodu, czajnik z gorącą wodą, szklane naczynia, kolorowe kostki lodu (zabarwione np. barwnikiem spożywczym).
5. Dlaczego świeczka gaśnie?
0,5 h
• wie, że aby powstał i utrzymał się ogień potrzebny jest tlen - składnik powietrza
• zna zagrożenia wywoływane przez ogień
• wskazuje, która świeczka pali się dłużej, a która krócej
• wie, że należy wietrzyć pomieszczenia, w których przebywa człowiek
Świeczka, szklanki różnej wielkości.
6. Jaka będzie pogoda?
0,5
• prowadzi obserwacje meteorologiczne i zapisuje je w specjalnym dzienniczku
Szyszka, plastelina.
7. Jak powstają chmury?
0,5
• zna stany skupienia wody
• wie z jakiej substancji składa się chmura
• wie jak powstają chmury
Szklana butelka, gorąca woda, kostka lodu.
8. Jak oddzielić ziarna soli od pieprzu?
1h
• Wie na czym polega zjawisko elektrostatyczności
• Wie, że ziarna pieprzu są lżejsze od ziaren soli
• Wie, skąd bierze się sól i pieprz
Plastikowa łyżka, sól, pieprz, balon, skrawki papieru, wełniany sweter lub szal.
9. Zabawy z magnesem
1h
• Zna właściwości magnesu (odziaływanie w powietrzu, w wodzie, przez szybę etc.)
• Potrafi wymienić przedmioty podlegające oddziaływaniu magnesu
Magnes, przedmioty metalowe i niemetalowe.
10. Wędrująca woda
0,5 h
• Potrafi nazwać i mieszać ze sobą różne kolory
• Wie, na czym polega zasada naczyń połączonych
5 pojemników, papierowy ręcznik, woda, farby w +/- 5 kolorach.
11. Zabawy z cieczą nienewtonowską 1 h
• Prawidłowo odmierza składniki potrzebne do wykonania masy
• Określa właściwości cieczy podczas zabawy
Skrobia ziemniaczana, woda.

Ewaluacja programu

Ewaluacja pozwoli ocenić stopień realizacji założonych działań, skuteczność form i metod pracy, przyrost wiedzy i umiejętności dzieci. Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco oraz na koniec roku szkolnego poprzez odnotowanie postaw i działań dzieci.
Narzędziami ewaluacji będą:
- Obserwacja dzieci w czasie działań,
- Rozmowy z dziećmi,
- Wystawy prac,
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Galeria zdjęć wykonanych podczas zajęć.
Kryteria oceny i metody sprawdzenia umiejętności dzieci
- informacja zwrotna od uczniów, nauczycieli, rodziców
- bezpośrednia obserwacja zachowań dzieci, forma aktywności, zaangażowanie
- analiza dokumentacji - prowadzonych przez dzieci dzienniczków obserwacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.