X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42365
Przesłano:
Dział: Logopedia

Ćwiczenia utrwalające [v] w zdaniach i [Ž] w wyrażeniach dwuwyrazowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH
Czas trwania zajęć: 60 min
Wiek dziecka: 6 lat

Diagnoza: Opóźnienie rozwoju głosek szumiących i ubezdźwięcznienie.
Temat: Ćwiczenia utrwalające [v] w zdaniach i [Ž] w wyrażeniach dwuwyrazowych.

Cel główny: utrwalanie prawidłowej wymowy głosek [v] w zdaniach i [Ž] w wyrażeniach dwuwyrazowych,

Cele szczegółowe, dziecko:
- wykonuje przed lustrem ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne;
-potrafi określić, jaka głoskę słyszy na początku wyrazu [v] czy [f];
-utrwala poprawną wymowę głoski [Ž] w wyrażeniach dwuwyrazowych;
-powtarza wyrażenia z ćwiczonymi głoskami;
- doskonali logiczne myślenie;
- doskonali pamięć.

Metody:
-wzrokowa
-słuchowa
-słowna
-demonstracyjna
-naśladownictwa
- ćwiczeń praktycznych

Forma pracy:
- indywidualna.

Środki dydaktyczne: „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, dmuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne da najmłodszych”. Krystyna Szłapa, „Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. Usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek: w, wi, z, ż, ź”. Barbara Wiśniewska, „Materiał wyrazowo-obrazkowy o utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż”. Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. „Unilogo 2, wyraz i wyrażenia dwuwyrazowe”. Anna Lubner-Piskorska.

Przebieg zajęć:
1.Logopeda demonstruje przed lustrem ćwiczenia artykulacyjne, dziecko powtarza za prowadzącym:
-ćwiczenie usprawniające mięśnie warg. Dziecko naprzemiennie wymawia głoskę [i] rozciągając usta
i głoskę [o] układając wargi w kółeczko.
-ćwiczenie mięśnia okrężnego warg. Dziecko opuszcza i unosi żuchwę.
-ćwiczenie mięśni podłużnych języka i rozciąganie wędzidełka podjęzykowego. Dziecko stara się wyciągnąć język na brodę i trzymać go w tej pozycji przez 10 sekund a następnie zbliża czubek języka do nosa.
-ćwiczenie usprawniające wargi. Dziecko wydychając powietrze wprawia wargi w ruch wibrujący.
-ćwiczenia żuchwy. Dziecko wykonuje ruchy żuchwą ( do tyłu, przodu, w lewo i prawo), mając szeroko otwarte usta, język swobodnie spoczywa na dnie jamy ustnej.
-usprawnianie mięśni poprzecznych i podłużnych języka. Dziecko układa język w rurkę
-ćwiczenia pionizacji języka, rozciąganie wędzidełka podjęzykowego. Dziecko oblizuje wargi ruchem okrężnym w prawo i lewą stronę.

2.„Posłuchaj i ułóż”. Logopeda czyta wyrażenia z głoską [v], zdaniem dziecka jest ułożenie obrazków
w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione.
3. „Posłuchaj i powtórz”. Dziecko powtarza za prowadzącym zdania z głoską [v], a następnie odpowiada
1 słowem na pytania dotyczące treści obrazka.
4. „Co słyszysz na początku wyrazu?”. Różnicowanie słuchowe głosek [v] : [f]. Logopeda nazywa wyrazy, a następnie dziecko segreguje wyrazy według instrukcji prowadzącego.
6. „Wskaż obrazek”. Logopeda czyta wyrażenia, zadaniem dziecka jest pokolorowanie właściwego obrazka a następnie powtórzenie zwrotu z głoską [Ž].
7„Rozsypanka wyrazowo-obrazkowa” Na stoliku po lewej stronie znajdują się obrazki, które prowadzący wraz z dzieckiem najpierw opisują a następnie kładą ilustracją do dołu. Po prawej stronie znajdują się podpisy do obrazków. Logopeda czyta kolejne podpisy a dziecko dopasowuje obrazek do podpisu. Dziecko powtarza za prowadzącym wyrażenia.
8. „Logopedyczne memory”. Dziecko na przemian z prowadzącym odkrywają kolejne kartoniki poszukując takich samych par obrazków z głoską [Ž], po odkryciu każdego kartonika należy prawidłowo wypowiedzieć nazwę wybranego obrazka.

9. Pochwalenie dziecka za efektywną pracę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.