X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42345
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Magia bajek"

Opis innowacji pedagogicznej
Tytuł: „Magia bajek”
Miejsce realizacji: Punkt Przedszkolny w Płoskach
Autor: Barbara Kopeć-Figas
Czas trwania: w okresie od 1 listopada 2018 do 21 czerwca 2019
Typ innowacji: metodyczna.
Zasięg innowacji: dzieci 3, 4, 5 - letnie
Wstęp
Program ten ma za zadanie szerzyć czytelnictwo u najmłodszych dzieci, zachęcać rodziców do czytania dzieciom różnych książek. Uczy także odzwierciedlania bajek w zabawie oraz rozwijania talentów aktorskich w organizowanych przedstawieniach teatralnych.
Literatura dziecięca ma ogromny wpływ na rozwój umysłowy dzieci. Dzięki książką rozwija i wzbogaca się słownictwo, sposób wypowiadania się, zostaje pobudzona wyobraźnia, kreatywność, twórczość. Dzieci same mogą wymyślać bajki- tworzyć własne. Z książką mogą mieć styczność już od najmłodszych lat, wszystko zależy od dorosłych. Codzienne czytanie dzieciom na pewno zachęci je do sięgania po książki i ułatwi późniejszą edukację.
Cele ogólne:
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
Rozbudzanie w dziecku zainteresowań czytelniczych.
Propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych.
Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych, aktorskich.
Cele szczegółowe:
Rozwijanie wyobraźni.
Poszerzanie wiedzy o świecie i uwrażliwianie na piękno literatury dziecięcej.
Wzbogacanie słownictwa.
Kształcenie u dzieci umiejętności koncentracji.
Wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych.
Zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą.
Uczenie sposobów rozwiązywanie problemów i konfliktów.
Wdrażanie do zasad korzystania z biblioteki.
Wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
Ukazywanie wzorców godnych naśladowania, podnoszenie kultury osobistej.
Usprawnianie funkcjonowania społeczno – emocjonalnego dzieci, umiejętność rozróżniania dobrego i złego postępowania.
Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Metody i formy pracy:
Praca z książką – oglądanie obrazków.
Praca z tekstem – głośne czytanie.
Interpretacja tekstów – recytacja wierszy.
Zabawa w teatr – małe formy teatralne z wykorzystaniem pacynek, kukiełek i rekwizytów.
Zajęcia biblioteczne, wyjścia i wyjazdy do biblioteki.
Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów, organizowanie konkursów.
Włączanie wyznaczonych osób do czynnego udziału w realizacji projektu.

Opis innowacji
W dobie gier komputerowych, kreskówek często zapomina się, jak ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest książka. Czytanie stanowi swoistą relację między czytającym np. rodzicem, nauczycielem a słuchającym – dzieckiem. Systematyczne czytanie dziecku jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika. Wykształci się samodzielne myślenie, wyobraźnia i umiejętność radzenia sobie w życiu za pomocą rozumu, a nie pięści. Innowacja pedagogiczna pt. „Magia bajek”, promuje czytelnictwo zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Kontakt z książką ma duże znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka, pozwala mu rozwijać wyobraźnię, wzbogacać zasób słownictwa i sferę przeżyć emocjonalnych. Książka umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi. Dzięki odpowiedniej literaturze kształtuje się przyszłego czytelnika. Baśnie i bajki to najbliższe dziecku utwory. Świat realny miesza się w nich z fantastycznym i razem tworzą zrozumiałą dla maluchów rzeczywistość dziecko zapoznaje się w nich z sytuacjami wzbudzającymi niepokój, ciekawość, radość, oraz znajduje rozwiązania różnych problemów. Bajka niejednokrotnie ukazuje obrazy solidarności i współdziałania, wzbudza życzliwość i sympatię, współczucie dla postaci, oburzenie i protest przeciw krzywdzie, wyrządzonej bohaterom. W oparciu o literaturę próbujemy wspólnie z dzieckiem ocenić postępowanie, kształtujemy właściwe zachowania społeczne. Literatura dziecięca jest też doskonałym czynnikiem inspirującym do zabaw teatralnych i działań plastycznych gdyż oddziałuje na jego wyobraźnię i intelekt.
Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej, stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Podczas słuchania czytanego tekstu, dzieci będą doskonalić umiejętność skupiania uwagi, wzbogacać swoje słownictwo, uczyć się właściwego interpretowania przeczytanych tekstów, poszerzą wiedzę o świecie, ukształtują nawyk dbania o książki i szanowania ich. Przedszkolaki nauczą się rozwiązywać problemy i konflikty bez użycia przemocy. Uważam,że zarówno dzieci jak i rodzice przekonają się, że czytanie może być pasjonujące.
Założeniem innowacji jest także zaproponowanie rodzicom alternatywnego sposobu spędzania czasu z dzieckiem oraz współpraca z instytucjami kulturalno- oświatowymi np. biblioteka, inne przedszkola, a także spotkania z ciekawymi ludźmi. Podczas realizacji programu zostanie utworzony kącik książki
Innowacja pedagogiczna realizowana będzie podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Harmonogram
Zadanie
Forma realizacji
Czas realizacji
Gazetka ścienna
Wykonanie gazetki tematycznej na korytarzu i w sali.
listopad
Kącik książki w sali
Wzbogacanie kącika w nowe pozycje. Przynoszenie przez dzieci własnych książek do wspólnego czytania.
Cały okres realizacji innowacji
Współpraca z biblioteki
Wyjście do biblioteki szkolnej oraz współpraca z Biblioteką Publiczną w Wąsoszu.
Zaproszenie bibliotekarki do przedszkola.
Cały okres realizacji innowacji
Luty
Przystąpienie do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Zaproszenie gości, rodziców, w celu czytania książek dla dzieci oraz starszych kolegów.
Cały okres realizacji innowacji
Spotkanie z teatrem
Udział w teatrzykach, przedstawieniach, bajkach.
Przedstawienia teatralne dla rodziców w wykonaniu dzieci.
Spotkanie z teatrem
Maj
Konkursy plastyczne, recytatorskie i teatralne

Udział i organizacja konkursów plastycznych, recytatorskich.
Marzec
Maj
Zabawy parateatralne
Zabawy dramowe, teatrzyki kukiełkowe, zabawy pacynkami.
Cały okres realizacji innowacji
Organizacja nietypowych świąt
Dzień Pluszowego Misia, Dzień Postaci z bajek, Bal w Krainie Baśni, Dzień Książki.
Listopad
Listopad,
Luty
Kwiecień
Pedagogizacja rodziców
Organizowanie spotkań, warsztatów z rodzicami, przekazywanie materiałów, książek, czasopism.
Grudzień,,Luty, Kwiecień
Według potrzeby
Pięknie mówimy i poprawną mowę ćwiczymy
Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych,
współpraca z logopedą szkolnym,
zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi.
Cały okres realizacji innowacji

Efektem wprowadzonej innowacji będą: rozbudzone zainteresowania czytelnicze, pojawienie się nawyku czytania wśród przedszkolaków i ich rodziców, a pośrednio także rozwój mowy dzieci, ich pamięci i wyobraźni oraz wzrost koncentracji uwagi. Liczę również, że częsty kontakt z literaturą dziecięcą będzie inspiracją do rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych naszych przedszkolaków.

Dziecko:
- rozwinie umiejętności interpersonalne,
- wzbogaci słownictwo,
- swobodnie porozumie się z dorosłymi osobami i rówieśnikami,
- zrozumie znaczenie literatury w życiu człowieka,
- chętnie będzie sięgać po literaturę dziecięcą,
- recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty,
-utrwali prawidłowe zachowania pracy w grupie,
-w sposób pożyteczny będzie spędzać czas wolny,

- tworzy prace plastyczne inspirowane literaturą dziecięcą.

Rodzic:
- więcej czasu przeznaczy na czytanie dziecku w domu,
- czytanie odciągnie od telewizji i komputera.

Ewaluacja
Na koniec realizacji innowacji pedagogicznej zaplanowałam sprawdzenie efektów, jakie przyniósł ten program. Przeprowadzę wywiad wśród, rodziców, rozmowy z dziećmi jak również poprzez konkursy recytatorski i plastyczny, wytwory prac, obserwacje. Wyniki posłużą mi do ewentualnych modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.