X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42249
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Symbole narodowe - Orzeł Biały. Praca plastyczno-techniczna. Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich

Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich.

Data: 8.11.2018r.
Prowadząca: Nina Kowalczyk

Temat: Symbole narodowe- Orzeł Biały- praca plastyczno- techniczna.

Materiał programowy:
I. 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
II. 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
III. 2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. 1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
Cele ogólne:
- kształtowanie pożądanych postaw– budzenie przywiązania do kraju ojczystego i wyrabianie u dzieci poczucia przynależności narodowej,
- usystematyzowanie wiadomości na temat- symboli narodowych,
- rozwijanie aktywności dziecka w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach,
- wdrażanie do starannego i dokładnego wykonania pracy,
- rozwijanie spostrzegawczości,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- wdrażanie do przestrzegania umów i norm obowiązujących w grupie.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- potrafi słuchać z uwagą wiersza i odpowiedzieć na pytania,
- doskonali swoją sprawność fizyczną podczas zabawy ruchowej,
- rozwija sprawność manualną palców i nadgarstka podczas wykonywania pracy plastycznej,
- potrafi prawidłowo reagować na sygnał słowny,
- przestrzega umów w czasie zabawy ruchowej.
Metody pracy:
- słowne – wiersz, rozmowa,
- czynne – zadania stawiane dziecku do wykonania,
- oglądowe – pokaz, ilustracje.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: klej, nożyczki, rolki po papierze toaletowym, kartony techniczne białe, złote A4, mazaki, bibuła biała i czerwona.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Słuchanie wiersza „Polskie skarby” Beata Szurowska

Ma Polska trzy skarby
bezcenne, rzecz oczywista,
to hymn narodowy, godło
i sztandar - flaga ojczysta. `
Biało - czerwona flaga
powiewa na polskim niebie,
z nią w ręku nasi przodkowie
walczyli o wolność dla ciebie.
A biały orzeł z godła
spogląda pełen powagi,
to symbol polskiego zwycięstwa,
wolności i odwagi.
Hymn narodowy z dumą
śpiewało polskie wojsko,
z radością się go uczymy
dla ciebie, kochana Polsko.

3. Rozmowa kierowana nt. wiersza:
- Ile skarbów ma Polska? (3)
- Jakie to są skarby? (hymn, godło, flaga)
- Czego symbolem jest orzeł? (Zwycięstwa, wolności, odwagi)
- Jaką pozycję przyjmujemy podczas śpiewu hymn? (baczność, powaga)
- Jaki jest tytuł hymnu polskiego? (Mazurek Dąbrowskiego)
- Jak nazywa się nasza ojczyzna?

4. Zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa „Biało- czerwona”.
Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy i rozdaje paski bibuły, jednej grupie- białe, a drugiej czerwone. Dzieci poruszają się do muzyki, machając paskami. Na hasło: Flaga, muzyka milknie, dzieci dobierają się parami i układają na podłodze flagi z białych i czerwonych pasków.

5. Praca plastyczno- techniczna „Orzeł Biały”.
Wykonanie Orła za pomocą rolki po papierze, nożyczek, kleju, białego papieru, gotowych elementów (dziób, korona, szpony)

6. Podsumowanie zajęć.
Omówienie oraz prezentacja prac-tworzymy nasz własny kącik patriotyczny, uporządkowanie miejsc pracy.

Zabawa dydaktyczna: „Dokończ zdanie” – dzieci stoją w kręgu a nauczyciel rzuca piłkę, mówiąc pierwszą część zdania, zadaniem dziecka jest jego dokończenie, np.:
Moja ojczyzna to.......
Godło Polski to..........
Gdy słyszymy hymn, należy.......
Nasze symbole narodowe to..........
Flaga Polski ma barwy...................
Podziękowanie za wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.