X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42167
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W krainie dźwięków, głosów i bajdurzenia. Scenariusz dramy

INSPIRACJA: trzeci obszar nowej podstawy programowej –
„ Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.”
GRUPA: dzieci 6 letnie, 20 osób.
CELE:
• umiejętność korzystania ze zmysłów;
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków z otoczenia;
• rozwijanie wyobraźni dziecięcej;
• ćwiczenie koncentracji i spostrzegawczości;
• umiejętność postrzegania rzeczywistości wszystkimi zmysłami;
• poprawne określanie smaku, zapachu, węchu, rodzaju materii;
• uwrażliwienie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu;
• kształtowanie umiejętności świadomego stosowania cech ruchu;
• umiejętność wyrażania emocji i uczuć w sposób akceptowany przez innych (mowa, język ciała)
REKWIZYTY: „Zmysłowa Lampa”, plansza zmysłów, rura wytwarzająca tajemniczy dźwięk, ilustracje – twarze osób, na których widać różne emocje, wiersz J. Tuwima pt. „O panu Tralalińskim, cukierki („Krówki”, „Kukułki”), gwoździe, pineski, zapałki, długa, jedwabna wstążka, mikrofon, batuta, cukierki „Krówki” i „Kukułki”, zielony koc, makieta drzewa, drewniana rzeźba przedstawiająca staruszka

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Nauczyciel przed zajęciami aranżuje sale przedszkolną. Przykleja na tablicy ilustracje przedstawiające osoby, na twarzach których widać różne emocje, układa na dywanie pudełka z pineskami, zapałkami, długą jedwabną wstążką, włącza „Zmysłową Lampę”, wlewając do niej kilka kropel olejku zapachowego.

2. Ćwiczenia wprowadzające- „przedmiot- znak”
Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły wygodnie wokół „Zmysłowej Lampy” i wykonały polecenia:
• wpatrzyły się w jej zmieniające, kolorowe światełka,
• z zamkniętymi oczami wsłuchały się w odgłos kapiącej wody,
• głęboko oddychały nosem, by poczuć woń olejku zapachowego,
• spróbowały dotknąć mgiełkę wytwarzaną przez nią (oczy otwarte).
Po krótkiej relaksacji nauczyciel zachęca dzieci, aby wstały, rozłożyły ręce i powoli z zamkniętymi oczyma obróciły się wokół własnej osi (w tym samym momencie nauczyciel kręci rurą, która wytwarza tajemniczy dźwięk). Kiedy zadanie zostanie wykonane, wówczas dzieci mogą otworzyć oczy, a nauczyciel stwierdza, że dzisiaj nasza „Zmysłowa Lampa” przeniosła nas do krainy dźwięków, głosów i bajdurzenia.

3. Proste ćwiczenia i gry dramatyczne- „ćwiczenia zmysłów”
Na tablicy nauczyciel przywiesza „planszę 5 zmysłów”. Prosi wybrane dziecko o podejście do planszy i otworzenie pierwszej koperty -„WZROK” i wyciągnięcie kartki z zadaniem.

a) WZROK
• RZEŹBIENIE -- RZEŹBA
Wyobraźcie sobie, że jesteście rzeźbiarzami. Macie przed sobą kłodę drewna a w ręku dłuto i młoteczek. Zostaliście poproszeni o wykonanie rzeźby, której twarz przedstawia pewne emocje. Dobierzcie się w pary i w nich przyjmijcie role: jedno dziecko – kłody drewna, która pod wpływem pracy rzeźbiarza zamienia się w rzeźbę, drugie w rzeźbiarza – artystę, który wzorując się na fotografii „rzeźbi” swój drewniany posąg.
Nauczyciel prosi kolejne dziecko o podejście do planszy i otworzenie drugiej koperty- „SŁUCH” i wyciągnięcie kartki z dwoma zadaniami.

b) SŁUCH
• ĆWICZENIA GŁOSOWE
Posłuchajcie wiersza Juliana Tuwima pt. „O panu Tralalińskim” powtarzając za nauczycielem wszystkie słowa (z odpowiednią modulacją głosu i tempem) zaczynające się na tra... (Tralislaw Tralalinski, Tralalona, Tralalurka, Tralalinek,. Tralalesek, Tralalotek, Tralalużka).
Nauczyciel prosi następne dziecko o podejście do planszy i otworzenie trzeciej koperty- „DOTYK” i wyciągnięcie kartki z zadaniem.

c) DOTYK
• ĆWICZENIA GŁOSOWE
Tajemnicze pudełka
 pudełko pełne połamanych zapałek (dźwięki krótkie, przerywane, tępe)
 pudełko z długą, jedwabną wstążką (dźwięki długie, delikatne, łagodne)
 pudełko z gwoździami i pineskami (dźwięki ostre, głośne, piskliwe)
Dzieci siedzą na dywanie w kole i przekazują sobie mikrofon w rytm słyszanej muzyki. Gdy muzyka ucichnie wówczas osoba, która w rękach trzyma mikrofon próbuje wykonać polecenie nauczyciela.
Wyobraź sobie, że jesteś pozytywką wydającą różne dźwięki np.: krótkie, przerywane, tępe, długie, łagodne, delikatne, ostre, głośne, piskliwe, chropowate. To jaką jesteś pozytywką i jakie melodie wygrywasz wskaże ci odpowiednie pudełko i przedmioty w nim zgromadzone. Spróbuj pokazać dźwiękiem to, co zobaczysz w pudełku.
Nauczyciel ponownie prosi chętne dziecko o podejście do planszy i otworzenie tym razem czwartej koperty- „SMAK” i wyciągnięcie kartki z zadaniem.

d) SMAK
• ĆWICZENIA GŁOSOWE
Animator częstuje grupę cukierkami. Następnie prosi dzieci, które wybrały „Kukułkę”, aby stanęły obok makiety drzewa, a dzieci, które poczęstowały się „Krówką” położyły się na trawie (zielony koc). Następnie zachęca do wykonania zadania.
Jest wiosenny poranek.. Gospodarz wyprowadził swoje krowy na łąkę, nieopodal której znajduje się rozłożyste drzewo. W koronie tego drzewa mieszka zawsze wiele ptaków. Gospodarz postanowił chwilę odpocząć. Położył się, na trawie i zaczął wsłuchiwać się w odgłosy natury.
W grupach przyjmijcie role: osoby stojące – kukułek śpiewających na drzewie, osoby leżące - krów muczących na pastwisku.
Nauczyciel zaprasza ostatnie dziecko do podejście do planszy. Prosi o otwarcie 5 koperty „WĘCH” oraz o wyciągnięcie kartki z zadaniem.

e) WĘCH
• ROZMOWA - WYWIAD
Nauczyciel prosi dzieci by usiadły w kole na dywanie, zamknęły oczy i przypomniały sobie najpiękniejszy i najbrzydszy zapach jaki kiedykolwiek czuły. Następnie prosi o połączenie się w pary i opowiedzenie swojemu koledze/ koleżance o tych zapachach.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ:
• Rozmowa podsumowująca zajęcia:
 W jakiej krainie dzisiaj byliśmy?
 Co tam zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, dotknęliśmy, powąchaliśmy?
 Jaki smak poczuliśmy?
 Co wam się najbardziej podobało, a co najmniej na dzisiejszych zajęciach?
• Powrót przy pomocy „Zmysłowej Lampy” do sali przedszkolnej.

OCZEKIWANE REZULTATY:
• wczucie się w role;
• rozbudzenie dziecięcej wyobraźni;
• przezwyciężenie nieśmiałości w kontaktach z innymi dziećmi
• odczuwanie zadowolenia z pokonywania trudności i przebiegu zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.