X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42057
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z obustronnym niedosłuchem czuciowo - nerwowym

INDYWIDUALNY PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

1. Dane dziecka: ...
2. Ur: ....
3. Przedszkole: ....
4. Opinia: nr .... o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
5. Diagnoza: dziecko z obustronnym niedosłuchem czuciowo – nerwowym
6. Osoba prowadząca: mgr Magdalena Maniewska

I. Założenia:
Program jest przeznaczony dla ....
Chłopiec został zdiagnozowany przez zespół specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr...., jako dziecko słabosłyszące z potrzebą kształcenia specjalnego.
Miejsce realizacji programu to Przedszkole nr .... Zajęcia będą realizowane indywidualnie
z ...., raz w tygodniu przez 60 minut.

II. Cele i główne zadania wczesnego wspomagania rozwoju:
- wspomaganie rozwoju poznawczego,
- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- rozwijanie wiary we własne siły,
- stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
- doskonalenie mowy już ukształtowanej,
- wzmacnianie i usprawnianie pozostałych zaburzonych funkcji,
- rozwijanie motoryki małej,
- kształtowanie motywacji do zabawy i pracy,
- tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,
- zapobieganie późniejszym niepowodzeniom.

III. Metody pracy:
- słowne,
- oglądowe,
- praktyczne,
- zabawy ruchowe,
- zabawy muzyczne.

IV. Treści kształcenia:
a) Ćwiczenia rozwijające funkcje wzrokowe dziecka
- odnajdowanie na obrazkach szczegółów (np. wskaż, gdzie jest...)
- odnajdowanie podobieństw i różnic w prezentowanych obrazkach
- dobieranie par jednakowych obrazków (memory)
- składanie obrazka pociętego na części (elementy proste oraz krzywe, puzzle)
- układanie obrazków wg wzoru (klocki, figury geometryczne, koraliki, materiał przyrodniczy)
- dobieranie elementów do całości obrazka (np. znajdź elementy znajdujące się
w sklepie spożywczym)
- rysowanie kompozycji z figur geometrycznych, odtwarzanie kompozycji wg wzoru
- rysowanie demonstrowanych przedmiotów wg prostych instrukcji, oraz
w oparciu o wyobraźnię dziecka
- orientacja przestrzenna na płaszczyźnie oraz w przestrzeni
- klasyfikowanie przedmiotów wg rodzaju, kształtu, koloru, ilości
- rysowanie po śladzie
b) Ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowe dziecka
- dzielenie wyrazów na sylaby z klaskaniem i bez
- wyszukiwanie obrazków na daną sylabę, głoskę
- dzielenie zdań na wyrazy
- rozróżnianie dźwięków otoczenia (szum morza, odgłosy ptaków, deszcz)
- gry i zabawy rytmiczne
- wydzielanie głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu
- nauka krótkich wierszyków i piosenek
- ćwiczenie różnicowania dźwięków z otoczenia (np. o teraz słychać?)
- odtwarzanie struktur dźwiękowych w układach przestrzennych (klocki, koraliki)
- grupowanie obrazków na tą samą głoskę
- podejmowanie prób tworzenia sylab, próby czytania prostych wyrazów

c) Ćwiczenia usprawniające precyzję ruchów rąk i koordynację wzrokowo – ruchową dziecka
- ćwiczenia dłoni (machanie, krążenie, klaskanie, naśladowanie gry na instrumencie, układanie modeli z dłoni, wykorzystanie elementów terapii ręki)
- ćwiczenia palców (naśladowanie deszczu, rysowanie poszczególnymi palcami w materiale)
- lepienie z plasteliny oraz innych dostępnych mas
- wycinanie nożyczkami określonych wzorów po linii lub wg własnej interpretacji dziecka
- odrysowywanie dłoni, przedmiotów
- układanie i przyklejanie na kartce wzorów z kolorowego papieru
- robienie kulek z krepiny, przyklejanie do kartki
- obrysowywanie konturów
- rysowanie obiema rękami równocześnie
- rysowanie szlaczków, wzorów literopodobnych
- nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek
- zbieranie drobnych elementów – palcami, pęsetą
- wyrabianie mas dłonią – masy solnej, masy z pianki
- rysowanie palcami w powietrzu określonych kształtów
- układanie kształtów z patyczków
- wyrzucanie do góry, wypuszczanie w dół piłeczki tenisowej, woreczka
z ryżem i próba łapania, najpierw oburącz, potem jedną ręką

d) Ćwiczenia na koncentrację uwagi
- wykorzystywanie zabaw wymagających skupienia uwagi (budowle wg wzoru, rozwiązywanie rebusów)
- opisywanie jak wygląda osoba lub jak jest ubrana (np. osoba, z którą dziecko bawiło się w sali przedszkolnej, koło której siedzi)
- rozpoznawanie kształtów przez dotyk z wyłączeniem wzroku, rysowanie tego przedmiotu z pamięci
- zabawy z użyciem gier planszowych, domino
- nauka krótkich rymowanek, wierszyków
- dbałość o dokończenie rozpoczętego zdania, myśli, pełne wypowiedzi

e) Działania usprawniające procesy poznawcze oraz wzbogacające wiadomości o otaczającym je świecie
- rozmowy nt. rodziny, miejsca zamieszkania, odwoływanie się do sytuacji znanych dziecku
- zaznajamianie się z najbliższym otoczeniem
- prowadzenie rozmów na różne tematy, zadawanie pytań odtwórczych, problemowych, oczekiwanie rozwiniętych wypowiedzi
- czytanie krótkich opowiadań, prowadzenie rozmów nt. ich treści, stosowanie pytań o postaci, fakty, sytuacje, sprawdzanie rozumienia tekstu
- rozwiązywanie zagadek
- prowadzenie zabaw w oparciu o zabawki dydaktyczne rozwijające myślenie
- zadawanie pytań, co trzeba zrobić, żeby... (np. upiec ciasto, zrobić kanapkę)
- układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie treści
- prowadzenie zabaw uczących klasyfikacji rozpoznawania podobieństw
i różnic, tworzenia zbiorów, liczebników porządkowych, dodawania
i odejmowania

f) Działania wpływające na rozwój emocjonalny dziecka i kontakty społeczne
- ustalenie i egzekwowanie norm i zasad dotyczących zajęć
- życzliwy, przyjazny stosunek do dziecka, uważne wysłuchiwanie go
- chwalenie dziecka za podejmowane współdziałania, prace, polecenia
- wyjaśnianie norm i zasad obowiązujących w życiu społecznym, rozmowy
w oparciu o własne doświadczenia dziecka
- nazywanie emocji, odwoływanie się do przeżytych sytuacji, zaistniałych zdarzeń

V. Ewaluacja:
Przedmiotem ewaluacji będą wyniki końcowe, jakie dziecko osiągnie w wyniku realizacji programu w zakresie wiadomości i umiejętności, dokonana ona zostanie pod koniec obydwu semestrów roku przedszkolnego i zawarta w sprawozdaniu.

Opracowała:
Magdalena Maniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.