X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42003
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Quiz o Polsce

Scenariusz zajęć hospitowanych dla dzieci 6-letnich

Prowadząca: Beata Okulowska

Temat dnia: Quiz o Polsce

Data realizacji: 12.06.2019 r.

CELE OGÓLNE:
• Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

CELE OPERACYJNE: dziecko:
• zna nazwę miejscowości, w której mieszka;
• wykonuje zaproponowane zadania, współpracując w zespole,
• stara się współdziałać,
• wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
• nazywa godło i flagę państwową;
• rozpoznaje hymn państwowy pośród innych pieśni;
• dodaje i odejmuje na konkretach;
• układa puzzle;
• rozwiązuje zagadki;

Metody:
- czynna: samodzielnych doświadczeń, zadań do wykonania
- słowna: opis, pogadanka, rozmowa
- oglądowa: ilustracje, pokaz
- praktycznego działania.

Formy:
- indywidualna
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- szyfrogram, rozsypanka wyrazowa, puzzle, pendrive z nagraniami, piłki, kosze, magnetofon, ilustracje do zajęć, treści zagadek, motyle, patyczki z numerami.

I Rozpoczęcie zajęć piosenką „Wyciszanka”.
II Podział dzieci na 3 drużyny. Dzieci losują wyciętego motylka w jednym z trzech kolorów – ustawiają się zgodnie z wylosowanym kolorem. Za prawidłowe wykonanie zadania zespół otrzymuje po jednej piłeczce. Wygrywa ten zespół, który zbierze najwięcej piłek. Dzieci w zespołach mogą się naradzać.
1. Wspólne rozwiązanie na tablicy szyfrogramu matematycznego, którego wyniki działań ułożone o najmniejszego do największego ujawnią hasło czyli temat przewodni zajęć. (Załącznik 1)
2. „Co to za zdanie?” – grupowe układanie zdania z rozsypanki zdaniowej. (Załącznik 2)
3. „Zagadki o Polsce”- zabawa dydaktyczna – drużyny losują patyczek, na którym napisany jest numer zagadki, którą mają rozwiązać. Nauczyciel otwiera kopertę z zagadką i ją czyta. Po rozwiązaniu zagadki, dzieci podchodzą do odwróconych tyłem ilustracji – opisanych numerem, odwracają ilustrację sprawdzając poprawność.
4. „Rozpoznajemy hymn” - ćwiczenia słuchowe. Nauczyciel włącza nagrania trzech utworów, zadaniem dzieci jest odgadnięcie, który z nich to nasz hymn państwowy i podniesienie w górę kartonika z odpowiednią cyfrą (1–3). (Utwór 1: „Oda do radości”, utwór 2: „Jestem Polakiem”, utwór 3: „Mazurek Dąbrowskiego”)
5. „Flaga Polski” - zawody drużynowe – zabawa manipulacyjna – przesuwanie białej i czerwonej fasoli umieszczonej w woreczku strunowym wypełnionym żelem na prawidłowe miejsca, tak aby powstała flaga Polski.
6. Układanie rytmów – każde dziecko otrzymuje za zadanie dokończenie rytmu. Punkt zdobywa ta drużyna, której wszyscy członkowie ukończą swoje zadanie. Przykładowe rytmy: flaga Polski, godło Polski, flaga Polski..., godło Polski, hymn, godło Polski... (kartoniki z ilustracjami, flagi, godła i zapisu nutowego hymnu).
7. „Herb Polski” - szukanie różnic między herbami – drużynowe szukanie 6 różnic, którymi różnią się herby. (załącznik 4)
8. Układanie puzzli herbu Raciborza – zadanie polega na ułożeniu puzzli z herbem naszego miasta.
9. Zabawa „Prawda czy fałsz” – na zdanie prawdziwe dzieci wstają, a na fałszywe kładą się. (Załącznik 5)
III Podsumowanie zdobytych punktów. Wyłonienie zwycięzców. Zakończenie zajęć piosenką „Jestem Polakiem”.

Załączniki:
Załącznik 1
Legenda i treść działań matematycznych do szyfrogramu matematycznego.
L-3, O-2, A -6, S-4, P-1, K-5
2+1 ,6-4, 5+1 ,7-3, 3-2, 3+2
Rozwiązanie: POLSKA

Załącznik 2
Treść zdania z rozsypanki zdaniowej:
Polska to nasza Ojczyzna.

Załącznik 3
Zagadki znalezione w Internecie: godło, flaga, Warszawa, Wisła, hymn, Polska

Załącznik 4
Herb Polski

Załącznik 5
Zdania do zadania: „Prawda/fałsz”
- podczas śpiewaniu hymnu należy zachować powagę,
- największa rzeka Polski to Wisła,
- godłem Polski jest lew z koroną,
- naszą Ojczyzną jest Polska,
- Polska leży w Ameryce,
- stolicą polski jest Łódź.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.