X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4191
Dział: Gimnazjum

Program pracy z uczniem zdolnym w ramach przedmiotu: fizyka

1.Założenia programowe

Program został napisany z myślą o uczniach klas gimnazjalnych zainteresowanych fizyką. Przewidziany jest do realizacji w ciągu roku szkolnego zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Program pracy z uczniem zdolnym zawiera treści, które pozwalają na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, a także pozwoli na dążenie do samodzielnego i logicznego myślenia , wyciągania i formułowania wniosków oraz popularyzacji fizyki. Ukazuje on powiązania miedzy wiedza zdobytą na lekcjach a sytuacjami z życia codziennego oraz innymi dziedzinami wiedzy.

2.Cel ogólny

rozwijanie zainteresowań fizyką i astronomią oraz prawidłowościami występującymi w przyrodzie, popularyzacja wiedzy, doskonalenie wcześniej nabytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki.

3.Cele szczegółowe

poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu fizyki zarówno na lekcjach jak i na zajęciach pozalekcyjnych
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozróżniania przyczyn i skutków zdarzeń
rozwijanie umiejętności badawczych: dokonywanie obserwacji, przeprowadzanie eksperymentów
rozwijanie umiejętności odczytywania i interpretowania danych
przygotowanie do udziału w konkursach fizycznych
trening przed egzaminem gimnazjalnym

4.Procedury osiągania celów . Treści programowe

Osiąganie stawianych celów następuje poprzez:
-rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego
-prowadzenie obserwacji i eksperymentów
-wykorzystanie dostępnych środków dydaktycznych
-odpowiedni dobór zadań

Metody:

-problemowa, rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności
-praca indywidualna z uczniem

Formy pracy:

-praca z uczniem zdolnym na lekcjach np:krótkie rozmowy, zadania dodatkowe, korygowanie błędów kolegów
-praca z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjny - rozwiązywanie zadań z konkursów fizycznych
-przygotowanie zadań z cyklu : ,,spotkania z fizyką” do samodzielnego rozwiązywania w domu
-indywidualne rozmowy i konsultacje z nauczycielem

Treści programowe

Treści programowe są zgodne z treściami nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum i obejmują następujące działy fizyki:
Kinematyka
Dynamika
Energia mechaniczna
Grawitacja i elementy astronomii
Struktura materii
Ciecze i gazy
Ciepło
Elektrostatyka
Prąd elektryczny
Elektryczność i magnetyzm

Treści te są pogłębiane poprzez rozwiązywanie zadań ze szkolnych konkursów fizycznych i konkursów fizycznych: ,,Lwiątko”oraz zadań z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów klas trzecich gimnazjum.

5.Założone osiągnięcia uczniów

Ocenianie i kontrolowanie prac uczniów następuje poprzez:

obserwację pracy,aktywności i zaangażowania ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjny
obserwacje pracy indywidualnej ucznia
udział w konkursach.

Przewidywane efekty:

- pracując z uczniem zdolnym przyczynię sie do rozwoju jego zdolności i zainteresowań, rozwinę umiejętność samokształcenia i pobudzę do samodzielnego działania. Skutkiem mojej pracy będzie popularyzacja wiedzy fizycznej oraz udział uczniów
w w konkursach z tego przedmiotu.

6.Ewaluacja programu

Ewaluacja dokonana zostanie poprzez :
sprawdzanie dodatkowych zadań domowych i zadań ze ,,Spotkań z fizyką”
poprzez wyniki konkursów fizycznych
poprzez wyniki z egzaminów próbnych
obserwacje ucznia na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.