X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41890
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Nasze imiona. Scenariusz zajęć - hospitacja diagnozująca

Lubin 29.05.2014 .
Scenariusz zajęć - hospitacja diagnozująca
Temat: Nasze imiona
Grupa: VI
Zagadnienia hospitacyjne: wykorzystanie wniosków z obserwacji dzieci w celu kształtowania gotowości do nauki pisania i czytania.
Treści programowe: realizacja założeń podstawy programowej z zakresu obszaru edukacyjnego: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej).
Cele ogólne: pozyskiwanie informacji o poziomie opanowanych przez dzieci umiejętności
Umiejętności dziecka:
- wyszukuje słowa na określoną głoskę
- dzieli zdania na wyrazy oraz wyrazy na sylaby ,
- wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej ,
- określa kierunki na kartce papieru,
- samodzielnie liczy do 15,
- dysponuje sprawnością rąk i koordynacją wzrokowo-słuchową potrzebną do wykonania pracy plastyczno- edukacyjnej.,
- ułoży wyraz z pojedynczych liter .
- tworzy wyrazy rozpoczynające się tą samą głoską

Metody pracy: aktywizująca (Edukacja przez ruch wg. D.Dziamskiej, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona),słowna( rozmowa, objaśnienie, prezentowanie), oglądowa(pokaz, obserwacja), czynna( zadania stawiane do wykonania),

Formy pracy: z całą grupą, zespołowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: litery alfabetu, obrazki tematyczne ,papier ,kredki, przedmioty, , napisy, ołówek, płyta CD z odgłosami natury.
Przebieg zajęć:
Wprowadzenie
Powitanie dzieci oraz gościa. Nauczycielka opowiada dzieciom o tym co znalazła przed salą. Pokazuje pudełko z niespodzianką: Wchodząc dzisiaj do naszej klasy znalazłam dziwne pudełko. Otworzyłam je a tam znalazłam wiele różnych rzeczy. Czy chcecie się dowiedzieć co? Ale za nim wam to przedstawię chcę wiedzieć czy pamiętacie o zasadach jakie obowiązują na zajęciach. Ustalenie zasad (mówimy pojedynczo, słuchamy drugiej osoby kiedy mówi, słuchamy poleceń pani).
Pokazanie gościa z pudełka; rozmowa pacynki z dziećmi
- W tym tajemniczym pudełku znalazłam pewnego gościa
- Czy wiecie kim jestem? (pacynka) Jak mam na imię? Alan?
- Czy wiecie dlaczego mam takie imię? Bo jestem bardzo szybki, sprytny lubię sie bawić różnymi rekwizytami .
Spróbujemy podzielić imię pacynki "Alan" na sylaby (głosek na początku, końcu wyrazu) chętne dziecko wymienia poszczególne głoski. A tak wygląda imię naszej pacynki (napis do globalnego czytania).
- Posiedzę teraz i popatrzę jak pracujecie i słuchacie pani (pacynka siada z boku).

1.Dzieci stoją w kole i w zależności od pierwszej głoski swojego imienia wykonują określone polecenia nauczyciela.
2.Zabawa matematyczna w kole :ile jest dziewczynek ,a ilu chłopców?
3.Rytmiczne ćwiczenia z kartką papieru: Prowadzący podaje pojedyncze kartki osobie siedzącej po lewej stronie, ta przekazuje kolejnej, ostatnia zatrzymuje arkusz dla siebie, podajemy papier tyle razy aby każda osoba miała papier przed sobą.
Nauczyciel wykonuje manipulacje do muzyki czystą kartką, a dzieci starają się podążyć za ruchem. Efektem zabawy jest wykonanie węża.
4.Zabawa orientacyjno – przestrzenna Góra – Dół .Dzieci biegając z wężami pokazują dół, górę, boki, rogi dywanu.
5.Czy wiemy ile jest słów w zdaniu.? Dzieci siedzą na dywanie .Nauczyciel wypowiada zdania,a dzieci liczą słowa. Każdy ma imię. Na dywanie leżą kartki.
6.Zabawa dydaktyczna: Moje imię. Dzieci głoskują swoje imię, określają pierwszą i ostatnia głoskę oraz ich liczbę .Wybierają kartkę ze swoim imieniem. Przyklejają ją do swojego węża.
7.Zabawa integracyjna .Dzieci mówią do osoby siedzącej po prawej stronie : Po moje prawej stronie siedzi ...( imię dziecka dzielą na sylaby).
8.Zabawa:„Wymyśl słowo...” Zwracamy się do dziecka: wymyśl słowa, które zaczynają się na tą samą głoskę, co nazwa przedmiotu, który trzymam w ręce (okulary- oko, okno, osa, olbrzym, okulista...).
9.Zabaw:„ Zgadnij, co chciałam powiedzieć?” Dzieci bawią się najpierw z pomocą nauczycielki, która wywołuje ich imiona. Wywołane dzieci ustawiają się w kolejności, w rzędzie twarzą do kolegów: Karol, Ula, Robert, Ania. Co chciałam powiedzieć dowiecie się, jeżeli z pierwszych głosek imion kolegów złożycie nowy wyraz (kura). Każdy pomysł zagadki nagrodzony zostaje brawami.
10.Zabawa plastyczno – ruchowa : Mój portret. Wokół stołu stoi 6 osób – po trzy po przeciwległych stronach. Dzieci w obu rękach trzymają kredki pastelowe – szare lub różowe. Na znak nauczyciela dzieci w rytm spokojnej muzyki kreślą oburącz w powietrzu fale. Następnie kreślą fale oburącz na papierze – najpierw jedna trójka zaczynając od przeciwległego boku, potem druga, a następnie razem (na znak nauczyciela). Efekt – powstanie materiału, na którym dzieci wykonają własne portrety.
Ćwiczenie ruchowe – Dzieci cwałują w rytm muzyki. Gdy muzyka się kończy, układają na papierze własną rękę, wybierają miejsce najlepsze dla siebie. W tym wybranym miejscu przyklejają koło (ok. 15 cm średnicy). Na kole rysują oczy, nos, usta, kolorują te elementy. Nie rysują włosów.
Ćwiczenie grafomotoryczne – naprzemienne kreślenie rytmicznych kresek. Dzieci trzymają w ręce kredkę białą a w drugiej brązową. Stojąc przy swoim przyklejonym kółku kreślą w rytm muzyki naprzemienne kreski od obrzeża koła na zewnątrz. Na znak nauczyciela przechodzą do następnego kółka i na nim kreślą kreski. Zabawa kończy się, gdy każdy wróci do swojego kółka. Dzieci siadają do stolika i zamieniają projekt portretu na swój własny portret. Wycinają swój portret. Przyklejają z wyciętych literek swoje imię
11.Dzieci prezentują swoje prace oraz dzielą się wrażeniami z zajęć.
Literatura:
1. L. Bzowska ,,Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka ”
2. D.Dziamska ,,Edukacja przez ruch. Fale – ćwiczenia, gry’’

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.