X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41790
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosna. Scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz zajęć otwartych przeprowadzonych w przedszkolu( w grupie dzieci 5-6-letnich) dla dyrektora szkoły i nauczycieli z klas I – III

Prowadząca: Dominika Pryga
Data: 25.03.2019 r.
Temat: Wiosna
Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania: Jak różnicować wymagania edukacyjne w trakcie zajęć
Cele główne:
• Rozwijanie umiejętności słuchania utworów literackich;
• Rozwijanie mowy;
• Rozwijanie umiejętności liczenia;
• Rozwijanie umiejętności dokonywani analizy sylabowej i fonemowej wyrazów;
• Rozwijanie umiejętności czytania;
• Rozwijanie umiejętności rozwiązywania działań matematycznych: dodawania i odejmowania;
• Rozwijanie sprawności manualnych;
Cele szczegółowe:
• Dziecko liczy do 10;
• Dziecko dodaje i odejmuje (dziecko 6 – letnie);
• Dziecko wypowiada się na temat wiersza;
• Dziecko odpowiada na pytania;
• Dziecko czyta swoje imię, a dziecko 6 – letnie czyta napisy do ilustracji;
• Dziecko śpiewa piosenki i ilustruje je ruchem;
• Dziecko 6 – letnie układa z liter napis: „tulipany”, „motyle”;
• Dziecko dmucha na piórka;
• Dziecko dzieli wyrazy na sylaby;
• Dziecko dzieli wyrazy na głoski(dziecko 6 – letnie);
• Dziecko rozwiązuje zagadki;
Formy pracy:
- indywidualna;
- zbiorowa (praca z całą grupą);
Metody:
Metody czynne
- metoda kierowania własną działalnością dziecka;
- metoda zadań stawianych dziecku;
Metody oglądowe
- osobisty przykład nauczyciela;
Metody słowne
- rozmowy;
- wiersz;
- zagadki;
- objaśnienia i instrukcje;
Metody aktywizujące
- burza mózgów;
Pomoce:
płyta z muzyką, piórka, koperty z wizytówkami dzieci, liczmany, działania matematyczne, liczby, znaki matematyczne, rozsypanka literowa (tulipany, motyle), ilustracje: rakieta, ul, smok, mak, sowa, motyl, osa, dudek, kot, korale, rak, wyrazy do globalnego czytania, obrazki do kolorowania.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie gości.
2. Piosenka „Wiosenny bal” – taniec dzieci.
3. Słuchanie wiersza Krystyny Datkun – Czerniak pt. „Wiosna” .
Wiosna w zielonej sukience
nogami bosymi stąpa.
I gdzie stopę stawia,
tam... to chyba czary -
wiosenny kwiat zostawia.
Po spacerze wiosny
świat zmienia się cały.
Ptaki wśród zieleni
radośnie śpiewają,
motyle fruwają,
świerszcze cicho grają.
Kwiaty kolorowe
wśród traw zakwitają.
Gdyby nie ty, wiosno,
i te twoje czary,
to świat byłby pewnie
i smutny, i szary
4. Rozmowa na temat wiersza:
- W jakim kolorze była sukienka wiosny?
- Czy wiosna miała buty?
- Co się działo, kiedy Wiosna stawiała stopy?
- W jaki sposób zmienił się świat po spacerze wiosny?
- Co robiły ptaki?
- Co robiły motyle?
- Co robiły świerszcze?
- Jak myślicie jakie kolorowe kwiaty zakwitły wśród zielonych traw?
- Co stałoby się gdyby Wiosna nie przyszła ze swoimi czarami?
- A czy ktoś z was zobaczył już zwiastuny wiosny?
5. Ćwiczenia oddechowe ( ćwiczenie wykonywane przy śpiewie słowika). Dmuchanie na piórka.
6. Losowanie obrazków. Dzieci dzielą nazwy obrazków na sylaby i głoski.
7. Dzieci 6- letnie dobierają podpisy do obrazków, a następnie wszyscy wspólnie czytają podpisy.
8. Piosenka „Żabki” – ilustracja ruchowa piosenki.
9. Ćwiczenia w liczeniu. Rozdanie kopert z zadaniami. Odczytywanie swoich imion.
Stopniowanie trudności. „Pięciolatki” liczą kropki na tulipanach i dobierają właściwą liczbę. „Sześciolatki ” : rozwiązują działania matematyczne zapisane na motylach.
10. Porównywanie liczebności zbiorów przy pomocy znaków matematycznych. Układanie napisu (tulipany, motyle) z rozsypanki literowej i ułożenie pod napisami swoich liczmanów.
11. Podziękowanie za piękną pracę na zajęciach i rozdanie dzieciom w nagrodę wiosennych obrazków do kolorowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.