X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41710
Przesłano:

Życie w lesie. Scenariusz zajęć w klasie 2

Scenariusz zajęć klasa II

Temat: „Życie w lesie”

Cel główny: Poznawanie wiadomości związanych z tematyką lasu i jego mieszkańcami.
Cele z zakresu:
• Wiedzy: - uczeń poznaje warstwy lasu, ich mieszkańców i roślinność,

• Umiejętności: - uczeń potrafi wyciągać wnioski z przeczytanych tekstów,
- uczeń umie nazwać warstwy lasu i dopasować ich mieszkańców oraz roślinność,
- uczeń potrafi dokonać prostego opisu fotografii,
- uczeń umie szukać potrzebnych informacji w tekście,
- uczeń potrafi w skupić się na czytanym tekście,

• Kompetencji społecznych:
- uczeń kształtuje postawę współpracy w grupie,
- uczeń rozwija koncentrację uwagi oraz zdolność zdrowej rywalizacji,
- uczeń integruje się z klasą, zdobywa nowe informacje o kolegach
i koleżankach.
Środki dydaktyczne:
Rysunek drabiny, ilustracja lasu, zdjęcia zwierząt i roślin ( warstwy lasu), fotografia ściółki leśnej, diagram, kartki dla każdego ucznia, nazwy warstw lasu.
Zasoby Internetu: linki do filmów edukacyjnych:
https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs

Przebieg zajęć:
1. Zabawa integracyjna, wprowadzająca: wszyscy uczniowie siadają
w kręgu, nauczyciel – mówi swoje imię oraz nazwę zwierzęcia leśnego, które lubi lub które odzwierciedla jego charakter i dlaczego, np. Mam na imię Agnieszka, chciałabym być wiewiórką, bo wiewiórka skacze wysoko po drzewach, może wszystko obserwować, jest zwinna i szybka. Następnie wskazuje dziecko po swojej prawej stronie.
2. Zabawa plastyczno-twórcza „Las”.
Uczniowie siedzą w kręgu. Każdy U. otrzymuje po kartce i rysuje jeden element, który kojarzy mu się z lasem. N hasło: stop! U. podają swoją kartkę sąsiadowi z lewej strony. Za każdym razem U. dorysowują inny element. Zabawa kończy się wtedy, gdy kartka wróci do swoich właścicieli. U. oglądają rysunki, które otrzymali. Chętni uczniowie wypowiadają się na ich temat według określonych zasad:
• Jak nazywa się las przedstawiony na twoim rysunku?
• Kto lub co może w nim mieszkać?
• Co ciekawego możemy zobaczyć w twoim lesie?
• Czy chciałbyś kogoś zabrać na wycieczkę do twojego lasu?
• Co mógłbyś w nim pokazać?

3. Słuchanie informacji o warstwach lasu.
U. słuchają informacji o warstwach lasu. Wymieniają ich nazwy i określają położenie w strukturze lasu. N. przyczepia do tablicy rysunek drabiny. Prezentuje rysunki poszczególnych warstw lasu (pięter lasu), wykorzystując przy tym monitor interaktywny. U. odczytują warstwy lasu i umieszczają nazwy poszczególnych warstw na drabinie od położonych najniżej do położonej najwyżej.

4. Zabawa ruchowa utrwalająca warstwy lasu.
U. stoją, następnie wymieniając najwyższą warstwę lasu, podnoszą wysoko ręce
i wspinają się na palcach – korony drzew. Następnie lekko uginają nogi w kolanach
i wymieniają niższą warstwę lasu – podszyt. Przy kolejnym poziomie, przykucają – runo leśne. Na końcu kładą się na podłodze i wypowiadają nazwę najniższej warstwy – ściółki leśnej.

5. Uzupełnianie podpisów warstw lasu.
U. przyglądają się ilustracji przedstawiającej las. Zwracają uwagę na pierwsze litery umieszczone przy kolejnych piętrach lasu. Na ich podstawie uzupełniają podpisy warstw lasu. N. sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia.

6. Nazywanie zwierząt i roślin leśnych.
N. prezentuje uczniom zdjęcia ze zwierzętami i roślinami rosnącymi w lesie na monitorze interaktywnym. U. nazywają te zwierzęta i rośliny. Następnie podchodząc to monitora dopasowują zwierzęta i rośliny do poszczególnych warstw lasu.

7. Opisywanie ściółki leśnej.
U. przyglądają się fotografii wyświetlonej na monitorze interaktywnym.
Opisują, co można zobaczyć w ściółce leśnej.

8. Czytanie tekstu przyrodniczego o martwych drzewach.
U. czytają tekst o martwych drzewach.
Na jego podstawie odpowiadają na pytania N.:
• Jakie rośliny porastają martwe pnie?
• Jakie organizmy rozkładają drewno i pobierają z niego substancje potrzebne do życia?
• Jakie organizmy możemy spotkać w rozkładających się drzewach?
• Jakie ptaki kują dziuple w spróchniałych pniach?
• Wymieńcie nazwy ptaków, które korzystają z dziupli wykutych przez dzięcioła.

9. Rozmowa na temat oświetlenia warstw lasu.
U. swobodnie wypowiadają się na temat ilości światła słonecznego, jakie dociera do poszczególnych warstw lasu, jakie to ma znaczenie dla poszczególnych rodzajów roślin.
U. łączą wyświetlone na monitorze nazwy warstw lasu z ilością światła jakie do nich dociera.

10. Wypełnienie diagramu.
U. na podstawie tekstu o warstwach lasu i martwych drzewach, wypełniają diagram, odczytują hasło i uzupełniają nim zdanie.

11. Film o lesie, jego warstwach oraz zwierzętach i roślinach w nich żyjących.
Film „Wędrówki Skrzata Borówki” odc.2 – „Las mieszany” i/lub film „Co to jest las?” – film przyrodniczo-edukacyjny dla dzieci. Film wyświetlony z wykorzystaniem monitora interaktywnego i Internetu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.