X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41707
Przesłano:

Podwórko z królewną. Scenariusz zajęć w klasie 2

Scenariusz zajęć otwartych w klasie 2
Temat dnia: Podwórko z królewną ( 2 godziny lekcyjne)

POWIĄZANIE Z WCZEŚNIEJSZĄ WIEDZĄ
− umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby
− wiedza na temat zdań i równoważników zdań

CELE LEKCJI
Uczeń:
− słucha ze zrozumieniem opowiadania
− zamienia równoważniki zdań na zdania

METODY PRACY:
- aktywizujące
- słowne: rozmowa
- podające: objaśnienie, praca z tekstem
-oglądowe
- zadaniowe

FORMY PRACY:
- grupowa
- indywidualna
- praca w parach
- zbiorowa
MATERIAŁY I POMOCE: arkusz papieru dla każdej grupy, nagranie piosenki „Bo co może mały człowiek”, plastelina, tarcza strzelnicza, losy z pytaniami, wyrazy z lukami ( ż, rz)

CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIA
− będziesz układał wydarzenia w kolejności chronologicznej
− będziesz pisał wydarzenia z opowiadania i zamieniał równoważniki zdań na zdania
− dowiesz się, że zabawa z innymi zmienia samopoczucie osób
PYTANIE KLUCZOWE
Jaka jest różnica między skarbcem królewny Amelii a skarbcem dzieci z podwórka?

NaCoBeZU” – czyli „na co będę zwracać uwagę”
− zamienisz równoważniki zdań na zdania i zapiszesz je w zeszycie
− wyjaśnisz pisownię wyrazów z ż

Przebieg zajęć:
1. Zabawa „Dziwne kroki”. N. wychodzi z U. na szkolny korytarz. Podaje U. instrukcję poruszania się, np.: chodzimy tak, jak chcemy, trzymamy się z tyłu za jedną nogę, zbieramy kasztany, zrywamy jabłka z drzew, niesiemy filiżankę z herbatą, prowadzimy osobę starszą, przeskakujemy przez gumę, skaczemy przez skakankę, podajemy sobie piłkę, gramy w klasy.
2. 3. Słuchanie nagranego opowiadania „Królewna”. z wykorzystaniem monitora interaktywnego
Uczniowie siedzą na krzesełkach ustawionych w kształt koła.
Po wysłuchaniu opowiadania uczniowie losują karteczkę z pytaniem dotyczącym wysłuchanego opowiadania i odpowiadają na nie.
Pytania:
- Gdzie pojawiła się królewna?
- Po czym dzieci poznały, że na podwórku pojawiła się królewna?
- Jak wyglądała korona królewny?
- Jak wyglądała królewna?
- Dlaczego dzieci były onieśmielone?
- Jak miała na imię królewna?
- Jakie marzenie miała królewna?
- Dlaczego Amelka nie patrzyła na najpiękniejsze zabawki dzieci?
- Jak myślisz, dlaczego królewna nazwała swój Pokój Zabawkowy smutnym?
- Czego potrzebowała królewna?
- Czym zachwycała się królewna?
- Co najbardziej dziwiło dzieci?
- O jakim skarbcu mówiła Amelka?
- Jak myślisz, czy Amelka była prawdziwą królewną?
3. Wymienianie nazw zabaw.
U. odszukują w tekście informacje, w jakich zabawach brała udział królewna. Wymieniają ich nazwy.
4. Numerowanie wypowiedzeń według kolejności zdarzeń.
U. numerują wypowiedzenia według kolejności zdarzeń w opowiadaniu „Królewna”. Następnie opowiadają historię zgodnie z utworzonym planem.
5. Pisanie zdań.
U. zamieniają równoważniki zdań na zdania. Zapisują w zeszycie plan wydarzeń w postaci zdań. Sprawdzenie wykonanie ćwiczenia.
6. Wyszukiwanie przez uczniów w Internecie instrukcji zabaw
7. Kolorowanie koron według podanego warunku.
N. rysuje na tablicy pionową kreskę i dzieli tablicę na dwie części. Po jednej stronie linii rysuje buzię smutną, po drugiej stronie – wesołą. U. ochotnicy podchodzą do tablicy i po obu stronach dopisują cechy królewny, np.: nieśmiała, blada, chuda, smutna, wycofana, uśmiechnięta, radosna, towarzyska, odważna, pewna siebie....
8. Rysowanie królewny. U. wykonują w zeszycie dwa rysunki. Na jednym przedstawiają królewnę z początku jej znajomości z dziećmi, na drugim – po zabawach z dziećmi.
9. Zapisywanie odpowiedzi na postawione pytanie. Podział uczniów na dwa zespoły. Każdy zespół otrzymuje arkusz papieru. Przepisują na arkusz ostatnie zdanie z opowiadania „Królewna”. Pod pytaniem zapisują propozycje odpowiedzi. Następnie porównują w klasie wyniki pracy. Wybierają odpowiedzi, które powtarzały się najczęściej.
10. Utrwalenie zasady pisowni wyrazów z ż.
Uzupełnianie luk w wyrazach ( rz lub ż) zapisanych na tablicy monitora interaktywnego.
11. Uzupełnianie wyrazami z ramek tekstu piosenki. U. słuchają nagrania piosenki i dopisują do tekstu piosenki „Bo co może mały człowiek” wyrazy z ramek. Czytają uzupełniony tekst. Próba zaśpiewania uzupełnionego fragmentu .
12. Podsumowanie zajęć: Tarcza strzelecka
U. oceniają swoje umiejętności po zajęciach. Przyklejają do pól tarczy po jednej kulce z plasteliny według zasady:
- pole zielone – wszystko rozumiem, aktywnie pracowałem/pracowałam, wszystkie zadania wykonałem/ wykonałam prawidłowo;
- pole niebieskie – rozumiem większość materiału, większość zadań wykonałem/wykonałam dobrze;
- pole czerwone – nie rozumiem wielu zagadnień, wiele zadań wykonałem/wykonałam z błędami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.