X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41664
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Razem raźniej i weselej - rozwijanie pamięci i koncentracji poprzez aktywny udział w zabawach

Scenariusz zajęć

Grupa: Starszaki (dzieci 5 i 6 – letnie)
Cel główny: Rozwijanie pamięci i koncentracji poprzez aktywny udział w zabawach.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- podaje skojarzenia do poszczególnych słów,
- dostrzega różnice w ciągach liter,
- zapamiętuje położenie poszczególnych elementów na obrazku,
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące obrazka,
- kreśli poznane liczby na plecach kolegi,
- rozpoznaje liczby kreślone przez kolegę na plecach,
- lokalizuje źródło dźwięku, porusza się w stronę usłyszanego dźwięku,
- rozpoznaje dźwięki poszczególnych instrumentów,
- potrafi ułożyć instrumenty w usłyszanej kolejności.

Metody pracy:
- metoda zabawowa
- metoda ćwiczebna

Środki dydaktyczne:
- pluszowa piłka,
- papierowe litery,
- obrazek pokoju,
- biała kartka,
- chusta,
- instrumenty perkusyjne: deszczowy bębenek, kołatka, trójkąt, grzechotka, dzwonki chromatyczne

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie z dziećmi. Sprawdzenie nastroju grupy. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Zabawa z wykorzystaniem piłki „Skojarzenia”. Nauczyciel rozpoczyna zabawę wypowiadając wymyślone przez siebie słowo, następnie przekazuje piłkę dziecku siedzącemu obok. Zadaniem kolejnych osób jest wymyślanie słów kojarzących się ze słowem podanym przez poprzednią osobę. Zabawa kończy się, gdy piłka powróci do nauczyciela.
3. „Literowa dżdżownica” – odszukiwanie różnic w dwóch ciągach liter umieszczonych na tablicy.
4. Zabawa „Popatrz i zapamiętaj”. Nauczyciel zawiesza na tablicy obrazek przedstawiający pokój. Zadaniem dzieci jest zapamiętać jak najwięcej szczegółów z obrazka. Po upływie niecałej minuty nauczyciel zakrywa obrazek białą kartką. Zadaniem dzieci jest odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań dotyczących obrazka. Nauczyciel przydziela punkty za prawidłowe odpowiedzi.
5. „Rozpoznajemy cyferki” – dzieci dobierają się w pary. Jedno z dzieci odwraca się do partnera plecami. Osoba siedząca z tyłu kreśli palcem na plecach kolegi wybraną przez siebie liczbę. Zadaniem drugiego dziecka jest odgadnięcie tej liczby. Po rozpoznaniu następuje zmiana ról.
6. Zabawa słuchowo- ruchowa „Stróż” . Dzieci stoją w okręgu na dywanie. Ochotnik- „stróż” wchodzi
do środka z chustą zawiązaną na oczach. Zadaniem stróża jest poruszanie się w kierunku dziecka, które klaszcze (wyznaczonego przez nauczyciela). Po trzykrotnej zmianie dziecka klaszczącego, następuje zmiana strażnika.
7. Zabawa słuchowa z wykorzystaniem instrumentów „Zagadki dźwiękowe”. Nauczyciel prezentuje dźwięki przygotowanych instrumentów. Następnie wybiera od 3 do 5 ochotników (w zależności od umiejętności grupy). Każdy ochotnik otrzymuje inny instrument. Grupa zamyka oczy, w tym czasie nauczyciel kolejno wskazuje poszczególne dzieci, które pojedynczo grają na swoich instrumentach. Po wysłuchaniu wszystkich instrumentów, nauczyciel prosi grupę o otwarcie oczu i uszeregowanie instrumentów w usłyszanej kolejności.
8. Podziękowanie wszystkim dzieciom za aktywny udział w zajęciach.
9. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.