X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41661
Przesłano:

Czy z dwóch zdań można zrobić jedno? Scenariusz zajęć w kl. 3

Scenariusz zajęć kl. 3

Temat dnia: Czy z dwóch zdań można zrobić jedno?
Cele ogólne:
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat oraz uważnego słuchania innych;
• budzenie wrażliwości na piękno poezji i muzyki;
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów efektywnego współdziałania
w grupie.
Cele operacyjne:
Uczeń:
• poznaje podział zdań na pojedyncze i złożone, podaje przykłady obu rodzajów zdań;
• układa drugą część zdania pojedynczego tak, aby powstało zdanie złożone;
• przekształca zdania pojedyncze w złożone;
• rozbija zdania złożone na pojedyncze;
• łączy dwa ułożone niezależnie od siebie zdania w jedno zdanie złożone;
• układa zdanie złożone z wylosowanych czasowników;
• uważnie słucha innych;
• rysuje klucz wiolinowy, rytmicznie gra na flecie lub wystukuje zapis nutowy.

Metody:
rozmowa, praca z tekstem literackim, zadaniowa, ekspresyjna .

Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa i grupowa.

Środki dydaktyczne:
dzwonek, podręczniki: „Nasza szkoła”, ‘Ćwiczenia z pomysłem”, „Piszę”, muzyka instrumentalna, tablica demonstracyjna, karteczki, karty pracy, flet.
Edukacja polonistyczna
Czytanie zdań. Układanie zdań złożonych. Łączenie zdań pojedynczych. Przekształcanie zdań złożonych na pojedyncze. Kończenie zdań. Pisanie zdań. Czytanie wiersza Ireny Suchorzewskiej "Zimowa piosenka". Tworzenie zdań złożonych. Łączenie fragmentów zdań. Układanie zdań.

Edukacja społeczna
Zabawa na powitanie "Jak najciszej - podaj dalej".

Edukacja muzyczna
Słuchanie muzyki instrumentalnej podczas pracy. Wykonanie zadania rytmicznego. Rysowanie klucza wiolinowego. Granie dźwięku "la" na flecie zgodnie z zapisanymi wartościami nut, utrwalenie poznanych wartości nut.
Przebieg zajęć:
1. Zabawa wyciszająca na powitanie „Jak najciszej podaj dalej”.
Uczniowie siedząc w kręgu podają sobie kolejno dzwoneczek uważając, aby nie usłyszeć jego dźwięku.

2. Rozmowa nt. „Co to jest zdanie? Jakie rodzaje zdań znają uczniowie?”
Na tablicy demonstracyjnej umieszczamy 2 zdania, U. wnioskują co je łączy,
a co różni oraz który wyraz jest w nich najważniejszy.
Zabawa „Zatrzymany alfabet”
U. wymieniają kolejno czasowniki na wylosowaną literkę.
Po zakończeniu rundy nauczyciel informuje dzieci o podziale zdań na pojedyncze i złożone. W zdaniach pojedynczych występuje tylko jeden czasownik, a w zdaniach złożonych – dwa czasowniki lub więcej. N. przypina na tablicę kartki z napisami: „zdania pojedyncze” oraz „zdania złożone”. Dzieci podają przykłady obu rodzajów zdań i zapisują je na odpowiedniej kartce, którą doczepiają w odpowiednie miejsce tablicy.

3. Czytanie zdań, układanie zdań złożonych, łączenie zdań pojedynczych, przekształcanie zdań złożonych w pojedyncze.
P.s.50-51, ćw.1-6
Przeczytanie informacji z podręcznika „Zwróćcie uwagę”
4. Praca w grupach – „Połączmy to”
Podział na grupy, praca wg polecenia w karcie pracy, w tle słychać muzykę.
Czas pracy wyznacza muzyka. Przedstawiciel grupy przypina kartę pracy na tablicy wg kolejności zakończenia pracy. Odczytanie zdań.

5. Czytanie wiersza „Zimowa piosenka”, omówienie treści, odpowiadanie na pytania. Wykonanie ćwiczeń 1,2,3 s.38 - „Ćwiczenia z pomysłem”.

6. Wykonanie zadania rytmicznego, rysowanie klucza wiolinowego, zagranie dźwięku la na flecie- pokaz ułożenia palców na flecie. Przypomnienie wartości nut w zapisie rytmicznym. Ćw. 5 s.39- „Ćwiczenia z pomysłem”.

7. Zabawa „Dobierzmy się w zdania”
U. losują kartki z bezokolicznikiem np. tańczyć, śpiewać..... . Zadaniem uczniów jest dobranie się w grupy (liczba osób w grupie dowolna) i ułożenie zdań zawierających wszystkie czasowniki wylosowane przez członków zespołu.
8. Ocena pracy uczniów.
9. Praca domowa –ćw. 4s. 39- „Ćwiczenia z pomysłem”
10. Podsumowanie i ewaluacja zajęć .
Każdy komu podobały się dzisiejsze zajęcia stanie przy buzi uśmiechniętej , a komu nie podobały się zajęcia przy buzi smutnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.