X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41655
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Mamy szacunek do siebie i innych - scenariusz zajęć bibliotecznych

Mamy szacunek dla siebie i innych

Cele
 Uświadomienie istoty szacunku
 Wdrażanie do okazywania szacunku

Metody pracy
 Burza mózgów
 Praca z tekstem
 Rozmowa
 Zabawa kierowana
 Odgrywanie ról

Formy pracy
• praca zbiorowa
• praca w grupach

Pomoce:
• krzyżówka z hasłem „szacunek”,
• plansza „Co składa się na szacunek?”,
• wiersz J. Brzechwy „Kwoka”;
• opowiadanie „Kurczak” z książki M. Musierowicz „Hihopter”.
• rekwizyty do scenek;
• papierki do doświadczenia.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do tematu „Mamy szacunek dla siebie i innych”
A. Powitanie w kręgu: przesłanie iskierki oraz każdy przedstawia się i mówi, co najbardziej lubi robić.
B. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem: „szacunek”
C. Burza mózgów: Na czym polega szacunek?
D. Rozmowa na temat definicji zaproponowanej przez prowadzącego:
Szacunek jest to grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby.
E. Przedstawienie planszy:” Co składa się na szacunek?” .

2. Rozwinięcie tematu: Co składa się na szacunek?
Grzeczność w gestach i zachowaniu
A. Odczytanie przez prowadzącego wiersza J. Brzechwy pt. „Kwoka”.
Rozmowa na temat treści wiersza oraz na temat innych zachowań i gestów świadczących o szacunku.
Grzeczność w słowach
B. Rozmowa na temat form językowych wyrażających szacunek.
C. Odgrywanie ról osób grzecznych i niegrzecznych w scenkach, na przykład:
• Zgubiłeś na dworcu pieniądze i chciałbyś, aby inni pomogli ci je odszukać.
• Jesteś sprzedawcą w sklepie i chcesz sprzedać swój towar.

D. Rozmowa na temat współczesnego języka:
- Dlaczego dzieci i młodzież tak chętnie używają słów wulgarnych i obraźliwych?
- Jak się z tym czują?
- Jak czują się osoby, które je słyszą?
- Jakie mogą być jeszcze skutki używania wulgarnego języka?
Dbałość o uczucia i poszanowanie cudzej godności
E. Rozmowa na temat związku naszego stroju z szacunkiem i poszanowania cudzej godności.
- W jaki sposób ubieramy się na ważną rodzinną lub szkolną uroczystość?
- Jak ubieramy się do teatru?
- Na czym polega poszanowanie cudzej godności?
- Podajcie przykłady.
Dbałość o dobro innych:
 poszanowanie wolności i odpowiedzialność za korzystanie z niej
F. Rozmowa na temat wolności „do” (prawa do robienia czegoś) i wolności „od” (prawa nie zrobienia czegoś, nie uczestniczenia w czymś, nie ponoszenia konsekwencji czegoś).
- Czy zawsze możemy bez ograniczeń realizować swą wolność „do”?
- W jakich sytuacjach ograniczamy wolność innych osób?(na przykład możemy uczyć się, jeść, rozwijać swoje zainteresowania, ale nie możemy hałasować, przeszkadzać innym w pracy, parkować samochodu w niedozwolonym miejscu)
- Czy zawsze i bez ograniczeń możemy realizować swoją wolność „od”?
GRANICĄ WOLNOŚCI JEDNEGO CZŁOWIEKA JEST DRUGI CZŁOWIEK.
- Podajcie przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystania wolności.
 poszanowanie przestrzeni prywatnej
G. Rozmowa na temat poszanowania przestrzeni prywatnej (nie wchodzimy bez zgody właściciela na teren jego posesji, podczas rozmowy nie stajemy zbyt blisko drugiej osoby, nie nastawiamy muzyki zbyt głośno, nie można palić papierosów w obecności osób niepalących, nie zadajemy zbyt osobistych, krępujących pytań, nie krytykujemy cudzego wyglądu, ani cech danej osoby).
H. Scenka: Poczekalnia u lekarza.
 zaspokajanie potrzeb innych osób
I. Rozmowa na temat:
- Dlaczego pomagamy innym?
- Dlaczego niektórzy unikają udzielania pomocy?
- Czy warto korzystać z pomocy innych ludzi?
- Czy uczciwe jest korzystanie z pomocy innych, gdy samemu się jej odmawia?
Prowadzący prosi dzieci, aby przez najbliższy tydzień postarały się aktywnie poszukiwać okazji do udzielania drobnej pomocy.
J. Odgrywanie ról: „Proszę o pomoc”.
Ćwiczenie proszenia o pomoc oraz reakcji na odmowę pomocy.
Wyjaśnienie możliwych przyczyn odmówienia pomocy przez kogoś.
* * *
Poszanowanie odmienności
K. Odczytanie przez prowadzącego opowiadania „Kurczak” z książki M. Musierowicz „Hihopter”.
Rozmowa na temat treści opowiadania.
Poszanowanie własnej godności
L. Rozmowa na temat niewłaściwości zbytniego krytykowania siebie, nazywania się obraźliwymi przezwiskami czy epitetami (na przykład :”Ale jestem gruba i brzydka”), wyboru odpowiedniego towarzystwa, dotrzymywania słowa danego samemu sobie.
Ł. Doświadczenie: „Śmiecenie”
Dzieci leżą na podłodze i udają, że są trawą. Jedna osoba rozwija papierki i rzuca na trawę – dzieci.
- Czy było wam przyjemnie?
Prowadzący porównuje to doświadczenie do nieposzanowania godności drugiego człowieka, przy okazji wspomina o potrzebie poszanowania przyrody.
Dbałość o własne dobro i swoje dobre imię
M. Rozmowa na temat troski o własne zdrowie, higienę, rozwój, ochronę przed złymi wpływami, o dobrą przyszłość.
3. Zakończenie:
Podsumowanie - wspólne wypełnianie tabeli: Komu okazujemy szacunek – w jaki sposób?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.