X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41595
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jak to było z motylem. Scenariusz zajęć TRP

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie „Muchomorki”

TRP dla 5 latków w dnia 26.05.2017 r.

Prowadzące: Anna Jezierska

Część wstępna zajęć TRP

1. Temat: Jak to było z motylem?

Cel główny:
– dziecko pozna cykl rozwoju motyla oparty na zjawisku przemiany – metamorfozy

Cele szczegółowe – dziecko:
– rozwinie wyobraźnię podczas analogii interpersonalnej;
– jest kreatywne i twórcze;
– rozwija ekspresję ruchową – ma świadomość możliwości własnego ciała;
– wykorzysta własne doświadczenia, wiadomości i obserwacje;
– potrafi skoncentrować uwagę na utworze literackim;
– doskonali sprawność manualną podczas działalności plastycznej;

2. Podstawa programowa – treści nauczania i wychowania
a) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
Dziecko: Obdarza uwagą dzieci i dorosłych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych)
b) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko: liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; dodaje i odejmuje w zakresie 10, rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby a także w odniesieniu do innych obiektów;
c) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko: Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

3. Cele i treści nauczania – edukacja twórcza (TRP):
Dziecko:
– pracuje w grupie;
– wyciąga wnioski indywidualnie i/lub w zespole;
– wykorzystuje heurystykę TRP – burzę mózgów;
– posługuję się piktogramami

FAZA I

4. Podanie celu w języku dziecka
Nauczyciel: Dowiemy się dzisiaj jak z gąsienicy powstaje motyl. Zobaczymy w jaki sposób następuje ta przemiana.

5. Pytanie problemowe: Jak gąsienica przemienia się w motyla.

6. Zadanie wprowadzające do tematu/zagadnienia
Zadanie: „Stworzenie swojego motyla”
Nauczyciel: Przegotował dla dzieci materiały plastyczne, z których z sami wykonają piękne kolorowe motyle.

Zabawa ruchowa:
Nauczyciel: : „Motylem jestem” - wyjaśnienie zasady zabawy

Dzieci: otrzymują dużego papierowego kwiatka. Przy dźwiękach muzyki poruszają swoimi stworzonymi z papieru motylami. Gdy muzyka cichnie każde dziecko kładzie swojego motyla według poleceń nauczyciela nad, pod, obok, po prawej stronie, po lewej stronie kwiatka.

Część główna zajęć TRP
FAZA II
7. Wprowadzenie do zadania głównego i jego opis.
a) nadbudowanie wiedzy dzieci – słuchanie opowiadania „Nikt mnie więcej nie zobaczy”
b) przedstawienie dzieciom zadania głównego .
Nauczyciel: Zapraszam teraz was do wysłuchania krótkiej historii „Nikt mnie więcej nie zobaczy”. Posłuchajcie uważnie, jak .......
Dzieci: Wypowiadają się na temat wysłuchanej historii.

FAZA III
8. Wykonanie zadania głównego przez dzieci – burza mózgu
Nauczyciel: Dzieci podzielone na pary. Dowiedzieliście się już jakie gąsienica przemienia się w motyla. Waszym zadaniem teraz będzie przeliczenie motyli, które były na łące oraz określenie gdzie się znajdują. Każda para sprawdza się nawzajem najpierw jedno dziecko liczy potem drugie.

Zadanie: „Przeliczamy motyle i ustawiamy je nad, pod obok kwiatka”
Nauczyciel: Na dywanie każda para otrzymuje sylwetę kwiatka i sylwetę 10 małych motylki. Zadaniem dzieci jest zadawanie sobie zadań do przeliczania. Przed przystąpieniem do zadania nauczyciel przedstawia propozycję jak należy wykonać zadanie. (np. jedno z dzieci wymyśla historię pewnego dnia na łące zebrało się 5 motyli, które usiadły na kwiatek do nich dołączyło jeszcze 5 motyli ile motyli w tym dniu było na kwiatku? Drugie dziecko przelicza motyle, które układa na kwiatku a dziecko, które wymyślało historię przelicza i sprawdza czy dobrze kolega lub koleżanka policzyło.) Następnie następuje zamiana. Dzieci pracują z klepsydrami.
(czas: ok. 15-20 min.)

Dzieci: Pracują w parach, przeliczają motyle i wymyślają historię o motylach. Na koniec zadania mówią ile zadań udało się prawidłowo przeliczyć.

9. Weryfikacja – sprawdzanie czy rozwiązanie odpowiada na pytanie problemowe.

10. Prezentacja rozwiązań przez dzieci - sprawdzanie, czy rozwiązanie odpowiada na pytanie problemowe.

Część końcowa zajęć TRP – podsumowanie

FAZA IV
11. Ważne pytania nauczyciela
- czego nowego dowiedzieliście się dzisiaj o łączeniu przemianie gąsienicy w motyla?, jak wam się pracowało?, co wam się udało najlepiej wykonać?, z czego jesteście najbardziej zadowoleni?

12. Samoświadomość uczenia się dzieci – piktogramy.
Nauczyciel: Wybierzcie jeden piktogram, który pokaże, co było dziś podczas dzisiejszych zajęć dla Was najważniejsze, co pomogło Wam zapamiętać jakie przemienia się gąsienica w motyla.

13. Informacja zwrotna od dzieci:
Zabawa „Gąsienica - motyl”
Nauczyciel: Dzieci ustawiają się na stronach sali przy obrazku motyla, jeśli uważają, że podczas dzisiejszych zajęć dowiedziały się jak gąsienica przemienia się w motyla lub na stronie sali przy obrazku gąsienicy, jeśli uważają, że podczas dzisiejszych zajęć nie nauczyli się jak gąsienica przemienia się w motyla.

14. Metody, formy i środki dydaktyczne:
Metody pracy: czynna - zadań stawianych do wykonania, słowna - polecenia, opowiadanie, poglądowa - historyjka obrazkowa, pokaz, obserwacja, aktywizująca - ekspresja ruchowa, słowna;

Formy: indywidualna, zespołowa.

Środki dydaktyczne: historia „Nikt mnie więcej nie zobaczy” sylwety do bajki, materiały plastyczne do stworzenia motyla, sylwety kwiatów i motylów do liczenia dla każdego dziecka po 10, piktogramy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.