X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41515
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosenne kwiaty - zabawy dydaktyczne

Temat: „Wiosenne kwiaty” – zabawy dydaktyczne

Cele:
- poszerzenie wiadomości dotyczących nadchodzącej pory roku,
- rozwijanie współdziałania dzieci w zabawach i w sytuacjach zadaniowych,
- doskonalenie umiejętności pracy w parach i w zespole,
- rozwijanie umiejętności kontrolowania czasu,
- umiejętność pracy z instrukcją,

Metody:
- słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, społecznego porozumiewania się,
- czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, zadań stawianych dziecku,
- percepcyjne: obserwacja, pokaz,
- koncepcja planu daltońskiego,
Formy: zbiorowa, indywidualna, grupowa,
Pomoce: odtwarzacz CD, płyta CD z nagraną muzyką, zegar daltoński, sygnalizator, ilustracja wykonania tulipana, ilustracje z wiosennymi kwiatami, dywaniki, zadania w kopertach, puzzle, chusteczki, sylwety kwiatów, cyfry, kleje, nożyczki, kolorowe kartki papieru, wycięte kółka orgiami, kwiatki

Przebieg zajęcia:
1. „Marsz” – wejście dzieci do sali marszem w rytm muzyki.
2.Witam wszystkich na dzisiejszych zajęciach, a szczególnie tych...,
• którzy lubią wiosnę;
• którzy lubią słuchać muzyki;
• którzy lubią wiosenne poranki;
• którzy lubią zielony kolor;
Wspólne powitanie gości w języku polskim oraz w języku angielskim.

3.„Maszeruje wiosna” – śpiewanie piosenki
Dzieci śpiewają piosenkę z wykonywaniem określonych ruchów.
Po zaśpiewaniu piosenki krótka rozmowa na temat treści .
Np. Jak wiosna jest ubrana? Itp.

2. „Wiosenne kwiaty” – słuchanie wiersza Anny Łady- Grodzickiej.

Już kwiaty zakwitają
W lasach, ogrodach i na łąkach
- mówią o tym, że nadszedł
czas wiosny i słonka.

Przyszły do nas kwiaty w gości
W swej wiosennej szacie,
Popatrzcie uważnie, może je poznacie?

Pierwszy to przebiśnieg biały.
Drugi – to stokrotka, kwiatek bardzo mały,
Trzeci jest jak złota łąka,
To kaczeniec cały w pąkach.
Czwarty to krokus fioletowy,
Piąty – tulipan purpurowy,
I szósty – to żonkil w żółtym kolorze,
Ten ostatni słoneczny kwiatek
Do wazonu włożę.

W trakcie mówienia wiersza nauczycielka wiesza kolejno kwiaty.
Rozmowa kierowana o wiosennych kwiatach np.: Gdzie zakwitły wiosenne kwiaty? O jakich kwiatach była mowa w wierszu? Jaki był 1,2,3,4,5,6 kwiat?

3. „Wiosenne kwiaty” – zabawa matematyczna
Dzieci dobierają się w pary według tablicy praca w parach, siadają w szachownicę na dywanie. Pomocna Dłoń rozdaje koperty. W kopertach znajdują się cyfry w kolejności od 1 do 6 oraz kwiaty. Zadaniem dzieci jest ułożenie odpowiedniego kwiatu przy odpowiedniej cyfrze. Strażnik Czasu i pilnuje czasu. Ekspert sprawdza czy wszystkie dzieci prawidłowo wykonały zadanie.

4. „Taniec kwiatów” – improwizacje taneczne w zespołach.
Dzieci tworzą zespoły według koloru kwiatków. Zespól wybiera lidera, który liczy ile osób jest w zespole i tyle bierze chusteczek o tym samym kolorze. Zespoły po wcześniejszym wysłuchaniu utworu wykonują własną improwizację taneczną do melodii.

5. „Kwiaty” – składanie pociętych elementów w logiczną całość.
Dzieci dobierają się w pary według tablicy praca w parach, siadają w szachownicę na dywanie.. Pomocna Dłoń rozdaje dzieciom koperty z zadaniem oraz instrukcje. W kopertach znajdują się puzzle. Dzieci układają puzzle w logiczną całość. Strażnik Czasu pilnuje czasu.. Dzieci mówią jakie kwiaty ułożyły.

6. „Tulipan” – praca plastyczna metodą orgiami.
Dzieci mają za zadanie wykonać pracę według instrukcji. Przy wykonywaniu pracy wykorzystany będzie sygnalizator do oznaczenia charakteru pracy: samodzielna, konsultowana z kolegą, możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela. Praca zróżnicowana pod względem trudności. Na każdym stoliku leżą przygotowane instrukcje oraz materiały do wykonania pracy. Dzieci według podanej instrukcji wykonują tulipany metodą orgiami i naklejają na przygotowane wcześniej tło. Dzieci mają do wyboru dwie propozycje wykonywania pracy. Wyeksponowanie pracy na tablicy.

7. Refleksja:
Co wam się najbardziej podobało na zajęciu?

8. „Termometr” – ewaluacja zajęć.
Na wywieszonym na sztaludze termometrze dzieci zaznaczają w jakim stopniu podobały im się zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.