X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41307
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan współpracy z rodzicami

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM

I 1. Rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola:

- Zebranie grupowe z rodzicami i dyrektorem: dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych na nowy rok szkolny, zapoznanie z podstawą programową,
zapoznanie z obowiązującym programem, wybory do Rady Rodziców

- Zebranie grupowe: zapoznanie rodziców ze wstępną obserwacją i diagnozą wychowanków. Zaplanowanie wycieczek

- Zebrania grupowe podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną

- Zebranie grupowe. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Pedagogizacja rodziców. Organizacja uroczystości, wycieczek

- Prezentacja działań przedszkola na łamach gazetki przedszkolnej "Promyk" i strony internetowej.

- Prowadzenie „kącika dla rodziców”, w którym zamieszczane są bieżące informacje dotyczące organizacji pracy grupy.

- Organizowanie spotkań o charakterze rodzinnym np. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty.

- Zapraszanie rodziców na uroczystości grupowe, związane z podtrzymywaniem różnych tradycji-spotkanie świąteczne.

- Systematyczne prowadzenie wystaw twórczości dziecięcej.

2. Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców; integrowanie oddziaływań
- Rozmowy doraźne, kontakty indywidualne z rodzicami, w celu przekazywania informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności. Określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka, rodziców. Informowanie o wynikach diagnozy. Przekazanie Informacji o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.
- Organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem.

3. Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola:

- Pomoc przy organizacji uroczystości grupowych oraz przedszkolnych np. Dzień dla Niepodległej, Dzień Babci i Dziadka, Dzień chłopaka, Dzień przedszkolaka itp.
- Współorganizacja przedsięwzięć przedszkolnych, tj. kiermasz świąteczny, akcje ekologiczne ("Sprzątanie świata", dokarmianie ptaków, zbiórka zakrętek).
- Organizacja akcji charytatywnych na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt, Domu Dziecka.
- Pomoc przy organizacji wyjść (np.do bajkolandu), wycieczek.
-Udział rodziców, dziadków, dzieci w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, "Wędrująca książka".

- Sponsoring na rzecz grupy, przedszkola.

- Doposażanie kącików tematycznych.

- Pomoc w zakupie wyprawki.

- Udział w konkursach dla dzieci i rodziców organizowanych na terenie przedszkola.

- Pomoc w przygotowywaniu dzieci do konkursów, występów.

4. Pedagogizacja rodziców

- Spotkanie ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- Zamieszczanie w kwartalniku "Promyk" artykułów dla rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.