X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41256
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Poznajemy zawód strażaka

Temat: ,,Jestem przedszkolakiem, a będę strażakiem”

Cele ogólne:
 rozszerzanie informacji o swojej rodzinie;
 swobodne wyrażanie swoich myśli w rozmowie z innymi osobami;
 aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych;
 poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich;
 wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami;

Cele operacyjne:
 poznaje zawód strażaka;
 słucha opowiadania;
 nazywa elementy ubioru strażackiego;
 zna rolę i zadania straży pożarnej;
 zna i zachowuje zasady bezpieczeństwa;
 wykonuje ćwiczenia sprawnościowe proponowane przez strażaka;
 zna numer do straży pożarnej;
 wie, jak zachować się podczas niebezpiecznych zjawisk (burza, powódź, wypadek, pożar);
 wykonuje pracę plastyczną;
Metody:
 czynna;
 słowna;
 oglądowa;
Formy pracy:
 indywidualna;
 grupowa;

Środki dydaktyczne:
wąż strażacki, mundur, hełm, buty strażackie, rękawice bojowe, gaśnica, piórka, tunel, kredki, sylweta strażaka
Przebieg:
1. Wprowadzenie do zajęć poprzez wysłuchanie przez dzieci bajki pt. ,,Kicia Kocia poznaje strażaka” A. Głowińskiej.
W tym czasie strażak rozkłada swoje akcesoria w Sali.
2. Powitanie dzieci przez strażaka ubranego w mundur i hełm.
3. Omawianie przez strażaka następujących zagadnień:
 związanych z pracą zawodową:
• rola i zadania straży pożarnej;
• wygląd munduru – wyjaśnienie z jakich specjalnych materiałów został on uszyty;
• pokaz i demonstracja specjalistycznego sprzętu ratowniczego, który wykorzystują strażacy w swojej pracy, wyjaśniani dzieciom sytuacji w jakich jest on używany, przymierzanie hełmu przez dzieci;
• cechy strażaka;
 związanych z przestrzeganiem zakazów:
• manipulowania urządzeniami elektrycznymi;
• manipulowania przy kuchence gazowej;
• zabaw z otwartym ogniem;
• kąpieli bez opieki;
 związanych z zachowaniem bezpieczeństwa:
• w czasie pożaru;
• w czasie burzy;
• w czasie powodzi;
• w czasie wypadku.
4. ,,Wielki test na strażaka”- wykonywanie ćwiczeń:
 rozwijanie węża strażackiego;
 skoki przez węża strażackiego;
 dmuchanie na piórka;
 kto najszybciej ubierze mundur strażacki;
 czołganie się w tunelu;
5. Wykonanie pracy plastycznej:
 utrwalenie numerów alarmowych (specjalny szyfr 1-broda, 1- nos, 2- oczy- tworzących razem 112) ;
 kolorowanie sylwety strażaka;
6. Wręczenie dzieciom odznaczeń ,,Dzielny strażak”.
7. Pożegnanie gościa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.