X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41205
Przesłano:

Wyścig z czasem. Scenariusz zajęć dla klasy II

Scenariusz zajęć dla klasy II
Temat: Wyścig z czasem

Cele ogólne:
• utrwalenie wiadomości związanych z czasem,
• wdrażanie do aktywnego trybu życia.
Cele operacyjne:
• wypowiada się na temat opowiadania „Wyścig z czasem”,,
• zna powiedzenia związane z czasem,
• potrafi wymienić zwierzęta występujące w tekście,
• potrafi wykonać wyklejankę z kolorowego papieru,
• potrafi łączyć ilustracje z podpisem,
• pisze zdania na określony temat,
• wypowiada się na temat aktywnego spędzania czasu,
• potrafi wybrać i zapisać określenia do rzeczowników.
Metody:
• metody aktywne (twórczego rozwiązywania problemów),
• praca z tekstem,
• praktycznego działania.

Formy pracy:
• indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
zagadki, kolorowy papier, książki podróżnicze, model zegara, kartoniki z powiedzeniami o czasie, kontury zwierząt, zdjęcia zwierząt.

Przebieg zajęć:

1) Zagadki.
• N. czyta U. zagadki o zegarze:
- „Nie je, nie pije, a chodzi i bije”,
- „Równo odmierza kroki, miarowo liczy czas, słuchać jego wskazówek to obowiązek
nasz”.
2) Skojarzenia związane z zegarem.
• U. wypowiadają się na temat skojarzeń związanych z zegarem.
3) Słuchanie tekstu Anny Onichimowskiej „Wyścig z czasem”. Omówienie treści.
• N. czyta tekst czytanki „Wyścig z czasem”. U. swobodnie wypowiadają się na temat jej treści i podróży dookoła świata. U. odpowiadają na pytania: kto wypłynął łodzią w podróż dookoła świata?, czym zajmowała się rodzina?, co ciekawego widzieli podróżnicy?, dlaczego Emil mnie był przekonany do tej formy spędzania czasu, jaką była podróż?
4) Powiedzenia związane z czasem.
• N. przyczepia do tablicy zegar i kartoniki z powiedzeniami o czasie. U. wybierają znane im powiedzenia i przyklejają obok zegara.
• Wyścig z czasem – robienie wszystkiego, by tylko zdążyć przed upływem danego czasu
• Czas to pieniądz- czas jest cenny, nie należy go marnować
• Zatrzymać czas- zatrzymać w pamięci miłe chwile
• Czas stoi w miejscu – czas się zatrzymał
• Zabijać czas – robić coś po to, żeby szybciej minął czas
• Czas to dobry nauczyciel
• Czas leczy rany – z upływem czasu każda rana, przykrość staje się coraz mniej bolesna
• Nie tracić czasu – nie marnować czasu
• Strata czasu – niewykorzystanie przeznaczonego czasu na zrobienie czegoś pożytecznego, właściwego, zmarnowanie go
5) Prezentacja przedstawionych w tekście zwierząt egzotycznych.
• U. wypowiadają się na temat pelikana, delfina i żółwia. N. pokazuje zdjęcia tych zwierząt.
6) Wykonanie wyklejanki z kolorowego papieru.
• U. wykonują wyklejankę z kolorowego papieru przedstawiającą jedno zwierzę wymienione w czytance.
7) Łączenie zdjęć z podpisami.
• U. łączą zdjęcia przedstawiające przedmioty, które pomagają powracać do minionych chwil. N. prezentuje książki podróżnicze.
8) Pisanie zdań na temat podróży z czytanki „Wyścig z czasem”.
• U. piszą zdania na temat podróży, w którą wybrała się rodzina z opowiadania.
9) Rozmowa na temat aktywnego spędzania wolnego czasu.
• U. podają propozycje przyjemnego spędzania wolnego czasu. Opowiadają o jednym dniu, w którym ciekawie spędzili czas, a także o dniu, kiedy go zmarnowali.
10) Czytanie wiersza Marcina Brykczyńskiego „Wyścig z czasem”.
• N. czyta tekst wiersza. U. wymieniają czynności, jakie wykonywał zegar. Zastanawiają się, czy opisany w wierszu zegar prawidłowo działa, prawidłowo odmierza czas, czy jest zepsuty. Co trzeba byłoby zrobić, żeby go naprawić?
11) Pisanie zdania z wybranym wyrażeniem.
• U. wybierają jedno wyrażenie związane z czasem i układają z nim zdanie. Zdanie zapisują w zeszycie.
12) Wyróżnianie czynności, które charakteryzują czas.
• U. czytają nazwy czynności. Wybierają tylko te, które charakteryzują czas. Otaczają je pętlami. Z pozostałych sylab odczytują hasło.
13) Pisanie określeń do rzeczowników.
• U. do podanych rzeczowników dobierają z ramki określenia. Zapisują określenia w liniaturze. Odczytują całe zwroty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.