X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41151
Przesłano:

Z biegiem Wisły - scenariusz zajęć w klasie III

Przedmiot: edukacja polonistyczna i przyrodniczo-społeczna
Krąg tematyczny: Kraj nad Wisłą i Odrą.
Temat: Z biegiem Wisły.

Cel ogólny:
Poznanie wybranych miast, przez które przepływa Wisła.
Rozwijanie umiejętności współpracy.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- wskazuje na mapie miasta, przez które przepływa Wisła,
- prezentuje informacje na temat wybranego miasta,
- przedstawia w formie teatrzyku kukiełkowego legendę związaną z danym miastem,
- współpracuje w grupie.
Cele w języku ucznia.
Dzisiaj na lekcji:
- Pokażesz na mapie przez jakie miasta przepływa Wisła.
- Zaprezentujesz informacje na temat wybranego miasta.
- Przedstawisz legendę związaną z tym miastem.
Metody: rozmowa, prezentacja, praktycznego działania.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: makieta gór z szarego papieru, niebieski materiał, karteczki z nazwami miast i nazw geograficznych, szary papier, mazaki, informacje na temat poszczególnych miast, kukiełki, teatrzyk, taśma klejąca, fizyczna mapa Polski, prezentacja multimedialna, kartka z wypisanymi celami, odtwarzacz mp3, metodniki, patyczki.

Przebieg zajęć:
I. Część wstępna.
1. Wprowadzenie do tematu.
Odgadnięcie symbolu rozłożonej niebieskiej tkaniny.
Rozmowa kierowana:
Gdzie znajduje się źródło, a gdzie ujście rzeki?
Jak się nazywa najdłuższa rzeka, która przepływa przez Polskę?
Gdzie Wisła ma swoje źródło, a gdzie ujście?
Wyświetlenie na tablicy interaktywnej zdjęć Wisły.
Podanie tematu zajęć.
PYTANIE KLUCZOWE: „Co mają ze sobą wspólnego miasta: Kraków, Sandomierz, Warszawa, Toruń i Gdańsk?” (Przepływa przez nie Wisła.)
2. Wskazanie na mapie Wisły oraz odczytanie nazw wybranych miast, przez które przepływa.
3. Uporządkowanie w kolejności nazw podanych miast (w kierunku ujścia).
4. Zapoznanie z celami zajęć.
Odczytanie przez ucznia celów zapisanych na arkuszu papieru.

II. Część właściwa.
5. Przygotowanie plakatu na temat wybranego miasta w oparciu o zebrane wcześniej informacje i materiały oraz przedstawienie legendy z nim związanej w formie teatrzyku kukiełkowego.
6. Prezentacja i omówienie wytworów pracy dzieci (plakatów i krótkich inscenizacji).
7. Wspólne śpiewanie piosenki „Jesteśmy Polakami”.

III. Część końcowa.
10. Podsumowanie i zakończenie zajęć.
- Mini quiz - uczniowie przy pomocy metodnika wskazują właściwą odpowiedź: kolor zielony – prawda, czerwony - fałsz.
Wisła ma swoje źródło na zboczach Baraniej Góry (prawda)
Kraków nigdy nie był stolicą Polski. (fałsz)
Mikołaj Kopernik mieszkał w Toruniu. (prawda)
Posag smoka wawelskiego znajduje się w Gdańsku (fałsz).
W Sandomierzu był kręcony serial „Ojciec Mateusz”. (prawda)
- Uczniowie kończą rozpoczęte zdania:
„Dziś udało mi się....”
„Trudność sprawiło mi...”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.