X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41134
Przesłano:

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYM

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIÓW:
KLASA -IV
Prowadzący zajęcia:
Miejsce realizacji-
Czas realizacji –
Czas trwania zajęć- 45 minut

CEL GŁÓWNY :
STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA DZIECKA
CELE SZCZEGÓŁOWE :
• stymulowanie rozwoju intelektualnego
• usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych
• podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania
• usprawnianie pamięci
• wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi
• stymulowanie rozwoju funkcji słuchowo- językowych
• wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego
Zadania:
1.Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych
Ćwiczenia:
• Kształtowanie wrażliwości słuchowej
• Ćwiczenia słuchu fonetycznego
• Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej mowy
• Doskonalenie umiejętności różnicowania głosek
• Ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej
• Wzbogacanie słownika czynnego i biernego
• Praca nad poprawnością gramatyczną i logiczną ustnych wypowiedzi
•Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej
•Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
Sposoby osiągania celów:
<rozpoznawanie dźwięków z otoczenia <lokalizowanie źródeł dźwięku
<różnicowanie dźwięków o podobnym brzmieniu
<odtwarzanie podanego rytmu
<układanie rymowanek
< analiza i synteza głoskowa wyrazów < doskonalenie struktury gramatycznej zdań
< wyodrębnianie ukrytego wyrazu w podanym wyrazie
<dokańczanie zdań <wyliczanki
<układanie zdań z podanym wyrazem
<łączenie w pary rymujących się wyrazów
<zagadki – dobieranie odpowiedzi
<uściślanie znaczenia słów
<opowiadanie treści obrazka, historyjek obrazkowych
<opisywanie przedmiotów <wypowiadanie się na dany temat
<pamięciowe opanowywanie wierszy
<słuchanie i powtarzanie opowiadań
<pisanie ze słuchu z analizą słuchową.

2.Usprawnianie funkcji wzrokowych
Ćwiczenia:
• Usprawnianie analizatora wzrokowego
• Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literopodobnym i literowym.
Sposoby osiągania celów:
<segregowanie, dobieranie różnych elementów
<wyszukiwanie obrazków, figur wśród innych w tle (domina, loteryjki, puzzle, karty)
< układanie puzzli, pociętych obrazków w całość
< wyszukiwanie różnic miedzy obrazkami
< wyszukiwanie identycznych obrazków
<rysowanie wzorów, przedmiotów według instrukcji słownej
<układanie mozaiki wg wzoru,mandali, komponowanie własnych kompozycji
<układanie obrazków w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane
<wyszukiwanie ukrytych obrazków, wzorów, figur
<uzupełnianie niedokończonych rysunków
< rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności
< porządkowanie historyjek obrazkowych
< budowanie kompozycji przestrzennych
<odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych układów
<kolorowanie mandali
<gry typu memory, gry planszowe edukacyjne

3.Doskonalenie umiejętności czytania i pisania
Ćwiczenia:
• Usprawnianie techniki czytania
•Ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści
> dobieranie wyrazów do obrazków >rebusy >czytanie wyrazów sensownych i bezsensownych
>czytanie wyrazów wizualnie podobnych >rozwiązywanie krzyżówek, zagadek
> odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
> wykonywanie zadań dotyczących przeczytanego tekstu
> przepisywanie wyrazów, zdań
> pisanie z pamięci
> pisanie ze słuchu
> wpisywanie sylab - tekst z lukami sylabowymi
4.Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego
Ćwiczenia
• wprowadzanie ucznia w stan relaksu i wyciszenia
• ćwiczenie sfery motywacyjno-emocjonalnej ucznia
Sposoby osiągania celów:
<motywowanie ucznia do pracy < wzmacnianie poczucia własnej wartości < ćwiczenia oddechowe < relaksacja wg .Jacobsona <słuchanie muzyki relaksacyjnej <opowiadania i bajki relaksacyjne <doskonalenie umiejętności samooceny własnych postaw i zachowań
5. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
Ćwiczenia
• równowagi
• orientacji kierunkowej
• zręcznościowe
Sposoby osiągnięcia celów:
<chodzenie po narysowanej linii, ławeczce gimnastycznej, krawężniku. <chody i marsze ze zmianą kierunku na określony sygnał dźwiękowy lub słuchowy. <zabawa w chowanego, skąd dochodzi głos? <zagadki ruchowe „Kalambury”– imitowanie i odgadywanie czynności jako ćwiczenia wyobraźni i pamięci ruchowej < zabawy wdrażające do gospodarowania własnym ciałem i usprawniające koordynację – naśladowanie ptaków, samolotów, pływania. . < zabawy zręcznościowe – kręgle, pchełki, bierki, < pokonywanie krótkich dystansów z zamkniętymi oczami < ruchy naprzemienne np. : dotykanie prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie < leniwa ósemka” P. Dennisona < dziecko rysuje po śladzie wolnym, płynnym ruchem ósemkę. Czynność powtarza 5 – 7 razy, każdą ręką (najpierw wiodącą). Na końcu rysuje „ósemkę” dwoma rękami równocześnie. <zwroty w określonym kierunku – w prawo, w lewo, w tył < dyktanda” ruchowe np. chodzenie z zamkniętymi oczami zgodnie z poleceniami prowadzącego <rzucanie i łapanie piłki, woreczka <przerzucanie piłek, woreczków z ręki prawej do lewej, podrzucanie raz prawą raz lewa ręką <<rzucanie woreczka (piłki) prawą ręką pod lewym kolanem i lewą ręką pod prawym <rzucanie przedmiotów do celu <rzucanie na odległość <pokonywanie toru przeszkód
6.Wspieranie myślenia abstrakcyjnego
Sposoby osiągnięcia celu:
-wyszukiwanie związków między przedmiotami -wskazywanie cech pierwszo- i drugorzędowych przedmiotów -opowiadanie na zasadzie „od ogółu do szczegółu -układanie opowiadań -rozwijanie wyobraźni
Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych:
• systematyczne uczęszczanie na zajęcia
• aktywny udział w zajęciach
• wykorzystanie na zajęciach gier edukacyjnych, łamigłówek, krzyżówek, wykreślanek, zgadywanek, gier planszowych.
• zachęcanie do wypowiadania się
• wspólna dyskusja do rozwiązywania problemu
• zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów
• udzielanie pochwał
Ewaluacja programu odbywać się będzie systematycznie na podstawie
-zapisów w dokumentacji zajęć,
- obserwacji dziecka w trakcie terapii
-oceny jego postępów
-zbiór prac dziecka –wywiadu z rodzicami -wywiad z nauczycielami
Treści zawarte w programie będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.