X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41034
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy, klasa VI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI
2018/2019
Założenia planu:
- powiązanie z programem wychowawczym szkoły
- uwzględnienie potrzeb klasy

Cele wychowawcze:
- przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz ustaleń dotyczących szkolnego systemu oceniania zachowania
- nabywanie umiejętności pracy w zespole
- kształtowanie poczucia przynależności do klasy, społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, państwa(patriotyzm)
- rozwijanie umiejętności mówienia o sobie, prezentacji swojej osoby
- integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną klasę
- tworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy
- uczenie poszanowania drugiego człowieka, kształtowanie postaw życzliwości, tolerancji, wyrozumiałości i zrozumienia wobec kolegów i koleżanek
- podejmowanie prób samooceny
- rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
- wskazanie umiejętności poszukiwań właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów rówieśniczych
- kształtowanie umiejętności postawy asertywnej.

Tematyka godzin wychowawczych:

Wrzesień:
1. Zaczynamy nowy rok szkolny – statut szkoły, prawa i obowiązki uczniów, regulamin oceny zachowania. Przydział obowiązków , w tym wybory samorządu klasowego.
2. Bezpieczna droga do i ze szkoły. Bezpieczna szkoła to miejsce, które współtworzymy.
3. Obowiązek – co to takiego? Jak się uczyć, aby odnieść sukces?
4. Klasowe uroczystości - Dzień Chłopaka.

Październik :
1. Henryk Sienkiewicz – nasz patron.
2. Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci. Za co cenimy naszych nauczycieli?
3. Rodzina przygotowaniem do życia społecznego.
4. Bezpieczna podróż po zdrowie – zdrowe odżywianie.
5. W jaki sposób czcimy pamięć naszych zmarłych? Galeria świętych.

Listopad:
1. 100 – lecie Odzyskania Niepodległości.
2. Dbać o honor i tradycje – jak to rozumiem?
3. O mądrym korzystaniu z komputera.
4. Andrzejki w naszej klasie – salon wróżb i wspólnych zabaw.

Grudzień:
1. Mikołajki. Obdarowywanie i otrzymywanie prezentów.
2. Czego oczekuję w relacjach z najbliższymi?
3. Tradycje bożonarodzeniowe kultywowane w moim domu.

Styczeń:
1. Jak poradzić sobie z presją w grupie? Czy potrafisz odmawiać? Od próbowania do uzależnienia.
2. Poznajemy zasady dyskusji – kultura konwersacji.
3. Jestem swoim przyjacielem. Akceptacja swoich mocnych i słabych stron.
4. Klasa na medal. Podsumowanie wyników w nauce.

Luty:
1. Czy potrzebne są ferie? Jak ciekawie i bezpiecznie je spędzić?
2. Zawód moich marzeń. Praca zawodowa moich rodziców. Poznawanie różnych zawodów.

Marzec:
1. Poszanowanie odmienności – czy rozumiemy pojęcie tolerancji?
2. Święto Kobiet w naszej klasie.
3. Dbałość o czystość języka – poprawność polskiej mowy. Kultura zachowania.
4. Bezpieczna podróż po zdrowie – ruch fizyczny.

Kwiecień:
1. Mój dobry kolega, przyjaciel. Cechy dobrego kolegi.
2. Tradycje wielkanocne w moim domu.
3. Internet – pomoc czy zagrożenie?
4. Ważne daty dla Polaków – 3 maja.

Maj:
1. Historia najbliższego regionu. Co warto zobaczyć w mojej ojczyźnie?
2. Chcę poznać siebie – moje zalety i wady.
3. Dzień Matki. Szacunek dla jej pracy i poświęcenia.
4.Ostatnia prosta – jak zorganizować swój czas wolny?

Czerwiec:
1. Czego dokonał nasz zespół klasowy w roku szkolnym 2018/2019?
2. Planujemy swój letni wypoczynek. Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

Wychowawca może dokonać zmian tematyki godzin w zależności od potrzeb klasy.
Tematyka godzin wychowawczych zostanie zrealizowana w oparciu o własne pomysły, pomysły innych zamieszczone w Internecie oraz literaturę:
1. Gruszka M., Janiak I., Prarat J., Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009
2. Bąk J., Wiewióra E., Między nami – scenariusze zajęć wychowawczych i świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2004

Imprezy klasowe( w zależności od pomysłów uczniów i rodziców oraz dobrych chęci z ich strony) oraz inne uroczystości:
1. Dzień chłopca.
2. Andrzejki.
3. Klasowe mikołajki.
4. Wigilia klasowa.
5. Zabawa karnawałowa.
6. Dzień Kobiet .
7. Spotkanie przed Wielkanocą.
9. Dzień Dziecka.
10. Wycieczki szkolne.
11. Udział w apelach i uroczystościach przygotowanych przez innych i naszą klasę.
13. Spotkania integracyjne.

Współpraca z rodzicami:
1. Zebrania, kontakty indywidualne, dni otwarte.
2. Włączanie rodziców w życie klasy i szkoły.
3. Informowanie o potrzebach szkolnych uczniów.
4. Zeszyty korespondencji z rodzicami uczniów posiadającymi orzeczenia bądź opinie PPP.
5. Zapoznanie z planem wychowawczym klasy oraz z innymi dokumentami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.