X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41028
Przesłano:

Poznaję ciekawe zawody, spotykam interesujących ludzi. Innowacja programowa

OPIS INNOWACJI – BUDOWA PROGRAMU INNOWACYJNEGO

1) Strona tytułowa, określenie innowacji.

,,Poznaję ciekawe zawody, spotykam interesujących ludzi”
– innowacja o charakterze programowym.

2) Wstęp – uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji.

Inspiracją do opracowania tej innowacji były spostrzeżenia i doświadczenia w wieloletniej pracy z dziećmi, jak i oczekiwania związane ze zmianami w oświacie. Program innowacyjny poświęcony jest doradztwu zawodowemu.
Na tym etapie rozwoju dziecko gromadzi informacje i wzbogaca wiedzę o pracy zawodowej oraz przedstawicielach różnorodnych zawodów. Wstępne preferencje zawodowe zdobyte i utrwalone na tym etapie rozwoju mogą pozytywnie wpływać na rozwój zainteresowań oraz wybór dalszej drogi zawodowej dziecka.
Dziecko będzie miało możliwość do gromadzenia i porządkowania informacji na temat specyfikacji różnych zawodów.
Bardzo ważnym aspektem tego programu jest ukształtowanie prawidłowych postaw społecznych, szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie godności, docenianie pracy ludzi, znaczenia pracy w życiu człowieka i społeczeństwa.
Uważam, że dzięki temu projektowi uczniowie spotkają interesujących ludzi, zainteresują się pracą ludzi w najbliższym otoczeniu, a zajęcia prowadzone w atrakcyjny sposób sprawią uczniom ogromną radość i przyjemność.

3) Adresaci programu:
Adresatami mojego programu są uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach.
Wykonawcami będą: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i uczniowie. Osobą odpowiedzialną za program jest mgr Aneta Magiera.

4) Rozmiar przestrzenny:
Miejscem realizacji innowacji będzie sala lekcyjna, miejsca, do których odbędą się wycieczki m.in.: piekarnia, sklep itd.

5) Rozmiar czasowy:

Innowacja będzie realizowana od 14.09.2018r. do 14.06.2018r. Rozmiar czasowy obejmuje 9 miesięcy.

6) Cele główne:

- Inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości oraz do planowania swojej kariery zawodowej.
- Wprowadzenie uczniów w problematykę wczesnej orientacji zawodowej.
- Wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

Cele szczegółowe:
- uczeń swobodnie wypowiada się na temat pracy zawodowej,
- dopasowuje cechy charakteru do zawodu,
- dostrzega wartości płynące z pracy,
- uczestniczy w konkursach, wycieczkach, spotkaniach,
- z szacunkiem wypowiada się na temat ludzi wykonujących różne zawody.

7) Sposób realizacji – metody i formy realizacji:

- metody:
słowna, praktycznego działania, poglądowa, burza mózgów.
-formy pracy:
praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.

8) Zakres treści:

-Poznawanie specyfiki różnych zawodów,
- spotkanie przedstawicieli różnych zawodów,
- wykonanie prac plastycznych różnorodnymi technikami,
- przygotowanie inscenizacji, wystawy itp.,
- wykorzystanie technik informacyjnych, Internetu.

9) HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Wrzesień 2018 - poznanie przedstawicieli zawodów związanych ze szkołą
- prace plastyczne
- wykonywanie gazetki

Październik - poznajemy pracę kierowcy
- Pomoc drogowa – zakres obowiązków, cechy ludzi
- wycieczka do firmy p.C.Króla

Listopad - poznajemy pracę piekarza
- wycieczka do piekarni w Niechcicach
- warsztaty kulinarne

Grudzień - poznajemy pracę górnika
- spotkanie z p. Kabzińskim
- rysowanie węglem ,,w kopalni”
- wysłuchanie legend śląskich

Styczeń - poznajemy pracę stomatologa
- spotkanie z lekarzem stomatologii
- plakat promujący higienę jamy ustnej

Luty - poznajemy pracę sprzedawcy
- wycieczka do sklepu

Marzec - poznajemy pracę strażaka
- spotkanie z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach

Kwiecień - poznajemy pracę policjanta
- spotkanie z policjantem
- utrwalenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Maj - spotkanie z żołnierzem
- poznajemy pracę żołnierza zawodowego
- kształtowanie postaw patriotycznych

Czerwiec - podsumowanie programu innowacyjnego
- inscenizacja

10) Oczekiwane efekty:

- Uczeń potrafi pracować w grupie,
- jest odpowiedzialny za powierzone mu zadanie,
- potrafi wymienić niektóre zawody i specyfikę ich
- zna cechy charakteru jakimi powinny odznaczać się ludzie wykonujący dany zawód.
- dostrzega wartości płynące z pracy.

11) Środki, materiały, sprzęt:

Książki, Internet, materiały papiernicze itp.

12) Sprzymierzeńcy:

Rodzice, dyrektor, zaprzyjaźnione zakłady pracy, sklepy itp.

13) Sposoby oceny:

Po zakończeniu programu innowacyjnego dokonane zostanie podsumowanie w postaci gazetki, wystawy prac uczniów. Wiedza zostanie sprawdzona poprzez test na temat poznanych zawodów.

14) Ewaluacja.

Po zakończeniu przeprowadzona zostanie ewaluacja, której celem będzie zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu. Poinformowanie rady pedagogicznej i rodziców o wynikach programu innowacyjnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.