X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41027
Przesłano:

W podróż kulinarną po świecie - program innowacyjny

OPIS INNOWACJI – BUDOWA PROGRAMU INNOWACYJNEGO

1) Strona tytułowa, określenie innowacji.

,,W podróż kulinarną po świecie”
– innowacja o charakterze programowym.

2) Wstęp – uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji.

Inspiracją do opracowania innowacji pt.: ,, W podróż kulinarną po świecie” stały się moje spostrzeżenia dotyczące zaangażowania uczniów w przygotowanie przekąsek, deserów i innych potraw. Innowacja ta, jest poniekąd kontynuacją ,,Podróży kulinarnej po Polsce”. Jednak teraz poznamy niektóre kraje położone na różnych kontynentach, zwyczaje ludzi, najważniejsze zabytki kultury, upodobania kulinarne, położenie na mapie świata. Uczniowie poznają ciekawostki kulinarne, smaki i zapachy nowych przypraw. Będą zmuszeni do zgodnego pracowania w grupie, nauczą się odpowiedzialności za przydzieloną im pracę, poprawne wykonanie zadania. Istotnym elementem tej innowacji jest propagowanie zdrowego stylu życia. Opracowanie dziennego jadłospisu uwzględniającego zapotrzebowania organizmu w młodszym wieku szkolnym.
Uważam, że ten projekt pomoże uczniom choć trochę poznać kulturę ludzi zamieszkujących inne państwa świata, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co należy jeść. Ważnym elementem tego projektu jest przygotowanie degustacji, poczęstunku oraz kiermaszu, dzielenie się wytworami swojej pracy z innymi ludźmi oraz umocnienie więzi rodzinnej poprzez zaangażowanie rodziców w działanie programu.

3) Adresaci programu:
Adresatami mojego programu są uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach.
Wykonawcami będą: wychowawca klasy 3a, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły ( kucharka) . Osobą odpowiedzialną za program jest Aneta Magiera.

4) Rozmiar przestrzenny:
Miejscem realizacji innowacji będzie sala lekcyjna oraz kuchnia (będą wypiekane ciasta itp.)

5) Rozmiar czasowy:

Innowacja będzie realizowana od 2 X 2017r. do 30 V 2018r. Rozmiar czasowy obejmuje 8 miesięcy.

6) Cele główne:

- propagowanie zdrowego stylu życia
- poznanie niektórych krajów świata (Grecja, Włochy, Japonia, Peru, USA, Australia, Egipt).

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi wskazać na mapie świata państwa: Grecję, Włochy, Japonię, Peru, USA, Australię, Egipt;
- zna niektóre zabytki kultury tych krajów;
- rozumie konieczność zdrowego odżywiania się;
- rozumie, że konieczny jest ruch dla zdrowia człowieka;
-rozumie konieczność zachowania higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków.

7) Sposób realizacji – metody i formy realizacji:

- metody:
słowna, praktycznego działania, pogadanka, burza mózgów.
-formy pracy:
praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, inscenizacja.

8) Zakres treści:

-Praca z mapą.
- Poznanie państw: Grecja, Włochy, Japonia, Peru, UAS, Australia, Egipt.
- Opracowanie i przygotowanie przepisów.
- Wykonanie potraw.
- Przygotowanie degustacji kulinarnych.

9) HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Październik – Europa. Położenie kontynentu na mapie świata.
- Poznajemy Włochy- zabytki kultury, osobliwości przyrodnicze,
upodobania kulinarne. Sporty narodowe.
- Focaccia- wykonanie potrawy.

Listopad - Co warto zobaczyć w Grecji ?
- Kuchnia grecka.
- Horiatiki- sałatka wiejska ( grecka).
- Układamy dzienny jadłospis dla dziecka w wieku 8/9 lat.

Grudzień – Azja. Położenie kontynentu na mapie świata.
- Japonia- kraj kwitnącej wiśni. Kultura, zabytki architektury.
Preferencje kuchni japońskiej .
- Sushi warzywne – wykonanie potrawy.

Styczeń- Afryka. Położenie kontynentu na mapie świata.
- Egipt – Krótka historia. Zabytki cywilizacji. Klimat.
- Ghorayeba- egipskie maślane ciasteczka.
- Konkurs plastyczny- Podróż moich marzeń.

Luty – Australia. Położenie kontynentu na mapie świata.
- Charakterystyka państwa, osobliwości przyrodnicze, sposoby aktywnego
spędzania czasu wolnego.
- Lamington – tradycyjny deser.

Marzec – Ameryka Północna. Położenie na mapie świata. –USA - Ważniejsze osobliwości przyrodnicze, zabytki kultury. -Upodobania kulinarne.
- Hamburgery light. Wykonanie potrawy.

Kwiecień – Ameryka Południowa. Położenie na mapie świata.
- Peru - Osobliwości przyrodnicze, zabytki cywilizacji.
- Charakterystyczne smaki kuchni peruwiańskiej.
- Turron de Dońa Pepa ( deser- ciasto).

Maj -Podsumowanie innowacji. Degustacja kulinarna, prezentacja multimedialna.

10) Oczekiwane efekty:

- Uczeń potrafi wskazać na mapie świata poznane kraje i nazywa kontynenty, na których leżą.
- Uczeń umie wykonać niektóre potrawy ( z pomocą i pod nadzorem osoby dorosłej).
- Uczeń zna zasady higieny przyrządzania i spożywania posiłków.
- Uczeń potrafi pracować w grupie.
- Uczeń zna niektóre osobliwości kultury i przyrody poznanych krajów.
- Uczeń rozumie konieczność zdrowego odżywiania się.

11) Środki, materiały, sprzęt:

Sprzęt AGD, artykuły spożywcze, mapa świata, atlasy, albumy, książki kucharskie, przepisy.

12) Sprzymierzeńcy:

Rodzice, dyrektor, pracownicy kuchni.

13) Sposoby oceny:

Po zakończeniu programu innowacyjnego dokonane zostanie podsumowanie. Wiedza zostanie sprawdzona w postaci konkursu przyrodniczego o krajach. Przygotowany zostanie album z przepisami przygotowanych potraw. Wystawa prac plastycznych.

14) Ewaluacja.

Po zakończeniu przeprowadzona zostanie ewaluacja, której celem będzie zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu. Poinformowanie rady pedagogicznej i rodziców o wynikach programu innowacyjnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.