X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40974
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ozdoby świąteczne dawniej a dziś. Scenariusz sytuacji edukacyjnej

Scenariusz sytuacji edukacyjnej w dniu 12.12.2018
w grupie dzieci 6-letnich

Temat: Ozdoby świąteczne dawniej a dziś
Prowadząca: Anna Czarnecka

Cele ogólne:
- Kultywowanie tradycji świątecznych
- Poznanie dawnych ozdob świątecznych
- Rozwijanie twórczej wyobraźni plastycznej
- Kształtowanie umiejętności dokonywania pomiaru długości
- Doskonalenie umiejętności pracy w zespole
- Rozwijanie wyobraźni muzycznej

Cele operacyjne
- Samodzielnie projektuję ozdobę na choinkę według własnego pomysłu
- Współdziała w zespole
- Mierzy długość łańcucha linijką
- Improwizuje ruchem muzykę, reaguję na zmianę tempa w muzyce

Podstawa programowa:
I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych
III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
IV. 7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku;
IV. 13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

Metody:
Czynne
Słowne
Percepcyjne

Formy:
- zespołowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
Pendrive, pudełka z trocinami , anioł, jabłka, orzech, świeca, słomki, linijki, sznurki, komputer-prezentacja

1. Powitanie
2. „Gałązka”- zagadka zapachowa
3. W jaki sposób dekorowano dawniej choinkę? – burza mózgów
4. „Magiczne pudełko”- zabawa dydaktyczna
Cz.1
Dzieci siadają do 4 stolików, na których znajdują się 4 skrzynię (pudełka) wypełnione trocinami. W skrzyniach ukryte jest 6 przedmiotów. Zadaniem dzieci jest wyjąć te przedmioty i ustalić w zespołach , która z tych rzeczy to ozdoba choinkowa dawniej zakładana na choinkę. Nauczyciel nie podaje rozwiązania.
Cz. 2
Na każdym pudełku jest przyklejona figura. Zadaniem zespołów jest odnaleźć tę samą figurę wśród innych kształtów, gdyż na niej jest rozwiązanie zagadki z cz.1
5. „Ozdoby dawniej...”- Opowiadanie nauczyciela w oparciu o prezentację
6. „Aniołki”- improwizacja ruchowa
Dzieci wcielają się w postacie aniołów i tańczą do muzyki zwracają uwagę na zmiany tempa w muzyce.
7. „Łańcuchy”- zabawa matematyczna
Nauczyciel rozkłada pocięte słomki na dywanie. Dzieciom rozdaje sznurki takiej samej długości. Dzieci poruszają się między słomkami w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce nawlekają słomki na sznurek tworząc tym samym łańcuchy. Następnie rozdaje mierzą swoje łańcuchy za pomocą linijki .
8. „Świeczka”- zabawa dotleniająca
Dzieci otrzymują mały obrazek przedstawiający świeczkę. Następnie przykładają go do ściany i dmuchają na niego tak długo żeby nie spadł na podłogę
9. „Jabłko- symbol zdrowia”- zabawa ruchowa
Dzieci tworzą dwa koła. Każde z kół otrzymuje po jednym jabłku. Gdy gra muzyka dzieci podają sobie jabłka. Kiedy muzyka cichnie dziecko , które trzyma jabłko odpada z koła i tworzy trzecie, w którym tańczy do muzyki.
10. „Ozdoba świąteczna”- praca plastyczno- konstrukcyjna
Dzieci samodzielnie projektują wymyśloną przez siebie ozdobę z wykorzystaniem dostępnych materiałów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.