X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40952
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Moja Polska - utrwalenie wiadomości o kraju ojczystym, symbolach narodowych, zabytkach poprzez udział w zabawach

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

Grupa wiekowa: 4 - 5 latki
Prowadząca: Dorota Kowalska
Temat kompleksowy: "Polska to mój dom"
Temat zajęcia : "Moja Polska"- utrwalenie wiadomości o kraju ojczystym, symbolach narodowych, zabytkach poprzez udział w zabawach dydaktycznych, słownikowych, fonematycznych, rozwijających pamięć, uwagę i spostrzegawczość. Doskonalenie poczucia rytmu oraz estetyki ruchu podczas zabaw muzycznych. "Godło Polski" - rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności grafomotorycznych, kolorowanie godła Polski.
Cele ogólne:
- utrwalenie wiedzy n/t symboli narodowych i budowanie do nich szacunku
- kształtowanie poczucia przynależności narodowej , wyrabianie postawy
patriotycznej
- budzenie zainteresowań krajem ojczystym, historią, zabytkami, językiem
- rozwijanie ekspresji słownej i muzyczno - ruchowej
- rozwijanie zdolności logicznego myślenia i łączenia zdobytej wiedzy
- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wyrazowej oraz czytania
- usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej,
koordynacji wzrokowo - ruchowej
Cele szczegółowe:
- rozumie pojęcie ojczyzna
- zna symbole narodowe i ich barwy
- udziela prawidłowych odpowiedzi n/t Polski
- dokonuje analizy i syntezy wyrazowej, czyta proste wyrazy związane z tematem
- odczuwa więź z krajem ojczystym i grupą do której przynależy
- uczestniczy we wspólnych zabawach o różnorodnym charakterze
- wykonuje prosty układ taneczny, czerpie radość z obcowania z muzyką
- prawidłowo realizuje polecenia nauczyciela
- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, potrafi wykonać godło Polski

Metody:
- podająca: - instrukcje, objaśnienia, polecenia
- poszukująca: -odkrywanie
- działań praktycznych: -udział w zajęciach, zabawie
Forma :
- praca z całą grupą
- praca indywidualna
Środki dydaktyczne: zabawa integracyjna do piosenki, zagadki, napisy, karteczki z cyframi, płyta CD, mapa Polski w formie puzli i mapa fizyczna, symbole narodowe, hymn Polski, rekwizyty do zabaw ruchowych karty do losowania, karty pracy , kredki,

Przebieg zajęcia:

1."Dzień dobry, dzień dobry"- piosenka powitanka . Dzień dobry, dzień dobry piosenka wita nas (bis) Dzień dobry, dzień dobry już każdy jest wśród nas ( bis) Stańmy wszyscy w koło dziś witamy was Bawmy się wesoło no i jeszcze raz ( bis) Zaproszenie na wspólną wycieczkę po Polsce.

2.Mapa Polski"- wprowadzenie do tematu zajęcia. Układanie mapy Polski z kolorowych puzzli. " Ukryty wyraz"- segregowanie liczb od najmniejszej do największej, po odwróceniu odczytanie wyrazu Polska. Wskazywanie na mapie fizycznej Polski miejsc znanych dzieciom, przyporządkowanie zdjęć z różnorodnymi krajobrazami do danego regionu i ich nazywanie (krajobraz górski, morski)

3."Co to znaczy Polska, co to znaczy być Polakiem"? - stworzenie własnego słownika pojęć związanych z Polską: ojczyzna, kraj, naród, Polak, Polka. Układanie zdań o tematyce związanej z Polską. Przeliczanie wyrazów w zdaniu i układanie tylu plastikowych nakrętek, ile wyrazów w zdaniu.

4." Flaga, godło, hymn"- utrwalenie symboli narodowych poprzez rozwiązywanie zagadek: 1). Biel na niej jest i czerwień, powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie (flaga) , 2.) W górach mieszka wielki ptak. To jest naszej Polski znak ( orzeł), 3). Czy wiesz jaki to znak w czerwonym polu biały ptak ( godło). 4).Zwie się Mazurek Dąbrowskiego , Pieśnią jest państwa polskiego ( hymn). Do rozwiązań zagadek dzieci dobierają ilustracje lub napisy dokonuja analizy fonemowej wyrazów. Nauczycielka przypomina znaczenie barw na fladze : biel - czyste serca, czerwień- miłość

5." Mazurek Dąbrowskiego"- odśpiewanie I zwrotki i refrenu hymnu narodowego w pozycji zasadniczej.

6. "Chorągiewki na wietrze"- zabawa ruchowa- połowa dzieci otrzymuje kartki białe, druga część kartki w kolorze czerwonym.Dzieci poruszają się po sali do muzyki, na przerwę dobierają się parami, tak aby powstała biało- czerwona flaga.

7. "Gdzie się ukrył orzeł ? "- zabawa kształtująca orientacje w przestrzeni. Odnajdywanie ukrytych obrazków z godłem Polski wg. instrukcji słownej podawanej przez nauczyciela. Posługiwanie się określeniami : na, pod, obok, z lewej strony, z prawej strony, za.

8." Co wiedz o Polsce? "- quiz z wykorzystaniem serii pytań w formie zabawy dydaktycznej , wykorzystującej min. karty do losowania, sylwety flag oraz pytania o różnym stopniu trudności. Utrwalenie poznanych zabytków.
*Kolorowy obraz a na nim Polska?
*Biały orzeł na czerwonym tle, co to jest?
*Czym jest Warszawa dla Polski ?
*Królowa polskich rzek to?
*Mieszkał w jamie pod Wawelem w Krakowie ?
*Powiewa nad głowami, a jej barwy to biel i czerwień
*Mieczem i tarczą broni Warszawy ?
*Jak nazywają się góry, które widzisz za oknem?

9. "Smocze oddechy"- ćwiczenia oddechowe z woreczkami foliowymi połączone z uspakajaniem śpiącego smoka. Zwiększanie pojemności płuc, regulowanie siły wydechu, ćwiczenia ortofoniczne.

10. "Krakowiak" - odtworzenie układu tanecznego do muzyki wraz ze słowami piosenki. Utrwalenie kroku dostawnego. Wyrabianie poczucia rytmu i ekspresji i pamięci ruchowej.

11. "Godło Polski"- praca przy stolikach, ćwiczenia graficzne, rozwijanie zdolności manualnych, obrysowywanie po przerywanej linii godła Polski i kolorowanie go.

12. Ocena dokonań dzieci, podziękowanie za udział, udzielenie pochwał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.