X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40951
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosna na łące - spacer na pobliską łąkę. Prowadzenie obserwacji świata roślin i zwierząt

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

PROWADZĄCA : DOROTA KOWALSKA
Tematyka Kompleksowa : "Na łąkę wiosna też zawitała"
Temat zajęcia : "Wiosna na łące" - spacer na pobliską łąkę. Prowadzenie obserwacji świata roślin, owadów i zwierząt. Rozpoznawanie i nazywanie znanych dzieciom okazów. Podpatrywanie metodą "śladu" sposobów poruszania się, odżywiania, odszukiwanie miejsc zamieszkania. Zbieranie okazów roślinnych do zielnika.
Cele ogólne:
- poznanie i rozumienie siebie samego i otaczającej przyrody
- uściślanie wiadomości o środowisku przyrodniczym: łąka i jej mieszkańcy
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się n/t dostrzeżonych okazów przyrodniczych
- możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności
- usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne na zgłoskach
- rozwijanie uczuć empatii i poszanowania w stosunku do otaczajacego świata
- poznanie metod i narzędzi służących prowadzeniu obserwacji przyrodniczych
Cele szczegółowe :
- wie jakie zwierzęta, rośliny i owady zamieszkują ekosystem łąki
- rozpoznaje i nazywa napotkane okazy
- porównuje wygląd okazów w ich naturalnym środowisku
- rozpoznaje i naśladuje głosy znanych zwierząt
- wypowiada się n/t roli owadów w przyrodzie
- walczy z uprzedzeniami , lękami w stosunku np. do pszczoły, ślimaka, dżdżownicy
- zachowuje bezpieczeństwo
- wie jak należy zachować się w środowisku przyrodniczym
- współpracuje w grupie rówiesniczej
Metody pracy: podajaca, zadaniowa, samodzielnych doświadczeń
Formy pracy: indywidualna, z całą grupą
Środki dydaktyczne: lupa, lornetka, szkło powiększające, karty pracy, ołówek, gazety, albumy przyrodnicze, płyta CD

PRZEBIEG ZAJĘCIA
1. Rozmowa z dziećmi w sali przedszkolnej przed wycieczką. Przedstawienie zasad bezpieczeństwa w trakcie jej trwania ( nie oddalanie się, nie dotykanie owadów i zwierząt, zachowanie ciszy podczas obserwacji). Prezentacja celów wyjścia w teren, przydział zadań do wykonania.
2. Prezentacja sprzętów służących do prowadzenia obserwacji : lupa, szkło powiększające, lornetka i sposobów posługiwania się nimi.
3. Zapoznanie z kartami pracy potrzebnymi do obserwcji służącymi do zaznaczania napotkanych okazów .
4. "Rozmowy zwierząt"- zabawa ruchowa w parach z elementem ortofonicznym
5. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych z wykorzystaniem wycinkowego fragmentu łąki (metoda śladu) :
- zaplanowanie obserwacji
- szukanie śladów drobnych zwierząt : mysz, kret, nornica, ślimak
- obserwacja życia napotkanych okazów, nazywanie i klasyfikacja do rodziny zwierząt, płazów, owadów: cytrynek, pszczoła, żuk, mrówka
- rozpoznawanie i nazywanie roślin łąkowych ; stokrotka, poodbiał, kończyna, jaskier,
- podglądanie zachowania się ptaków, odszukiwanie gniazd
- nasłuchiwanie odgłosów wiosennej łąki: brzęczenie owadów, szum traw, śpiew ptaków
- podziwiane kolorów łąki
Zaznaczanie na kartach pracy dokonanych obseracji
6. Zbieranie okazów roślinnych do zielnika, segregowanie na kwiaty, trawy i zioła.
7. "Dmuchawce, latawce"- zrywanie kwiatostanów mniszka lekarskiego, rozsiewanie nasion poprzez dmuchanie, regulowanie siły wydechu, zwiększanie pojemności płuc
8. "Piknik na trawie"- spożywanie drobnych przekąsek i nawodnienie organizów małych obserwatorów przyrody. Napawanie się pięknem ekosystemu łąki. Utrwalenie zasad ekologii - pozostawienie czystego terenu.
9. "Kalambury"- zabawy ruchowe. Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt i ptaków na ziemi :chodzenie , podskoki, pełzanie, podfruwanie, stanie na jednej nodze.
10. Powrót do przedszkola. dzielenie się wrażeniami, prowadzenie rozmów n/t oglądanych okazów, wyszukiwanie podobnych w albumach przyrodniczych. analizowanie oznaczeń na kartach pracy.
Segregowanie kwiatów, traw i ziół przyniesionych z wycieczki. Przekładanie papierem do wysuszenia. Potem wykorzystanie do zrobienia zielnika.
11. Planowanie dalszych działań i obserwacji kolejnych ekosystemów np. lasu
12. "Łąka"- zabawa relaksująca: słuchanie odglosów wiosennej łąki z płyty CD.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.