X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40882
Przesłano:

Zaułek słówek - części mowy: przymiotnik. Konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej - gramatyka, klasa II

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (GRAMATYKA)
Klasa: II
Temat: Zaułek słówek – części mowy: przymiotnik.
Cel ogólny:
- przypomnienie definicji przymiotnika;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się przymiotnikiem w zdaniu.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- podaje definicję przymiotnika;
- odnajduje przymiotniki w tekście;
- układa zdania z przymiotnikiem i zapisuje je;
- potrafi zredagować opis na podstawie własnych spostrzeżeń i podanego słownictwa.
Metoda pracy:
- słowne, praca z kartami pracy, gry i zabawy, zdania w formie elektronicznej.
Forma pracy:
- grupowa, zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
- karty pracy: wersja papierowa + komputerowa, gra koło fortuny – wersja komputerowa, gra planszowa, kostki.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie, sprawdzenie obecności.
2. Podanie celu lekcji.
3. Przypomnienie na jakie pytania odpowiadają takie części mowy jak: rzeczownik, czasownik i przymiotnik.
4. Zabawa w „Koło fortuny”. Dzielimy uczniów na 4 grupy. Dzieci z poszczególnych grup losują za pomocą koła fortuny wyraz. Następnie mają określić, jaka to część mowy. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi drużyna otrzymuje punkt.
5. Wykonanie kart pracy (2 poziomy):
- wyszukiwanie w tekście przymiotników;
- tworzenie zdań z przymiotnikiem i zapisywanie ich;
- dopisywanie przymiotnika do rzeczownika.
6. Gra utrwalająca części mowy dla całej klasy. Każdy uczeń (lub para) ma przed sobą planszę. Nauczyciel ma kostki i jest rzucającym. Rzuca na raz obydwiema kostkami i podaję wylosowaną kombinację: kolor – część mowy np. niebieski rzeczownik. Zadaniem uczniów jest odnalezienie na planszy właściwego wyrazu. Jeśli chcemy wprowadzić element rywalizacji, można przydzielać punkty za najszybsze odnalezienie wyrazu. Nie jest to jednak konieczne. Zabawa trwa tyle czasu, ile sobie ustalimy.
Zamiast punktu 6 można zrobić tak:
- zapis na tablicy rzeczownika jesień i dobieranie odpowiednich przymiotników. Przymiotnik, jako określenie rzeczownika;
- uzupełnianie tekstu z lukami nt. jesieni / dzieci niepełnosprawne intelektualnie: dobieranie określeniem do obrazków/;
- poprawne, wyraziste odczytywanie zredagowanych opisów jesiennego lasu. Wklejenie kart pracy do zeszytu.
7. Podsumowanie zajęć. Pożegnanie.

I. Karta pracy imię i nazwisko ........................................
1. Przeczytaj uważnie tekst:
Skończyło się już ciepłe lato. Z drzew opadają brązowe liście. W lesie rosną duże i brązowe grzyby. Mały Grześ z tatą wybrał się do lasu. Chłopiec do koszyka zbierał sosnowe szyszki, kawałki kory, kolorowe liście drzew i krzewów. Tata zbierał jadalne grzyby.
2. Podkreśl w zdaniach przymiotniki.

3. Wypisz podkreślone przymiotniki z tekstu:

........................................

........................................

........................................
4. Wybierz przymiotniki z ćwiczenia 3 i ułóż z nim zdania. Zapisz je.
........................................
........................................
5. Dopisz określenie do nazwy owadów i roślin:

........................................ biedronka ........................................ muchomory

........................................ motyl ........................................ liście

........................................ mrówka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.