X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40822
Przesłano:
Dział: Języki obce

London is a wonderful place to be!

KONSPEKT LEKCJI

Data: Klasa:

Temat: London is a wonderful place to be!

Cele: - zaznajomienie uczniów z atrakcjami turystycznymi Londynu
- utrwalenie czasu Present Simple
- utrwalenie słownictwa związanego z wskazaniem właściwej drogi
- rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów autentycznych

Formy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach

ETAPY LEKCJI

1.WPROWADZENIE

Nauczyciel zadaje pytania:
1. What is the capital of England?
2. Have you ever been to London?
3. What was it like? Would you like to go there?
4. What attractions are worth seeing?
Następnie przedstawia plan lekcji tłumacząc, że zajęcia mają na celu zaznajomienie uczniów z historią a także z atrakcjami turystycznymi Londynu. Uczniowie czytają tekst zatytułowany
‘ London is a wonderful place to be!’, następnie odpowiadają na pytania do tekstu (uczniowie muszą zdecydować czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe). Nauczyciel przedstawia uczniom najciekawsze obiekty posługując się prezentacją multimedialną.

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA`

Kolejnym etapem zajęć jest praca indywidualna. Zadanie uczniów polega na prawidłowym podpisaniu obiektów znajdujących się w Londynie. Następnie nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Każda z grup otrzymuje mapę Londynu. Nauczyciel prosi każdą z grup o wybranie kilku miejsc związanych ze stolicą Anglii, nie informując o swoim wyborze grupy przeciwnej. Pierwsza grupa przedstawia trasę, którą należy podążać aby dotrzeć do jednej z wcześniej wspomnianych atrakcji turystycznych Londynu. Zadaniem grupy drugiej jest odgadniecie tego miejsca, po czym role się zmieniają. Nauczyciel pomaga i monitoruje pracę uczniów.

3. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

Nauczyciel podsumowuje zajęcia lekcyjne.
Zadaje zadanie domowe.
Chwali pracę uczniów.

True/False questions.

1. The Great Fire of London was in 1656.
2. London has around 7 million people.
3. The most important building in London is Westminster Abby.
4. The Buckingham Palace is the place where Queen lives.
5. In London each park is different.
6. The Changing of the Guard you can see only once a week.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.