X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40795
Przesłano:

Zmagania z matematyką mogą być przyjemne. Program metodycznej innowacji pedagogicznej do pracy na kole matematycznym

Zmagania z matematyką
mogą być przyjemne
Program metodycznej innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy na zajęciach Koła Matematycznego w klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej

Opracowała: Agnieszka Piotrowska

1. Cele przeprowadzonej innowacji

Celem głównym przeprowadzonej innowacji jest wzbogacenie i urozmaicenie procesu dydaktycznego na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia z matematyki przy jednoczesnym zwiększeniu efektów nauczania.

Cele szczegółowe innowacji:
- rozbudzanie u uczniów zainteresowania matematyką, pogłębianie ich wiedzy i rozwijanie zdolności matematycznych i umiejętności logicznego myślenia;
- uczestnictwo w takich zajęciach pozwoli uczniom skuteczniej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, a także do udziału w konkursach matematycznych na wszystkich szczeblach;
- nabycie umiejętności, które uczniowie będą mogli rozwijać w szkołach ponadpodstawowych o profilu matematycznym;
- zmotywowanie uczniów do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności i poszukiwania różnych sposobów rozwiązywania problemów matematycznych;
- doskonalenie umiejętności podejmowania rywalizacji zgodnie z określonymi regułami, a także umiejętności współpracy w sytuacjach tego wymagających

2. Adresaci programu
Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczestnicy zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne.

3. Czas realizacji
II półrocze roku szkolnego, po zbadaniu poziomu umiejętności uczniów i zintegrowaniu grupy uczestników.

4. Sposób realizacji innowacji
Innowacją pedagogiczną zostaną objęci wszyscy uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki. Wszystkie zaplanowane w programie innowacji działania są zgodne z planem pracy koła matematycznego. Uczniowie wezmą udział w sześciu minikonkursach, z których każdy będzie punktowany. Każdy z tych minikonkursów odpowiadał będzie ściśle określonej tematyce: łamigłówki matematyczne, zmagania z geometrią, równania i układy równań, obliczenia procentowe. Uczniowie będą pracowali dwukrotnie indywidualnie, dwukrotnie w parach i dwukrotnie w grupach. Wyniki każdego ucznia będą odnotowywane po każdym minikonkursie, następnie zsumowane i w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca matematycznych potyczek który otrzyma do rozwiązania zadanie finałowe, którego poprawne rozwiązanie umożliwi mu uzyskanie oceny końcowej wyższej niż przewidywana.

5. Spodziewane efekty przeprowadzonej innowacji:
Głównym spodziewanym efektem realizowania programu jest wzrost zainteresowania matematyką wśród uczniów, podniesienie poziomu ich umiejętności matematycznych, oraz przede wszystkim ciągłe rozwijanie zdolności logicznego myślenia. Ważnym efektem zajęć jest także zmotywowanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań, zwiększenie ich aktywności, mobilizowanie do podejmowania kolejnych prób w przypadku niepowodzeń. Istotnym elementem jest również nauka współpracy zgodnej z określonymi zasadami.

6. Ewaluacja programu
Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów z pytaniem o ocenę zastosowanych metod pracy, użytych środków dydaktycznych oraz atmosferę panującą podczas zajęć. Należy także sformułować pytania o odczuwalne przez uczniów wymierne efekty ich udziału w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.