X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40761
Przesłano:

Zabytki Polski z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO

Konspekt lekcji historii w klasie IV - tej

Temat: Zabytki Polski z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

I. Cel główny:
1. Przedstawienie zabytków Polski wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
2. Uwrażliwienie na piękno polskiego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego ze szczególnym naciskiem na rolę, jaką pełniły one na przestrzeni dziejów.
4. Kształtowanie umiejętności posługiwania się mapa historyczną.

II. Cele operacyjne:
1. Po lekcji uczeń pamięta:
•pojęcia: zabytek; Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
•miasta, w których znajdują się najcenniejsze zabytki w Polsce.
•budowle wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

2. Po lekcji uczeń wyjaśnia:
•znaczenie poznanych pojęć

3. Po lekcji uczeń potrafi:
•posługiwać się prawidłowo poznanymi pojęciami
•wymienić i opisać w kilku zdaniach wybrane zabytki Polski z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO [kopalnia soli w Wieliczce; Zamek Królewski w Warszawie; Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie; Stare Miasto w Warszawie; Stare Miasto w Toruniu; dawny obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu; zamek krzyżacki w Malborku; Puszcza Białowieska - żubry]
•wymienić zabytki swojego regionu - Pałac Izraela Kalmanowicza Poznańskiego w Łodzi; Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego w Łodzi [Manufaktura, MS2]

III. Środki dydaktyczne:
•Prezentacja multimedialna przedstawiająca zabytki z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
•Mapa fizyczna Polski.

IV. Metody:
•Pogadanka z elementami dyskusji
•Praca ze źródłem ikonograficznym
•Praca z mapą

V. Przebieg lekcji [2h]:
•Wprowadzenie do nowego tematu:
Na dzisiejszej lekcji będziemy mówić o zabytkach Polski z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Na czym polega ich wyjątkowość, że zostały wpisane na taka listę?. Zapisanie tematu lekcji.

•Rekapitulacja wtórna:
Co to jest zabytek? Jakie cechy powinien posiadać przedmiot, by mógł być zabytkiem?

Praca ze źródłem ikonograficznym - prezentacja multimedialna:
Pokaz slajdów przedstawiających zabytki w Polsce oraz ich krótka charakterystyka:
•Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie
•Stare Miasto w Krakowie
•Zamek Królewski w warszawie
•Stare Miasto w Warszawie
•Obóz zagłady Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu
•Zamek krzyżacki w Malborku
•Puszcza Białowieska
•Stare Miasto w Toruniu
•Kopalnia soli w Wieliczce
•Pałac Izraela Kalmanowicza Poznańskiego w Łodzi
•Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego w Łodzi

Praca z mapą:
Uczniowie przy pomocy nauczyciela wskazują na mapie fizycznej Polski miejscowości, gdzie znajdują się w/w zabytki.
•Podsumowanie:
Uczniowie na podstawie poznanych faktów sporządzają przy pomocy nauczyciela notatkę z lekcji w zeszycie.

Opracowała: Katarzyna Jakubowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.