X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40756
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mój dom, rodzina, kraj. Scenariusz zajęć otwartych w grupie dzieci 6-letnich

Scenariusz zajęć obserwowanych prowadzonych w grupie dzieci 6 letnich „Żabki”
w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach

Dnia : 14.05.2019 r.

Tematyka obserwacji: Diagnoza kompetencji społeczno – kulturowej dzieci w zakresie wychowania do wartości : „Mój dom, rodzina, kraj”

Cele ogólne:
-Uświadamianie związków w rodzinie
-Rozbudzanie zainteresowań swoją miejscowością
-Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
-Rozwijanie umiejetności społecznych
-Rozwijanie umiejętności czytania

Cele szczegółowe:
-dz. potrafi wymienić imiona swoich członków rodziny i nazywa relacje między nimi
-dz. zna adres zamieszkania i wie komu można podawać takie informacje
-dz. posiada informacje o miejscowości , w której mieszka
-dz. zna nazwę miejscowości w której mieszka, potrafi wymienić zabytki i ważne instytucje znajdujące się w mieście
-dz. rozpoznaje flagę i herb Bartoszyc
-dz. umie wskazać na mapie Polski położenie miejscowości, w której mieszka
-dz. wie jakiej jest narodowości, w jakim kraju żyje
-dz. rozpoznaje symbole narodowe:godło, flaga, hymn
-dz. śpiewa 4 zwrotki hymnu przyjmując właściwą postawę
-dz. potrafi wskazać na mapie granice Polski,
-dz. wskazuje na mapie Polski największe miasta, stolicę oraz rzekę Wisłę, Morze Bałtyckie, Góry
-dz. nazywa symbole związane z regionami Polski ukryte w legendach i bajkach
-dz. wie, że Polska jest jednym z krajów europejskich i należy do Unii Europejskiej
-dz. potrafi współdziałać w zespole
-dz. tańczą, poruszają się rytmicznie przy muzyce
-dz. rozpoznaje litery, odczytuje wyrazy w formie napisów drukowanych

Podstawa programowa:
Obszar III -Społeczny obszar rozwoju dziecka
2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu
3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem , adresem
5) współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych
6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do ojczyzny
Obszar IV-Poznawczy obszar rozwoju dziecka
1)wyraża swoje rozumienie świata znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca
4)rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane w skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
5)odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w historyjkach obrazkowych
7)eksperymentuje ruchem, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np dynamiki, tempa, śpiewa piosenki-hymn narodowy
9)czyta obrazy, nazywa symbole i znaki, wyjaśnia ich znaczenie
10)wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej

Metody pracy:
-słowne, aktywne, praktycznego działania

Formy pracy:
-indywidualna,grupowa

Środki dydaktyczne:
Muzyka na CD, magnetofon, kolorowe wizytówki z imionami, puzzle, 8 kopert z zadaniami, kolorowe domki z imionami dzieci i adresem, symbole: chłopca dziewczynki, mamy taty, siostry brata, zwierzę, plan miasta Bartoszyc, obrazki zabytków i instytucji publicznych Bartoszyc, flaga Bartoszyc, kontur Mapy Polski, napisy (np. nazwy miast, Morze Bałtyckie, Wisła, Góry), historyjki obrazkowe legend, symbole zwiazane z miastami, tj. Warszawa, Gniezno, Kraków, Gdańsk, Bartoszyce, flagi różnych państw, godło pocięte na wiele części, Flaga Polski, Godło Polski, hymn Polski na płycie CD, Flaga Unii Europejskiej, medale dla każdego dziecka i prezenty.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie dzieci i zaproszonych gości

2 .„List od harcerza”- odczytanie listu przez nauczycielkę.

3. Zadanie I –„Ja i moja rodzina”
-Odkrycie puzzla znajdującego się w I kopercie
Dzieci wybierają sylwety/piktogramy chłopca lub dziewczynki, mamy, taty, rodzeństwa i zwierzęcia, jeżeli takie posiada. Każde dziecko przedstawia się (imię i nazwisko) prezentuje swoją rodzine, wymienia ich członków i mówi czym się zajmują.

4. Zadanie II- „Mój dom”
- Odkrycie puzzla znajdujacego się w II kopercie
Każde dziecko po kolei mówi swój adres zamieszkania wraz z numerem domu i otrzymuje od nauczycielki domek ze swoim adresem. Dzieci następnie naklejają swój domek w odpowiednim miejscu, na dużym arkuszu papieru, na którym znajdują się różne nazwy ulic, drzewa, rzeka.

5. Zadanie III- „Moje miasto”
- Odkrycie puzzla znajdującego się w III kopercie
Dzieci wybierają różne obrazki, na których znajdują się budowle urzędów, ważnych miejsc, zabytki wraz z napisami. Dzieci nazywają te ważne miejsca, budynki, zabytki, naklejają je na duży arkusz papieru (uzupełniają poprzedni arkusz o inne budynki) tworząc duży plan miasta Bartoszyce.

6. Zadanie IV- „Szot” –taniec regionalny (taniec ludowy z regionu Warmii i Mazur)

7. Zadanie V- „Polska-mój dom”
-Odkrycie puzzla znajdujacego się w V kopercie
Nauczycielka prezentuje Mapę Polski. Dzieci odpowiadaja na pytania:
-Jak nazywa się państwo, które widzicie na mapie?
-Jak nazywa się stolica Polski, wskaż na mapie?
-W którym miejscu na mapie znajdują się góry?
-Gdzie jest morze na mapie Polski i jak się nazywa?
- Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?
- Pokaż na mapie swoje miasto-Bartoszyce
Dzieci podzielone są na 5 zespołów, każdy zespół otrzymuje kontur mapy Polski .
I zespół – Bartoszyce (Herb Bartoszyc, Kamienne Baby, Brama Lidzbarska, „Legenda o Łynie”)
II zespół – Warszawa (Herb Warszawy, Pałac Kultury, Syrena, Legenda „Wars i Sawa”)
III zespół- Gniezno (Herb Gniezna, gniazdo , Katedra Gnieźnińska, „Legenda o Czechu, Lechu i Rusie”)
IV zespół – Kraków (Herb Krakowa, Smok Wawelski, Zamek na Wawelu, „Legenda o Smoku Wawelskim”)
V zespół – Gdańsk (Herb Gdańska, Statek, Brama Stągiewna, „Legenda o Lwach Gdańskich”)
Zespoły wybierają zabytki, które występują w danym mieście, symbole związane z miastem, przyklejają je w konturze mapy Polski. Dzieci w swoich zespołach układają historyjkę obrazkową legendy związanej z danym miastem, stosują gałązkę logiczną TOC. Wszystkie zespoły podsumowują informacje i prezentują wiedzę na temat wylosowanego miasta.

8. Zadanie VI- „Symbole narodowe”
-Odkrycie puzzla znajdujacego się w VI kopercie
Czy znacie Polskie symbole narodowe? (flaga, godło, hymn)
• Flaga
Wszyskie dzieci otrzymują komplet kilku flag różnych krajów, spośród nich wybieraja tylko flagę Polski.
Dzieci odpowiadają na pytania nauczycielki:
- Jak wygląda flaga Polski?
-Co oznaczają kolory na fladze?
• Godło
Wszystkie dzieci otrzymują obrazek pocięty na kilka części. Ich zadaniem jest ułożyć obrazek w całość i określić, co znajduje się na obrazku.Dzieci odpowiadają na pytania:
-Co znajduje się na obrazku, który ułożyliście?
-Jak wygląda Godło Polski?
-Dlaczego Polskim Godłem jest Orzeł w koronie?
-Jak należy obchodzić się z symbolami narodowymi? (szacunek)
• Hymn
Wszystkie dzieci wstają i śpiewaja Hymn Polski

9. Zadanie VII- „Krakowiaczek” –taniec regionalny (taniec ludowy z regionu Krakowa)

10. Zadanie VIII- „Polska w Europie”
-Odkrycie ostatniego puzzla znajdujacego się w VIII kopercie
Dzieci słuchają krótkiego opowiadania o „Wróbelku Europku”.
Następnie przyglądają się puzzlom, na których znajduje się napis „Jestem Polakiem i Europejczykiem”- burza mózgu, zapisanie odpowiedzi dzieci
Pytania pomocnicze:
- Co to oznacza, że jestem Polakiem?
- Co oznacza, że jestem Europejczykiem? (mieszkamy w Europie, należymy do Unii)
- Co oznacza ta flaga na obrazku? (to flaga całej Unii Europejskiej)
- Jak wygląda Flaga Unii Europejskiej?
- Czy potraficie wymienić państwa należące do Unii Europejskiej?

11. „Ewaluacja zajęć” (TAK/NIE)

12. Wręczenie medali i niespodzianek.

Joanna Wojciechowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.