X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40663
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Leśne domki

Grupa wiekowa:5-latki
Temat kompleksowy: Wszyscy mają dom
Temat zajęć: Leśne domki

Cel główny:
- Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Cele:
- uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne. (PP, I 5)
- dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę. (PP II 10)
- ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku (PP, III 5)
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe. (PP, III 8)
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego. (PP IV 1)
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach. (PP, IV 2)
- odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki. (PP, IV 5)

Metody: m. słowna: pogadanka, m. oglądowa: pokaz, m. oparta na działalności praktycznej: m. zajęć praktycznych.

Środki dydaktyczne: płyta CD, odtwarzacz CD, ilustracje, scenografia lasu, maskotki, kleje, kredki, karta pracy.

Formy pracy: indywidualna, z całą grupą.

Przebieg zajęć:

1.Przywitanie z dziećmi „Witam, witam Was”.
2.Zaproszenie dzieci przed tablicę, upewnienie się czy wszystkie dzieci dobrze widzą. Rozwiązanie zagadek. (Jak dzieci rozwiążą zagadkę, nauczyciel pokazuje daną ilustracje).
3.Wysłuchanie wiersza własnego autorstwa ,,Leśne mieszkania”.
4.,,Porządki w lesie” – zabawa dydaktyczna, uporządkowanie zwierząt w lesie, dopasowanie danych zwierzątek do ich leśnych mieszkań, rozwijanie spostrzegawczości dzieci.
5.Zabawa ruchowa ,,Niedźwiedzie i wiewiórki”.
6.,,Leśne mieszkania” nauka wiersza na pamięć (każde dziecko ma swojego misia, i uczy go wiersza, najpierw za nauczycielem, następnie cichutko/głośno, chłopcy/ dziewczynki, dokończenie zdań. (kilkakrotnie powtarzanie wiersza).
7.Poproszenie chętnego ,,misia”, aby spróbował powiedzieć wiesz samodzielnie.
8.Karta Pracy (dopasowanie zwierzątka do danego mieszkania).
9.Praca plastyczna (niedźwiadek).

,,Leśne mieszkania” A. Polak
Gdzie zwierzęta śpią zimową porą?
Czy do łóżka się wybiorą?
Jeże znajdą swe mieszkanie
w stercie liści pod kasztanem.
Dziuple będą zajmowane
Przez wiewióreczki kochane
Niedźwiedź szuka swego domu
w gawrze zaśnie po kryjomu.
Lisa każde dziecko zna,
Zimą w norze domek ma.
A sarenka skacze wszędzie,
Cały las jej domem będzie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.