X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40474
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Detektywi przyrody, czyli inwentaryzacja ogrodu. Scenariusz zajęć dla dzieci 5, 6-letnich

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ PRZYRODNICZYCH I MATEMATYCZNYCH DLA DZIECI 5, 6-LETNICH
OPRACOWANIE I PROWADZENIE: LIDIA FLOREK

Temat : kształtowanie pojęć przyrodniczych
Temat zajęcia: bogactwo naszego ogrodu- detektywi przyrody
Cele ogólne :
 Poznanie gatunków drzew i krzewów rosnących w ogrodzie przedszkolnym
 rozumienie znaczenia obecności drzew i roślin dla zdrowia człowieka
 zrozumienie zależności panujących w danym ekosystemie
 kształtowanie postaw proekologicznych = szacunek dla świata przyrody nieożywionej
 kształtowanie umiejętności współpracy w małych grupach zadaniowych
 Rozwijanie logicznego myślenia
 Kształtowanie pojęć matematycznych w zakresie klasyfikowania przedmiotów wg określonych cech/ przynależność/

Cele szczegółowe. Dziecko:

 rozpoznaje i nazywa drzewa i krzewy rosnące w ogrodzie przedszkolnym
 Odszukuje położenie obiektu wg planu i zaznacza na mapie = planie
 Przelicza obiekty
 Dokonuje świadomej obserwacji i dostrzega różnice w wyglądzie obiektów= drzew
 Koduje i dekoduje informacje
 Odczytuje wyrazy będące odpowiedzią na problem
 Potrafi współpracować i rozwiązywać problemy

Środki dydaktyczne: karty do dekodowania, nazwy drzew, rysunki drzew i krzewów, symbole graficzne liczb, duża matryca mapy, małe mapki z sektorami do badania - plany topograficzne dla zespołów, kartki do kopiowania śladów, przybory do pisania, rysowania, tablica z ogólnymi informacjami Pomoce: Tlen – oczyszczanie powietrza, wpływ na klimat całej ziemi , mieszkanie dla zwierząt: norki, dziuple, gniazda, pokarm dla zwierząt, schronienie dla ludzi, drewno na meble, drewno do wyrobu papieru, ochrona środowiska w postaci liści przypinanych do drzewa; zdjęcia drzew i krzewów z ogrodu
Formy: indywidualna, zbiorowa
Metody: rozwiązywanie praktycznych problemów, słuchanie instrukcji, wiersza, formułowanie rozwiązań, wypowiedzi, burza mózgów, praktycznego działania

Przebieg:
I. Wprowadzenie.
1. Dekodowania informacji z arkuszy

Przykładowy arkusz:
• Na planszy ukryta jest nazwa, którą należy odszyfrować wg podanego kodu. 1.B-2, 2.C-3, 3.B-4, 4.C-5, 5.D-4, 6.A-3. rozwiązanie: Drzewo. Zadanie dla całej grupy

Na PLANSZY pionkiem może być dziecko, odkrywające ukrytą nazwę. Pozostałe dzieci odczytują na bieżąco nazwy. Plansze mogą być dużych rozmiarów.

PRZEBIEG:
NAUCZYCIELKA: odgadliście co jest tematem naszych dzisiejszych zajęć choć było to bardzo trudne i wymagało to od Was wielu umiejętności: logicznego myślenia, ogromnej koncentracji, umiejętności słuchania poleceń i ich wykonywania. Naszym tematem są drzewa a szczególnie drzewa rosnące w naszym ogrodzie.
Wiersze o drzewach innych dzieci: załącznik nr 1.
Nauczycielka: I stąd moje pierwsze pytanie:
1. Jakie znaczenie mają dla nas drzewa ?
2. Komu dają schronienie?/ ludziom, zwierzętom/
3. W jaki sposób służą zwierzętom?/ norki pod konarami, miejsce do wicia gniazd, dziuple, pokarm , np. dęby żołędzie , jarzębina – owoce inne też/
4. Jak rosną ? jakie sposoby na powstawanie lasów/ zwierzęta i ludzie w sposób świadomy/
5. Jak są zbudowane drzewa?
5. W jaki sposób służą człowiekowi?/schronienie przed deszczem, wiatrem, drewno na opał, drewno na papier, na meble, oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, wpływają na klimat całej ziemi, na jego glebę przed erozją- niszczeniem gleby / tam gdzie nie ma drzew są tylko pustynie i tym samym bardzo ubogie życie dla zwierząt i ludzi/ .
6. Jakie znacie drzewa i krzewy?
7. I zmierzamy do finału tych pytań: jakie drzewa rosną w naszym ogrodzie?
8. Praca z planszami w małych zespołach:
• Kolejne plansze: nazwy drzew, które są w naszym ogrodzie: klon, platan, jarzębina, akacja, kasztanowiec, lipa, bez, brzoza, tuja, świerk, jaśminowiec, forsycja, jesion, jawor
• Nazwy tych drzew wydrukowane na kartonikach.
• Sylwety drzew z ogrodu: klon, platan, jarzębina, akacja, kasztanowiec, lipa, bez, brzoza, tuja, świerk, jaśminowiec, forsycja, jawor

II. Właściwy temat:
1. Nauczycielka 1. Kolejne nasze zadanie to sporządzenie inwentaryzacji naszych drzew i krzewów w ogrodzie przedszkolnym. Inwentaryzacja to spis tego co się znajduje w danym miejscu. Będziemy się bawić w detektywów drzew. Szukamy zaznaczonych na planie drzew ale także tych, których fragmenty umieściłam na fotografiach.
2. Nauczycielka: Podzielimy się na zespoły i każdy z nich otrzyma określone zadanie:
Zespół A: Mierzy obwód najgrubszego drzewa rosnącego w ogrodzie. Jak to zrobicie? /burza mózgów - ustalenie sposobu mierzenia, sznurek, miarki krawieckie/
Zespół B:/ policzenie wszystkich brzóz rosnących w naszym ogrodzie. Wynik zapisujemy na karcie.
Zespół C: wyszukanie wszystkich drzew –jarzębin i policzenie ich. Wynik zapisujemy na karcie.
Zespół D: odszukanie drzew umieszczonych na fotografiach i umieszczenie na tych fotografiach nazw drzew.
Zespół E: przeprowadzenie inwentaryzacji wskazanego na mapie sektora. Na mapie zaznaczone są X drzewa i krzewy, które trzeba odnaleźć i nazwać.
Wskazówka !!! Na tablicy będzie podpowiedź gdybyście zapomnieli nazwy. Pamiętajcie o współpracy o pomaganiu sobie w wykonaniu zadania, ponieważ za to jesteście odpowiedzialni.
Na zadanie każda grupa ma 20 minut. Po tym czasie na dźwięk gwizdka wszyscy muszą się tu zjawić i przedstawić wynik swoich badań- inwentaryzacji: jakie drzewa, krzewy oraz ile.
3. Badania własne grup w sektorach/ 20 minut / obserwacja nauczyciela/.
4. Spotkanie przy tablicy w ogrodzie:
 Sprawozdanie z wyników inwentaryzacji .
 Porównanie z matrycą.
5. Ewaluacja pracy ze strony nauczyciela.
6. Ewaluacja ze strony uczestników. Okazanie zadowolenia lub niezadowolenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.