X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40468
Przesłano:

Muzyczny świat filmów animowanych. Scenariusz lekcji muzyki

Temat lekcji: Muzyczny świat filmów animowanych. Nauka piosenki „Nie bój się chcieć”.

Poziom nauczania: klasa V

Cele :
• uczniowie potrafią omówić rolę piosenek w filmach animowanych,
• uczniowie potrafią określić nastrój, tempo, dynamikę i artykulację utworu muzycznego,
• uczniowie potrafią zaśpiewać piosenkę pt. „Nie bój się chcieć”;
• uczniowie doskonalą umiejętność posługiwania się urządzeniami multimedialnymi i zasobami internetowymi,
• uczniowie doskonalą umiejętność współpracy w zespole.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Metody pracy:
• słuchanie muzyki,
• śpiew,
• zabawa dydaktyczna,
• pogadanka,
• objaśnienie,
• metoda projektu.

Środki dydaktyczne:
• odtwarzacz CD lub komputer,
• nagrania piosenek z filmów animowanych,
• telefony komórkowe z dostępem do Internetu,
• białe kartki A4,
• tablica,
• nagranie piosenki pt. „Nie bój się chcieć” (muzyka: Michael Giacchino, słowa: Sia Furler, słowa polskie: Michał Wojnarowski),
• tekst piosenki pt. „Nie bój się chcieć”,
• zeszyty.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne:
• powitanie uczniów,
• przygotowanie się do lekcji,
• sprawdzenie listy obecności.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji – muzyczne zagadki:
• prezentacja fragmentów piosenek przez nauczyciela:
- „Mam tę moc” – Kraina Lodu
- „Kiedy nie śpią sny” – Merida Waleczna
- „Czy nastanie znów świt” – Rogate ranczo
- „Prawie udało się” – Księżniczka i żaba
- „Miłość rośnie wokół nas” – Król Lew
- „Kolorowy wiatr” – Pocahontas
- „Nowe dni” – Zaplątani
- „Ulepimy dziś bałwana” – Kraina Lodu
- „Lustro” – Mulan
- „Nie bój się chcieć” – Zwierzogród,
• podawanie przez uczniów tytułów piosenek oraz tytułów filmów, z jakich pochodzą:
• udzielenie odpowiedzi na pytania nauczyciela:
- Kto pisze piosenki do filmów animowanych?
- Jaka jest rola piosenek w filmach animowanych?
• podanie tematu oraz celów lekcji. Zapisanie tematu w zeszytach.

3. Metryczka piosenki pt. „Nie bój się chcieć”:
• podzielenie uczniów na 4 zespoły,
• przedstawienie zadania do wykonania - każdy zespół przygotuje informacje o piosence pt. „Nie bój się chcieć”, używając przyniesionych telefonów komórkowych według kryteriów:
I. Polski tytuł piosenki.
II. Oryginalny tytuł piosenki.
III. Polski tytuł filmu.
IV. Oryginalny tytuł filmu.
V. Rok powstania filmu i państwo.
VI. Autor tekstu.
VII. Kompozytor.
VIII.Autor słów polskich.
IX. Oryginalny wykonawca piosenki.
X. Polski wykonawca piosenki,
• podanie czasu pracy: ok. 10 minut,
• nadzorowanie pracy uczniów przez nauczyciela.

4. Prezentacja metryczki:
• prezentacja zdobytych informacji przez uczniów,
• zapisanie informacji na tablicy.

5. Nauka piosenki pt. „Nie bój się chcieć”:
• wysłuchanie piosenki,
• omówienie przez uczniów treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na nastrój, tempo i dynamikę i artykulację,
• nauka piosenki fragmentami,
• wspólne zaśpiewanie utworu w całości.

6. Podsumowanie lekcji:
• rozdanie uczniom tekstów piosenki „Nie bój się chcieć” i wklejenie ich do zeszytów,
• wspólne zaśpiewanie piosenki,
• podziękowanie za aktywną pracę na lekcji,
• zadanie pracy domowej – utrwalenie poznanej piosenki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.