X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40466
Przesłano:

Nasze marzenia. Nauka piosenki pt. "Przyszli idole". Scenariusz lekcji muzyki

Temat: Nasze marzenia. Nauka piosenki pt. „Przyszli idole”.

Klasa: V

Cele – uczeń potrafi:
• określić nastrój, tempo, dynamikę i artykulację utworu muzycznego,
• zaśpiewać piosenkę pt. „Przyszli idole”,
• wyjaśnić słowo „idol”,
• stworzyć kompozycję plastyczną w technice collage.

Formy pracy:
• zbiorowa
• indywidualna.

Metody pracy:
• pogadanka,
• objaśnienie,
• słuchanie muzyki,
• śpiewanie,
• działania twórcze,
• pokaz,
• drama.

Środki dydaktyczne:
• tekst wiersza Hanny Niewiadomskiej pt. „Marzenia”,
• odtwarzacz CD lub komputer,
• nagranie piosenki pt. „Przyszli idole” (słowa: W. Stachurski, muzyka: A. Wolski),
• tekst piosenki pt. „Przyszli idole”,
• zeszyty,
• kartki formatu A4,
• zdjęcia,
• ilustracje z gazet,
• kolorowe kartki,
• skrawki materiałów,
• kolorowe sznurki,
• bibuły,
• farby,
• kredki,
• flamastry,
• ozdobne dziurkacze,
• klej.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne:
• powitanie uczniów,
• przygotowanie się do lekcji,
• sprawdzenie listy obecności.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji:
• wysłuchanie wiersza pt. „Marzenia” Hanny Niewiadomskiej,
• omówienie treści wiersza, tematyki lekcji oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji?”,
• podanie tematu oraz celów lekcji. Zapisanie tematu w zeszytach.
3. Nauka piosenki pt. „Przyszli idole”:
• wysłuchanie piosenki,
• omówienie przez uczniów treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na nastrój, tempo i dynamikę i artykulację,
• wyjaśnienie przez uczniów, kim jest idol,
• nauka piosenki fragmentami,
• wspólne zaśpiewanie utworu w całości.
4. Wykonanie kompozycji plastycznej „Ja i moje marzenia”:
• wyjaśnienie na czym polega technika collage,
• omówienie sposobu wykonania prac przez uczniów (w centrum kartki każdy uczeń rysuje siebie lub wkleja swoją fotografię. Następnie szuka w kolorowych gazetach zdjęć wszystkiego, co określa jego marzenia. Wydziera i odpowiednio nakleja ilustracje na kartę, odpowiednio je rozmieszczając. W swojej kompozycji również może wykorzystać materiały, które przyniósł),
• przygotowanie przez uczniów przyborów oraz materiałów do wykonania kompozycji,
• wykonanie prac plastycznych pod kierunkiem nauczyciela,
• omówienie swoich praz przez chętnych uczniów,
• zebranie prac przez dyżurnych w celu zaprezentowania ich na ściennej gazetce klasowej.
5. Improwizacje ruchowe pt. „Kim będę”:
• pokazanie przez chętnych uczniów za pomocą gestów i ruchów ciała, kim będą jak dorosną,
• odgadywanie przez pozostałych uczniów znaczeń – nazw zawodów.
6. Zakończenie lekcji:
• podziękowanie za aktywną pracę na lekcji,
• rozdanie uczniom tekstów piosenki „Przyszli idole” i wklejenie ich do zeszytów,
• wspólne zaśpiewanie piosenki,
• zadanie pracy domowej – utrwalenie poznanej piosenki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.