X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40389
Przesłano:

Jak patrzeć, żeby zobaczyć? Rady dla opisujących obraz

Scenariusz lekcji z języka polskiego w kl. VI

Temat: Jak patrzeć, żeby zobaczyć? Rady dla opisujących obraz.
Czas- 90 minut

Cele lekcji- uczeń:
- kształci umiejętność analizy dzieła malarskiego,
- doskonali umiejętność opisywania obrazu,
- doskonali umiejętność właściwego posługiwania się terminologią związaną z analizą obrazu,
- doskonali umiejętność wyrażania własnych opinii,
- poznaje podział malarstwa ze względu na tematykę,
- potrafi zaprezentować własne stanowisko na forum klasy,
- rozbudza w sobie wrażliwość na piękno dzieł malarskich,
- potrafi efektywnie współdziałać w grupie.

Metody pracy:
- elementy: podającej, pokazu,
- burza mózgów,
- pogadanka heurystyczna,
- analizy i twórczego naśladowania wzoru,
- ćwiczeń praktycznych

Środki dydaktyczne: podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura s.210-213, owoce (banany, jabłka, pomarańcze, ananas, kiwi) ułożone na porcelanowym talerzu, prezentacja multimedialna pt. ”Jak patrzeć, żeby zobaczyć? Podział obrazów ze względu na tematykę” , karta pracy pt. „Jak patrzeć na obraz?” nr 1 i nr 2

Formy pracy: indywidualna, w grupie.

Przebieg lekcji:
1. Zaangażowanie:

a) zainteresowanie uczniów tematem: podanie celów lekcji;
b) zapisanie tematu lekcji;
c) prezentacja multimedialna pt. „Jak patrzeć, żeby zobaczyć? Podział obrazów ze względu na tematykę” i krótkie omówienie.

2. Badanie i przekształcanie:

a) powrót do slajdu przedstawiającego płótno Paula Cezanne „Martwa natura z jabłkami i pomarańczami” (krótka informacja nauczyciela nt. dzieła, pytania dodatkowe np. Na co zwrócimy uwagę opisując obraz?);
b) praca z podręcznikiem s. 210- 213, rozdanie kart pracy nr1 pt. „Jak patrzeć na obraz? Wskazówki dla opisujących.”
d) odsłonięcie owocowej kompozycji, wybrany wcześniej uczeń wykonuje zdjęcia, a następnie umieszcza je na pulpicie komputera, „zdjęcie- obraz” zostaje wyświetlone klasie; kompozycja zostaje omówiona przez chętnych i zyskuje tytuł- zgodnie z propozycją uczniów;
e) zgromadzenie potrzebnego słownictwa dotyczącego: koloru, kształtu i faktury owoców (uczniowie dotykają, oglądają, wąchają owoce) i zapisują spostrzeżenia do zeszytu- bank słów;
f) uczniowie zostają podzieleni na grupy, grupy wybierają lidera, lider odbiera karty pracy nr 2, a następnie grupy redagują opis dzieła- zgodnie z poleceniem; pomoże im w tym bank słówek i karta pracy nr 1.
3. Prezentacja: liderzy prezentują efekty pracy grupy. Ocena uczniowskich opisów/ ewen. zebranie i ocenienie.
Zadanie domowe. Wykonam plakat zachęcający młodzież do odwiedzenia wystawy prezentującej martwą naturę autorstwa Paula Cezanne.

4. Ewaluacja. Podsumowanie lekcji. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.