X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40377
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zima wokół nas. Scenariusz zajęć

Temat: „Zima wokół nas.”

Cel ogólny:
1.Utrwalanie wiadomości na temat aktualnej pory roku – zimy.
2.Doskonalenie sprawności motoryki małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Cele (umiejętności) szczegółowe:
Dziecko:
1.Zna nazwę aktualnej pory roku
2.Wskazuje, nazywa cechy charakterystyczne aktualnej pory roku.
3.Wypowiada się na określony temat
4.Układa historyjkę obrazkową składającą się z czterech obrazków - samodzielnie na wzorze
5.Ogląda ilustracje
6.Klasyfikuje przedmioty wg określonych, dwóch cech jakościowych.
7.Dopasowuje znak graficzny (cyfrę) do liczby elementów zbioru
8.Przelicza elementy zbioru
9.Manipuluje dostępnymi przedmiotami (wkłada, naciska, dopasowuje do otworów).

Metody: pedagogika zabawy, zadań stawianych do wykonania, percepcyjne, słowne.

Formy: grupowa, indywidualna.

Pomoce dydaktyczne: laptop, prezentacja multimedialna „Zima”, magnetofon, nagranie CD, ilustracje przedstawiające pory roku oraz krajobraz zimowy, karta pracy – „Co pasuje do zimy?”, kule z papieru, kule ze styropianu, płatki śniegu ze styropianu, „koszulka” z rurką do ćwiczeń oddechowych, postać bałwanka ze styropianu, szczypce, pomponiki, torebka
z kulkami żelowymi, pudełko styropianowe z otworami.

Przebieg zajęć.
1.Ilustrowanie ruchem i gestem treści piosenki „Zima zła”
2.Wskazywanie obrazka przedstawiającego aktualną porę roku – zimę .
-oglądanie ilustracji przedstawiającej aktualną porę roku
3.Oglądanie prezentacji multimedialnej „Zima,” przedstawiającej cechy charakterystyczne aktualnej pory roku – zimy. Rozmowa nt. cech charakterystycznych zimy, nazwanie ich, wskazanie na ilustracji.
4.„Co pasuje do zimy” karta pracy
- wskazywanie elementów charakterystycznych dla aktualnej pory roku - zimy
- wskazywanie dwóch takich samych elementów charakterystycznych dla aktualnej pory roku zimy
- wskazywanie określonych przez nauczyciela elementów charakterystycznych dla aktualnej pory roku - zimy .
5.„Rzucanie śnieżkami” – zabawa ruchowa z elementami rzutu. Rzucanie kulkami papieru do koła, kosza, za linię.
6.„Kule śniegowe i płatki śniegu”
- klasyfikowanie kulek i płatków według cech jakościowych ,
- przeliczanie elementów zbioru,
- dopasowanie cyfry do liczby elementów zbioru
7.„Przygoda na górce”
- słuchanie opowiadania nauczyciela na podstawie historyjki obrazkowej,
- samodzielne układanie pięcioelementowej historyjki obrazkowej
- opowiadanie jej treści
- układanie historyjki obrazkowej na wzorze
- oglądanie historyjki obrazkowej
8.„Śnieg i bałwanek” – ćwiczenia oddechowe. Dmuchanie przez słomkę umieszczoną
w „koszulce” z kulkami styropianowymi.
9.„Bałwanek” dokładanie brakujących elementów (oczy, marchewka nos, guziki, miotła, garnek) bałwanowi ze styropianu.
10.„Zimowe zabawy” – ćwiczenia motoryki małej, koordynacji wzrokowo – ruchowej:
- „Bałwanek” – nakładanie pincetą pomponików w nakrętki, tworząc postać bałwana.
- „Ukryte elementy zimy” – wyszukiwanie określonego obrazka pod kulkami żelowymi.
- „Guziki bałwanka” – dopasowanie kolorowych pomponów do otworów w miejscu guzików bałwanka.
- „Biały bałwanek” – celowanie i wkładanie styropianowych stożków do butelki przekształconej w bałwanka.
11.Podsumowanie zajęć. Ewaluacja zajęć poprzez wskazanie uśmiechniętej lub smutnej buzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.