X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40236
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Ja też mam talent". Projekt rozwijający zainteresowania przedszkolaków

„Ja też mam talent”

Autorka projektu: mgr Małgorzata Jurkiewicz

Projekt skierowany jest do dzieci sześcioletnich z – Grupa „Myszki” Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.
Czas trwania: od 1 października 2018 do 31 maja 2019 r.
Projekt jest zgodny z treściami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

I. Cel ogólny:
- celem projektu jest stwarzanie sytuacji i okoliczności mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności dziecka, wiary we własne możliwości oraz wyrównanie szans edukacyjnych , poprzez dostęp dziecka do różnych form zajęć edukacyjnych,

II. Cele szczegółowe

- poznanie i rozwijanie zainteresowań dzieci,
- umożliwianie dzieciom prezentacje swoich umiejętności na forum grupy (czytanie rówieśnikom, pokazy taneczne, wokalne, pokazy iluzji, prezentacja swojego hobby),
- kształtowanie postawy otwartej na nowe wyzwania oraz niwelowanie lęku przed nieznanymi sytuacjami,
- nauka przez działanie , stwarzanie sytuacji w których to dziecko jest sprawcą,
- udział w ciekawych formach zajęć edukacyjnych, do których dzieci nie zawsze mają możliwość dostępu w celu wyrównywania szans edukacyjnych,,
- zwiększenie wiary dziecka w swoje możliwości,
- udział w rożnych formach odbioru kultury sztuki (dziecko odbiorca-dziecko twórca),
- stwarzanie sytuacja dla osiągnięcia sukcesu w trakcie wykonywanych działań, dostosowanie poziomu trudności do możliwości dziecka,

III. Formy realizacji

- zajęcia edukacyjne
- warsztaty , zajęcia otwarte,
- przedstawienia teatralne,
- warsztaty plastyczne (glina)
- zajęcia kulinarne, badawcze, z wykorzystaniem tabletów,
- wycieczki , wyjścia,
- spotkania,
- obserwacje przyrodnicze,
- autoprezentacja dziecka,
- udział w konkursach,

Planowane efekty:

Dzieci uczestniczące w projekcie:
- nabywają nowe umiejętności, zwiększają swoją aktywność oraz umiejętności poznawcze, rozwijają zainteresowania,
- podejmują się wyzwań i śmiało przezwyciężają trudności,
- potrafią wykazać się wiedza i umiejętnościami na forum grupy,
- analizują, próbują formować wnioski,
- chętnie uczestniczą w nowych formach działań edukacyjnych,

Lp. Zadanie Forma /termin Uwagi
1) Zajęcia z tabletami Grupowa X-V
2) Zajęcia kulinarne Grupowa X-V
3) Wyjazd d o teatru Październik 2018r.
4) Eksperymenty oraz obserwacje przyrodnicze Grupowa X-V
5) Zajęcia „Mam talent” – prezentacja przez dzieci swoich zainteresowań, umiejętności oraz zdolności na forum grupy. Grupowa X-V
6) Udział w konkursach plastycznych, przeglądach wokalnych X-V
7) Wycieczka do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni XII 2018r.
8) Zajęcia edukacyjne w Szkole Łacińskiej w Malborku III-IV 2019r.
9) Poznanie różnych zawodów, spotkania z ciekawymi gośćmi. Rok szkolny 2018-2019
10) Przygotowanie przedstawień teatralnych 2 w roku szkolnym 2018-2019

IV. Ewaluacja projektu

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019
Ewaluacja projektu będą:
• Rozmowy przeprowadzone z rodzicami na temat form pracy z dzieckiem w grupie i ich wpływu na rozwój dziecka pod względem edukacyjnym jak i emocjonalnym,
• dokumentacja fotograficzna, filmiki,
• wytwory pracy dzieci,
• obserwacja zachowań dzieci,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.