X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40147
Przesłano:

Warunki życia na lądzie. Konspekt lekcji przyrody, klasa IV

Konspekt lekcji z przyrody
klasa IV szkoła podstawowa
Temat: Warunki życia na lądzie.
Wymagania z podstawy programowej:
 VI.6. wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia.
Cele lekcji: (uczeń)
 wymienia najważniejsze czynniki środowiska lądowego,
 na przykładach organizmów roślinnych i zwierzęcych podaje i omawia ich przystosowania do warunków środowiska lądowego,
 aktywnie współpracuje w grupie.
Metody pracy:
 rozgrzewka mentalna, uczenie się w małych zespołach, wizualizacja, Kosz-Walizka.
Środki dydaktyczne:
 instrukcja do rozgrzewki mentalnej, duży arkusz papieru, ilustracje wybranych roślin i zwierząt, kolorowe kółka do losowania, kartki A4 z zapisanymi czynnikami środowiska lądowego w kolorach kółek do losowania, ilustracja interaktywna – Przystosowania płazów i gadów do życia na lądzie (Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”, http://scholaris.pl), zdania prawdziwe i fałszywe dotyczące tematu przygotowane na karteczkach, ilustracje przedstawiające kosz i walizkę, tablica interaktywna.

Przebieg lekcji:

1. Faza wstępna:
 Czynności organizacyjne
 Rozdanie uczniom instrukcji do rozgrzewki mentalnej oraz czystych kartek:
1. Weź kartkę papieru formatu A4. Na środku narysuj okrąg o średnicy ok. 4–5 cm.
2. Od linii wyznaczającej jego obwód odprowadź 6 linii.
3. Wewnątrz okręgu wpisz temat – czynniki środowiska lądowego.
4. Na każdym promieniu napisz przychodzące ci do głowy skojarzenia.
Uczniowie pracują indywidualnie, czas pracy 2-3 min. Następnie uczniowie dzielą się swoimi pomysłami, nauczyciel zapisuje je na tablicy dążąc by pojawiły się takie czynniki jak: temperatura, wilgotność, światło i podłoże.
 Podanie tematu lekcji.
 Określenie celów lekcji.

2. Faza wykonawcza:
 Nauczyciel zleca uczniom przygotowanie 4 stanowisk pracy. Na każdym stanowisku kładzie kolorową kartkę z zapisanym na niej jednym czynnikiem środowiska.
 Uczniowie losują kolorowe kółka (kolory kółek odpowiadają kolorom kartek z zapisanym czynnikiem środowiska) i usadawiają się do pracy w grupach – uczenie się w małych zespołach.
 Nauczyciel prezentuje przygotowane ilustracje roślin i zwierząt (uczniowie nazywają gatunki) a następnie rozkłada je na stole. Jeden uczeń z każdej grupy podchodzi do stołu i wybiera jedną ilustrację z organizmem u którego zauważa przystosowania w budowie do danego czynnika środowiska nad którym pracuje grupa, zanosi ilustrację do stanowiska grupy, a pozostali oceniają, czy wybór był trafny. Jeśli tak, pozostawiają ilustrację i zapisują swoje przemyślenia na kolorowej kartce. Do stołu podchodzi kolejny uczeń z grupy itd. aż wyczerpią się ilustracje.
 Następnie każda grupa nakleja swoje materiały (ilustracje organizmów i opis przystosowań) na dużym arkuszu papieru w wyznaczonym miejscu (arkusz wcześniej przygotowuje nauczyciel, na środku napis: „Życie na lądzie”, od napisu odchodzą odnośniki: temperatura, wilgotność, światło, podłoże).
W ten sposób powstaje wspólny plakat. Przedstawiciele grup omawiają wyniki swojej pracy.
 Nauczyciel prezentuje na tablicy interaktywnej ilustrację interaktywną – Przystosowania płazów i gadów do życia na lądzie.

3. Faza podsumowująca:
 Metoda Kosz –Walizka: (za pomocą magnesów nauczyciel przyczepia na tablicy ilustracje kosza i walizki) nauczyciel czyta zadania z informacjami dotyczącymi tematu, uczniowie podejmują decyzję, czy zdanie trafia do kosza, czy do walizki (przyczepienie zadań w odpowiednie miejsca).
 Praca domowa:
Wykonaj wizytówkę dowolnie wybranego organizmu żyjącego w Twojej okolicy.

Opracowanie:
mgr Joanna Kluczek - Szpadelewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.