X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 4004
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Słowotwórstwo - test sprawdzający

Drogi Trzecioklasisto!

Test ma na celu uporządkowanie i sprawdzenie Twojej wiedzy z zakresu słowotwórstwa, zanim przystąpisz do końcoworocznego egzaminu gimnazjalnego.
W każdym z poleceń prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna. Zaznacz ją na karcie pracy, zamalowując odpowiednią literkę. Jeśli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółeczkiem, natomiast poprawną zamaluj. Na rozwiązanie testu masz 45 min. Życzę powodzenia!

1. Słowotwórstwo to nauka:
a) zajmująca się odmianą wyrazów
b) zajmująca się budową i tworzeniem wyrazów
c) zajmująca się wymową wyrazów
2. Wyrazy, które mają takie samo znaczenie, a brzmią inaczej nazywamy:
a) antonimami ( przeciwstawnymi)
b) homonimami ( wieloznacznymi)
c) synonimami ( bliskoznacznymi)
3. Wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu to:
a) synonimy
b) antonimy
c) homonimy
4. Homonimy to wyrazy, które:
a) mają to samo znaczenie, a brzmią inaczej
b) mają przeciwstawne znaczenie
c) brzmią tak samo, a mają wiele znaczeń
5. Wyraz , od którego tworzymy wyrazy pochodne nazywamy :
a) pokrewnym
b) podstawowym
c) antonimem
6. Część wspólna wyrazu podstawowego i pochodnego to:
a) przedrostek
b) podstawa słowotwórcza
c) formant
7. Formant występujący przed podstawą słowotwórczą nazywamy:
a) przyrostkiem
b) przedrostkiem
c) obocznością
8. Szereg wyrazów pochodnych to:
a) ziemniak, pyra, kartofel
b) ziemniak, ziemniaczek, kartofelek
c) ziemniak, ziemniaczek, ziemniaczany
9. Następujący szereg zawiera pary antonimów:
a) wysoki- niski, chudy- gruby, samochód- auto
b) suchy- mokry, ładny- brzydki, cisza- gwar
c) ludzki- humanitarny, dzień- noc, ręka- łapa
10. Wyróżniamy następujące rodzaje wyrazów złożonych:
a) zrosty, zestawienia, złożenia
b) zrosty, frazy, wyrażenia
c) złożenia, zestawienia, frazy
11. Wyrazy : Wielkanoc, okamgnienie, Krasnystaw należą do:
a) zestawień
b) fraz
c) zrostów
12. Wyrazy podkreślone w zdaniu: „ Przeszedłem na prawą stronę i otworzyłem książkę na 35 stronie.” – to:
a) synonimy
b) homonimy
c) antonimy
13. Szereg : dom, domek, domeczek, domowy, domownik określamy mianem:
a) rodziny wyrazów
b) rodziny oboczności
c) rodziny homonimów
14. W wyrazie zadomowić cząstka „za” pełni funkcję:
a) przyrostka
b) podstawy słowotwórczej
c) przedrostka
15. Wyrazy pochodne tworzymy dodając do podstawy słowotwórczej:
a) formant
b) oboczność
c) drugą podstawę słowotwórczą
16. Wymiana samogłosek i spółgłosek typu : las: leśny podczas tworzenia wyrazów pochodnych nazywamy:
a) jotacją
b) obocznością
c) upodobnieniem
17. Szereg zabierający zbiór wyrazów bliskoznacznych to:
a) ręka, rączka, ręczny, rękawiczka
b) pieniądze, kasa, szmal
c) samochód, auto, samochodowy
18. Znaczenie wyrazu to jego:
a) zakres
b) treść
c) słownictwo
19. Ogół przedmiotów nazywanych danym wyrazem to :
a) treść wyrazu
b) zakres wyrazu
c) synonimy
20. Im bardziej ogólna jest nazwa wyrazu:
a) tym szerszy zakres obejmuje
b) tym węższy zakres obejmuje
c) tym bogatsza treść
21. Wyraz o najszerszym zakresie to:
a) człowiek
b) Europejczyk
c) Polak
22. Wyrazem o najbogatszej treści jest:
a) pojazd
b) samochód
c) fiat
23. Prawidłowo zapisanym szeregiem, w kolejności od najszerszego do najwęższego zakresu znaczeniowego, jest :
a) człowiek, Polak, Adam Mickiewicz
b) Polityka, tygodnik, czasopismo
c) tygrys, ssak, kot
24. Wyrazy o pozytywnym nacechowaniu emocjonalnym nazywamy:
a) zgrubieniami
b) zdrobnieniami
c) neutralnymi
25. Zbiór wyrazów nacechowanych ujemnie zawiera szereg:
a) maluszek, milutki, kotek, mamusia
b) bucisko, nochal, kocisko, babsko
c) oczyska, tatuś, Michałek

Karta pracy ucznia

Słowotwórstwo – test sprawdzający

........................... ......... .........
imię i nazwisko klasa data

Numer zadania Możliwe odpowiedzi
1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C
8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C
15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C
21 A B C
22 A B C
23 A B C
24 A B C
25 A B C

Ilość zdobytych punktów-.........................
Ocena-.....................


Klucz odpowiedzi dla nauczyciela

Numer zadania Możliwe odpowiedzi
1 B
2 C
3 B
4 C
5 B
6 B
7 B
8 B
9 B
10 A
11 C
12 B
13 A
14 C
15 A
16 B
17 B
18 B
19 B
20 A
21 A
22 C
23 A
24 B
25 B

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.