X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4003
Dział: Gimnazjum

Fonetyka - test sprawdzający

Drogi Trzecioklasisto!

Test ma na celu sprawdzenie i uporządkowanie Twoich wiadomości z zakresu fonetyki, zanim przystąpisz do napisania egzaminu gimnazjalnego.
W każdym z poleceń prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna. Zaznacz ją w karcie pracy, zamalowując odpowiednią literkę. Jeśli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółeczkiem, natomiast poprawną zamaluj. Na rozwiązanie testu masz 45 min. Życzę powodzenia!

1. Fonetyka to dział nauki o języku, który zajmuje się:
a) budową i tworzeniem wyrazów
b) dźwiękami mowy; głoskami, akcentem i intonacją
c) odmianą wyrazów
2. Zbiór liter danego języka ułożony w ustalonym porządku to:
a) alfabet
b) głoski
c) samogłoski
3. Litera to:
a) najmniejszy dźwięk mowy
b) graficzny znak głoski
c) zbiór dźwięków danego języka
4. Część wyrazu utworzona przez samogłoskę lub samogłoskę ze spółgłoską np. u-pał nazywamy:
a) akcent zdaniowy
b) akcent wyrazowy
c) sylaba
5. Sylabę zakończoną samogłoską nazywamy:
a) zamkniętą
b) otwartą
c) pustą
6. Podniesie lub obniżenie tonu wypowiedzi nazywamy:
a) intonacją
b) artykulacją
c) dykcją
7. Silniejsze wymówienie jednego z wyrazów w zdaniu nazywamy:
a) akcentem wyrazowym
b) akcentem zdaniowym
c) intonacją
8. Zmianę sposobu wymówienia głoski pod wpływem głoski sąsiedniej nazywamy:
a) uproszczeniem
b) upodobnieniem
c) intonacją
9. Głoska to:
a) najmniejsza część wymawianego wyrazu
b) inaczej litera
c) inaczej sylaba
10. Sylabotwórcze są :
a) litery
b) spółgłoski
c) samogłoski
11. Ze względu na układ wiązadeł głosowych głoski dzielimy na:
a) ustne i nosowe
b) dźwięczne i bezdźwięczne
c) samogłoski i spółgłoski
12. Ze względu na miejsce artykulacji spółgłoski dzielimy na :
a) przedniojęzykowe i wargowe
b) środkowojęzykowe i tylnojęzykowe
c) wszystkie wymienione
13. Ze względu na położenie podniebienia miękkiego głoski dzielimy na:
a) ustne i nosowe
b) twarde i miękkie
c) zwarte i szczelinowe
14. Ze względu na stopień zbliżenia narządów mowy spółgłoski dzielimy na:
a) zwarte i szczelinowe
b) półtwarde i zwarto- szczelinowe
c) wszystkie wymienione
15. Ze względu na położenie środkowej części języka spółgłoski dzielimy na:
a) miękkie i twarde
b) dźwięczne i bezdźwięczne
c) ustne i nosowe
16. Upodobnienia dzielimy na:
a) międzywyrazowe
b) wewnątrzwyrazowe
c) wszystkie wymienione
17. Akcent wyrazowy w języku polskim pada najczęściej na :
a) pierwszą sylabę
b) drugą sylabę od końca
c) trzecią sylabę od końca
18. W wyrazie „ rzeczy” występują:
a) 4 głoski i 6 litery
b) 6 głosek i 4 litery
c) 4 głoski i 4 litery
19. Szereg zawierający tylko głoski nosowe to:
a) b, d, g, m
b) ę, ą, m, n
c) p, t, k, m
20. Wyłącznie spółgłoski dźwięczne zawiera szereg:
a) p, t, k, b
b) b, d, g, z
c) m, l, f, k
21. Tylko spółgłoski miękkie znajdują się w szeregu:
a) ś, ć, dź, j
b) s, z, dź, l`
c) f, g, b`, sz
22. W rzeczowniku „ sa- mo- lot” występują następujące rodzaje sylab:
a) otwarta, otwarta, zamknięta
b) zamknięta, zamknięta, otwarta
c) otwarta, zamknięta, otwarta
23. Wyraz „trzask” wymawiamy „tszask”, więc występuje w nim upodobnienie:
a) wewnątrzwyrazowe postępowe
b) wewnątrzwyrazowe wsteczne
c) międzywyrazowe
24. Rzeczownik „prośba” wymawiamy „proźba”, więc występuje w nim upodobnienie:
a) wewnątrzwyrazowe wsteczne
b) wewnątrzwyrazowe postępowe
c) międzywyrazowe
25. Opuszczanie spółgłosek podczas wymawiania niektórych grup spółgłoskowych np. wymowa „króleski” zamiast „królewski” nazywamy:
a) upodobnieniem wewnątrzwyrazowym
b) uproszczeniem grup spółgłoskowych
c) upodobnieniem międzywyrazowym
26. Szereg, w którym występują tylko wyrazy ze spółgłoskami miękkimi to:
a) robot, most, ganek, dżem
b) śliwka, koń, liście, zima
c) cisza, duma, dom, gafa
27. W następującym szeregu występują wyrazy zaczynające się tylko od głosek bezdźwięcznych:
a) falbana, tulipan, czapka
b) zabawa, żaba, brat
c) dzban, cena, kapelusz
28. Szereg, w którym zapisane wyrazy mają więcej liter niż głosek to:
a) dama, dołek, biwak
b) ciocia, cukiereczek, strzelanie
c) mama, kot, hulajnoga
29. W wyrazie „ pi- sa-li-śmy” akcent pada na następującą sylabę:
a) „pi”
b) „sa”
c) „li”
30. W powstawaniu głosek biorą udział następujące narządy mowy:
a) płuca i tchawica z krtanią
b) jama gardłowa, ustna i nosowa
c) wszystkie wymienione


Karta pracy ucznia

Fonetyka – test sprawdzający

........................... ......... .........
imię i nazwisko klasa data

Numer zadania Możliwe odpowiedzi
1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C
8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C
15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C
21 A B C
22 A B C
23 A B C
24 A B C
25 A B C
26 A B C
27 A B C
28 A B C
29 A B C
30 A B C

Ilość zdobytych punktów-.........................
Ocena-.....................


Klucz odpowiedzi dla nauczyciela

Numer zadania Możliwe odpowiedzi
1 B
2 A
3 B
4 C
5 B
6 A
7 B
8 B
9 A
10 C
11 B
12 C
13 A
14 C
15 A
16 C
17 B
18 A
19 B
20 B
21 A
22 A
23 A
24 A
25 B
26 B
27 A
28 B
29 B
30 C

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.