X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39997
Przesłano:

Środowisko przyrodnicze Ameryki. Scenariusz lekcji

Klasa: 8a
Temat: Środowisko przyrodnicze Ameryki

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą :
Kontynenty, strefy klimatyczno-roślinne na Ziemi.

Cel lekcji :
- poznanie środowiska przyrodniczego Ameryki.
Cele sformułowane w języku ucznia:
- poznam linię brzegową, krainy geograficzne Ameryki,
- poznam strefy roślinne i klimaty,
- potrafię wskazać podstawowe krainy, rzeki, strefy roślinne i klimaty na mapie Ameryki.

Nacobezu:
- wymienię i wskażę 8 stref krajobrazowych,
- zaznaczę na mapie 12 krain geograficznych, podstawowe wyspy, półwyspy i morza,
- wskażę na mapie 6 państw Ameryki i 4 strefy klimatyczne, do których dopasuję diagram.

Przebieg lekcji (metody i aktywności):

- podanie tematu lekcji, głównego celu lekcji,
- podanie celów w języku ucznia, zapisanie kryteriów sukcesu na tablicy (mapa myśli),
- podanie znanych kontynentów (burza mózgów),
- zadania w nearpodzie na iPadach i na platformie edukacyjnej classflow (ćwiczenia interaktywne) na tablicy aktywnej: lokalizowanie na mapach krain geograficznych, państw,mórz, wysp, półwyspów, stref klimatyczno-roślinnych Ameryki, dopasowywanie ilustracji, diagramów do odpowiednich obszarów, opisywanie map, wykresów i ilustracji (aplikacja classflow);
- wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń, korzystanie z przeglądarki internetowej,
- projekcja filmu ,, Środowisko Ameryki” (multibook);
- podsumowanie lekcji, sprawdzenie i ocena stopnia osiągnięcia celów, ocena uczniów,
- zebranie karteczek z informacją zwrotną.

Sposoby sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów przez uczniów:
- wykonywanie zadań i wyświetlanie na tablicy aktywnej najlepszych prac i prawidłowo
wykonanych ćwiczeń interaktywnych na platformach edukacyjnych nearpod i classflow,
- udostępnienie poprawnie wykonanych zadań, podawanie informacji zwrotnych,
- sprawdzanie poprawności wykonywania zadań w zeszytach ćwiczeń.

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
- mapa myśli na tablicy, notatki i zadania w zeszycie ćwiczeń, zadania w sieci.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
- podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy, mapy multimedialne, multibook,
- oprogramowanie classflow i nearpod
- film ,, Środowisko przyrodnicze Ameryki”, głośniki, rzutnik multimedialny,
- iPady, tablica aktywna.

Opracowała Regina Konarzewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.