X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39992
Przesłano:

Słowotwórstwo - sprawdzian w kl. VI

Słowotwórstwo – kl.VI gr.A

1. Podane wyrazy przepisz parami: wyraz podstawowy – wyraz pochodny.
Tworzyć,trudny, parkowy, szybkość, zmywać, gromadzenie, zmywarka, park, trudność,
szybki, utworzyć, gromadzić
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

2. Podaj wyrazy podstawowe, od których zostały utworzone wymienione wyrazy pochodne. Wypisz głoski oboczne.
duszek - ________________________________________
rożek - __________________________________________
dębowy - ________________________________________
rowerzysta - ______________________________________
szkółka - _________________________________________
listek - ___________________________________________
mieścina - ________________________________________
łezka - _________________________________________

3. W wyrazach pochodnych oddziel pionową kreską tematy podstawy słowotwórcze od formantów. Nazwij formanty.
ogródek _________________________________
wykopać _________________________________
domowy __________________________________
umyć _____________________________________
myślenie ________________________________
piąstka ___________________________________
sprzątanie _________________________________
wytrzymałość _______________________________

4. Wstaw brakujące przedrostki:wes-,wez-,ws-,wz-.
_____budzić
_____trzymać
_____przeć
_____brać
_____piąć

5. Wstaw brakujące zakończenia wyrazów:-dzki,-cki.
szwe______
niemie______
sąsie______
ture______
łowie______

6. Wstaw brakujące przedrostki: z-, s-, ś-.
_____ciszyć
_____harmonizować
_____dziwić
_____szyć
_____chodzić
_____paść
_____baranieć
_____cisnąć

7. Wstaw brakujące zakończenia wyrazów: -stwo lub -wstwo.
wychowa________
myśli__________
probo________
księ________
rybołó__________
zwycię______________

8. Rozpoznaj, z jakich słowników pochodzą fragmenty artykułów hasłowych.

A haftować – tuję, -tują
B marsz – tego marszu, tych marszów (nie: tych marszy)
C kanclerz – m II,DB. - a;lm M. - e, DB. -y 1.< w dawnej Polsce: wysoki urzędnik kierujący Kancelarią Królewską> Kanclerz koronny. 2.szef rządu niektórych państw>
D ironia - < łac.,z gr.eironeia> ukryta drwina, szyderstwo
E igła – 1.i.z nitką 2.i. do maszyny 3. i. patefonowa, gramofonowa 4. nawlec igłę 5. igłą zarabiać na życie (pracować jako krawiec, krawcowa)
F Optymistycznie – zapatrywać się na co optymistycznie. Pogodnie: Patrzeć pogodnie na świat. Ufnie, Beztrosko, Niefrasobliwie.

Słownik języka polskiego _________
Słownik wyrazów obcych________
Słownik poprawnej polszczyzny________
Słownik ortograficzny________
Słownik wyrazów bliskoznacznych________
Słownik frazeologiczny________
9. Do którego słownika sięgniesz ?
Chcesz poznać zasady pisowni wyrazów - ___________________________________
Chcesz znaleźć wyrazy, którymi można zastąpić wyraz powtarzający się w Twoim wypracowaniu - _________________________________
Chcesz się upewnić, czy używana przez Ciebie forma wyrazu „zakwitł” jest prawidłowa- _______________________________________________

10. Dokończ zdanie:
Związek frazeologiczny to__________________________________________________ _______________________________________________________________________

11. Rozpoznaj zwroty (Z) ,wyrażenia (W) . Wyjaśnij ich znaczenia.
____ stanąć na głowie - ___________________________________________________

____ serce z kamienia - ___________________________________________________

____ dziurawe ręce - _____________________________________________________

____ szczerzyć zęby - ____________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Słowotwórstwo – kl.VI gr.B

1. Podane wyrazy przepisz parami: wyraz podstawowy – wyraz pochodny.
Chłodnia, młodość, szkoła, wynosić, krzesełko, chłodzić, nosić, niegodziwiec, krzesło, szkolny, niegodziwy, młody
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

2. Podaj wyrazy podstawowe, od których zostały utworzone wymienione wyrazy pochodne. Wypisz głoski oboczne.
krówka - ________________________________________
szkolić - __________________________________________
rzeczka - ________________________________________
zagrożony - ______________________________________
kobiecina - _________________________________________
nóżka - ___________________________________________
lwica - ________________________________________
liścik - _________________________________________

3. W wyrazach pochodnych oddziel pionową kreską tematy podstawy słowotwórcze od formantów. Nazwij formanty.
zaśpiewać _________________________________
bawialnia _________________________________
udomowić __________________________________
mieścina _____________________________________
czytanie ________________________________
grzeczność ___________________________________
szkółka _________________________________
zakazać _______________________________

4. Wstaw brakujące przedrostki:wes-,wez-,ws-,wz-.
____tchnienie
____półdziałać
____pomóc
____budzać
____brać

5. Wstaw brakujące zakończenia wyrazów:-dzki,-cki.
madry___
wojewó____
finlan____
bieszcza___
kupie___

6. Wstaw brakujące przedrostki: z-, s-, ś-.
____hardzieć
____prawić
____szarzeć
____chwytać
____zielenieć
____cierpieć
____dziczeć
____ciąć

7. Wstaw brakujące zakończenia wyrazów: -stwo lub -wstwo.
marnotra________
żela__________
sze________
zna________
kłam__________
ubó______________

8. Rozpoznaj, z jakich słowników pochodzą fragmenty artykułów hasłowych.
A lew – 1.l. Ryczący. 2. Polować na lwy. 3. Odważny, silny jak l. 4.l. salonowy
B twór – tworu, tworze; tworów
C Mądrość: Prawdziwa, wrodzona, książkowa. Rozwaga: Męska rozwaga. Roztropność: Roztropność postępowania. Przezorność. Dalekowzroczność.
D riposta - <fr. riposte, z wł. risposta> cięta, trafna i szybka odpowiedź.
E despota – m odm. jak ż IV, CMs. -ocie; lm. M. - oci, DB. - tów 1. < panujący o nieograniczonej władzy; władca absolutny, autokrata, tyran> 2. <człowiek narzucający wszystkim swoją wolę>.
F oko – 1. Błyszczące, brązowe, piwne. 2. o. nieuzbrojone (bez pomocy okularów, mikroskopu) 2. pot. Kocie oczy. 4. Bazyliszkowe oczy.5. Pierwszy rzut oka ( szybkie spojrzenie)
Słownik języka polskiego _________
Słownik wyrazów obcych________
Słownik poprawnej polszczyzny________
Słownik ortograficzny________
Słownik wyrazów bliskoznacznych________
Słownik frazeologiczny________

9. Do którego słownika sięgniesz ?
Nie wiesz, czy użyta przez Ciebie forma „ rozumieją jest poprawna” - _______________ ___________________________________
Chcesz się dowiedzieć, z jakiego języka został zapożyczony do polszczyzny wyraz „kolaż”- ______________________________________
Nie wiesz, czy w dopełniaczu wyrazu „ ziemia zapisać „i” czy „ii” - ________________ _______________________________________________

10. Dokończ zdanie:
Związek frazeologiczny to__________________________________________________ _______________________________________________________________________

11. Rozpoznaj zwroty (Z) ,wyrażenia (W) . Wyjaśnij ich znaczenia.
____ słomiany zapał - ___________________________________________________

____ pleść trzy po trzy - _________________________________________________

____ psia pogoda - _____________________________________________________

____ mieć muchy w nosie - _______________________________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.