X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39974
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Ścieżka sensoryczna"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„ Ścieżka sensoryczna”

Miejsce wdrożenia innowacji: Opracował: Stanisława Trelińska

Publiczne Przedszkole w Szydłowie

Szydłów 2019

Spis treści:

1. Przedmiot opracowania, charakterystyka stanu istniejącego.... 3
2. Cele projektu........................................s. 3
3. Procedury osiągnięcia celu.................................s. 4
4. Opis projektu........................................s. 4
5. Działania........................................s. 5
6. Przewidywane efekty...................................... s. 5
7. Ewaluacja innowacji...................................... s. 5

1. Przedmiot opracowania, charakterystyka stanu istniejącego

W przedszkolu naszym systematycznie rozwijamy u dzieci różne rodzaje inteligencji poprzez poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami, poprzez wzbogacanie wiedzy i słownictwa w zakresie tematyki przyrodniczej a także poprzez bezpośrednie poznawanie ekosystemów w czasie zmieniających się pór roku. Inteligencje wielorakie rozwijamy prowadząc zabawy badawcze i sensoryczne oraz eksperymenty, zbierając i gromadząc naturalne okazy w kąciku przyrody, tworząc mini-ogródki.
Przedszkole w Szydłowie na ulicy Kieleckiej 17 ma duży ogród zapewniający dzieciom wszechstronną aktywność ruchową na różnorodnych urządzeniach oraz zakątki z pięknymi roślinami. Jest to zasługa pracowników przedszkola, którzy dbają o ogród i oczywiście naszych małych strażników przyrody, którzy wychowują się w murach naszego przedszkola.
W ramach nowatorskich działań podczas wizyty studyjnej do Poznania zrodził się pomysł budowy „ścieżki sensorycznej”, aby zapewnić dzieciom bezpośrednie i sensoryczne poznawanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym na ścieżce przyrodniczo-edukacyjno-zmysłowej.
Ścieżka będzie robiona od podstaw przy współpracy z rodzicami naszych wychowanków, którzy zawsze chętnie angażują się w działania na rzecz przedszkola i dzieci. Będzie ona wkomponowana w naturalne otoczenie i umożliwi korzystającym z niej dzieciom odbieranie rzeczywistości wszystkimi dostępnymi zmysłami. Pełnić ma ona również funkcję integracyjną – będą się tam odbywać zajęcia dla dzieci, jak i terapeutyczną- dla dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.

2. Cele projektu
Celem utworzenia ogrodu doświadczeń jest zapewnienie bezpiecznego miejsca, umożliwiającego dzieciom zabawę, naukę i poznawanie otaczającego świata zmysłami. Ogród wraz ze ścieżką sensoryczną wpłynie na:
• pobudzanie wrażeń i wyobraźni dotykowej,
• uczenie prawidłowego ruchu z udziałem bodźców dotykowych,
• poprawę czucia własnego ciała,
• rozwój motoryki – kontroli nad własnym ciałem,
• poprawę równowagi oraz koordynacji,
• usprawnianie odbioru bodźców sensorycznych,
• rozróżnianie i rozumienie bodźców sensorycznych,
• wyrabianie zaradności i samodzielności.
To wspaniałe miejscem do wypoczynku na łonie natury. Kluczowe znaczenie dla każdego dziecka, również w pełni zdrowego ma dotyk, bowiem różnego rodzaju pofałdowania, gładkości czy chropowatości różnych materiałów dostarczają nowych bodźców. Ścieżka sensoryczna daje możliwość jak najlepszego i jak najpełniejszego poznawania własnego ciała, otaczającej przyrody oraz doświadczenia interakcji pomiędzy ciałem i otoczeniem. Umożliwia szeroką stymulację wszystkich zmysłów w naturalnym środowisku oraz kształcenie umiejętności orientacji w przestrzeni (nauka poruszania się w wyznaczonym kierunku, po różnego rodzaju podłożu). Ponadto dzieci będą mogły kształcić i utrwalać elementarne umiejętności matematyczne (m.in. ilościowe, wielkościowe). Ważnym aspektem jest tutaj podniesienie poziomu kształcenia i opieki nad dziećmi z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.
Przyczyną powstania innowacji jest również potrzeba poszerzenia oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola w Szydłowie, podniesienia efektywności kształcenia i wychowania.

3. Procedury osiągnięcia celu

W procesie wychowania i nauczania dziecka ogromną rolę odgrywa podmiotowe traktowanie dziecka oraz wzajemne współdziałanie.
Dzieciom należy stworzyć możliwość indywidualnego i zespołowego działania.
Warunkiem osiągnięcia założonych celów będzie:
• właściwa organizacja zajęć,
• aktywność dzieci na ścieżce,
• właściwa motywacja dzieci.
Program innowacji zawiera treści zgodne z nową podstawą programową. Wdrożenie nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.

4 . Opis projektu

Projekt opracowano z myślą o wszystkich przedszkolakach uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Szydłowie, a w szczególności dla dzieci mających zaburzenia Integracji Sensorycznej. Projekt ścieżki sensorycznej zakłada chodzenie po niej w obuwiu lub boso, by lepie doznać jej nawierzchnię poprzez czucie stopami. Na ścieżce dziecięce stopy i dłonie połaskocze żwirek, piasek, kamienie, kora, szyszki, drewniane „plastry”.
Ścieżka będzie się składała z części edukacyjnej i doświadczalnej:
• ścieżki faktur i doznań termicznych w 8 segmentach wypełnionych : korą w 2 różnych kolorach, kamieniem ozdobnym 2 rodzaje, piaskiem, szyszkami, okrąglakami, sztuczną trawą;
• „ogrodu warzywnego”- grządki otoczone krawężnikami , przygotowanie przez każdą grupę upraw warzyw przydatnych w sporządzaniu zdrowych sałatek, przekąsek – umożliwienie dzieciom wielozmysłowego poznania posadzonych tam roślin ogrodowych;
• kolorowego ogrodu – ogród kwiatowy, który będzie stymulował wzrok i węch.

Projekt zakłada :
• pogłębienie i zdobycie wiedzy przyrodniczej,
• nabywanie umiejętności i postaw w zakresie opiekuńczego stosunku do świata roślin,
• uwrażliwienie na środowisko przyrodnicze, szacunek wobec niego i racjonalne korzystanie,
• kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody w najbliższym otoczeniu,
• nabywanie umiejętności wykonywania prostych prac związanych z uprawą roślin,
• nabywanie umiejętności aktywnego wypoczynku na łonie natury,
• rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania przyrody,
• budowanie i pobudzanie wrażliwości dziecka,
• posiadanie zaplecza dydaktycznego do prowadzenia zajęć edukacyjno – przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym.

5. Działania

Działania związane z ogrodem:
• zakup wraz z transportem krawężników, włókniny, roślin, nasion,
• przygotowanie terenu : demontaż nawierzchni zielonej, wyrównanie terenu oraz zamontowanie krawężników betonowych o kontrastowych obrzeżach,
• założenie ogródka warzywnego i kwiatowego (przywóz ziemi, sadzenie roślin, sianie nasion),
• przygotowanie nawierzchni pod elementy rekreacyjne – specyfika pomocy (podłoże z urozmaiconego materiału),
• zadania promocyjne.

6. Przewidywane efekty
W wyniku realizacji innowacji spodziewam się że dziecko:
• właściwie porusza się w przestrzeni,
• zmniejszy lęk przed poruszaniem się po podłożu z różnego materiału,
• zwiększy samodzielną aktywność ruchową,
• rozróżnia i rozumie bodźce sensoryczne,
• umie określać swoje samopoczucie,
• potrafi właściwie się zachować,
• lepiej radzi sobie z organizacją czasu wolnego,
• czerpie radość z własnej aktywności,
• nawiązuje właściwe relacje społeczne.
Dzięki realizacji innowacji następować będzie integracja osób: dzieci, rodziców, pracowników przedszkola.

7. Ewaluacja innowacji

Ewaluacja to działanie zmierzające do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele są osiągnięte.
W celu sprawdzenia czy innowacja przyniosła spodziewane efekty wykorzystane będą:
• obserwacja bieżąca dzieci podczas zajęć na powietrzu,
• zapisy w dzienniku.

Główna cecha naturalnego placu zabaw jakim dysponuje Publiczne Przedszkole w Szydłowie jest jego zmienność na przestrzeni roku i lat – drzewa rosną, zrzucają liście na jesień, puszczają nowe pędy wiosną, luźne elementy zmieniają swoje położenie. Naturalny plac zabaw to przede wszystkim swobodna zabawa na wiele sposobów. Nie wszystko da się zaplanować, zaprojektować. To przestrzeń, którą oddajemy dzieciom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.